lederboard

Jak liczone są odsetki od zadłużenia podatkowego? Kiedy zadłużenie się przedawnia?

Każdy wg prawa polskiego jest zobowiązany do płacenia podatków w terminie. Jednak nawet najbardziej rzetelnemu płatnikowi może przydarzyć się sytuacja, że nie dotrzymał terminu zapłaty za podatek. Szymon Kwiatoń, koordynator procesu w Move On Finance podpowiada, kiedy zadłużenia w ZUS-ie i Urzędzie Skarbowym się przedawniają oraz w jaki sposób są liczone odsetki.

 

Jak powszechnie wiadomo najlepiej spłacać swoje zobowiązania podatkowe w terminie, ponieważ konsekwencją nieterminowego ich opłacania jest konieczność zapłaty odsetek karnych. Osoba prywatna bądź przedsiębiorca, który nie zapłaci swoich składek w terminie, jest zmuszona uiścić odsetki od zaległości, które wyliczane są od daty, kiedy środki powinny wpłynąć na konta urzędów do dnia faktycznej zapłaty. Przytoczona zasada tyczy się zarówno zaległości wobec Urzędów Skarbowych, jak i ZUS-ów.

Gdzie sprawdzić wysokość odsetek od zadłużenia podatkowego?

ZUS

Stopa procentowa odsetek jest zmienna. Gdy za okres opóźnienia obowiązuje więcej niż jedna stopa procentowa, wówczas odsetki trzeba wyliczyć odrębnie za okresy, w których obowiązywała w danej wysokości. Ostatnim krokiem jest zsumowanie wszystkich wyodrębnionych kwot.
Aktualna stawka odsetkowa za zwłokę w płatnościach w ZUS-ie wynosi 8% w stosunku rocznym.
Kalkulator do obliczania odsetek dla płatników składek ZUS można znaleźć pod tym linkiem: http://www.zus.pl/firmy/rozliczenia-z-zus/kalkulator-odsetkowy-dla-platnikow-skladek-zus.

Urząd Skarbowy

Przepisy dotyczące wysokości oprocentowania odsetek skarbowych związanych z zaległościami wobec Urzędów Skarbowych reguluję natomiast ordynacja podatkowa. Stawka odsetek za zwłokę jest równa sumie 200% podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego, plus 2%. Warto pamiętać, że stawka ta nie może być niższa niż 8%.

Wszystkim zainteresowanym wyliczeniem swoich bieżących odsetek skarbowych serdecznie polecam kalkulator znajdujący się na stronie Ministerstwa Finansów: https://www.finanse.mf.gov.pl/pit/kalkulator-odsetek.

Kiedy zadłużenie się przedawnia?

ZUS

W przypadku zaległości w ZUS-ie zadłużenie przedawnia się po 5 latach, licząc od dnia, w którym stało się ono wymagalne. Przedawnienie skutkuje tym, że nasze zobowiązanie wygasa i nie może już być dochodzone. Przedawnieniu podlegają należności z tytułu składek za ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz odsetki za zwłokę, jak i koszty upomnień oraz koszty egzekucyjne.
Pamiętajmy jednak, że ZUS ma parę sposobów, żeby ściągnąć należności składkowe od swoich dłużników. Do najczęstszych z nich należą:

Kara grzywny w wysokości do 5 tys. zł.

Opłata dodatkowa w wysokości do 100% wartości nieopłaconych składek (może być zastosowana jednorazowo).

Zastawy skarbowe na ruchomościach i nieruchomościach dłużnika (przymusowy wpis do hipoteki).

Egzekucja z majątku dłużnika.

Urząd Skarbowy

Nasz dług wobec Urzędu Skarbowego zgodnie z art. 70 § 1 ordynacji podatkowej przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.
Tak samo, jak w przypadku ZUS-u również Urząd Skarbowy ma swoje sposoby, żeby ściągnąć od nas egzekucyjnie swoje należności w przypadku zaległości. Oto kilka z nich:

Zajęcie konta bankowego.

Wizyta poborcy podatkowego w miejscu zamieszkania celem zajęcia należących do Ciebie ruchomości takich jak np. samochód, sprzęt RTV i AGD i innych wartościowych przedmiotów.

Zajęcie wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia. Urząd Skarbowy wysyła bezpośrednio do pracodawcy zawiadomienie o zajęciu wynagrodzenia.

Komentarz eksperta: Szymon Kwiatoń, koordynator procesu w Move On Finance.

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Akceptuję zasady Polityki prywatności