Jak Polacy postrzegają inwestycję w ziemię?

Aż 42% Polaków uważa, że pomimo obecnej sytuacji rynkowej, nadal warto lokować kapitał w ziemię i inne nieruchomości, a 12% badanych, że inwestycja w grunty jest najlepszym wyborem.

 

 

Według badania przeprowadzonego przez Kantar Public dla Rodzinnych Inwestycji na reprezentatywnej grupie ponad 1000 Polaków[1], więcej niż dwóch na czterech badanych (42%) jest zdania, iż pomimo obecnych cen warto lokować kapitał w ziemię i nieruchomości. 13% respondentów wskazuje, iż opłacalne jest przeznaczanie funduszy jedynie na ziemię, a 3% skłania się ku innym nieruchomościom. Niespełna co piąty respondent jest zdania, że obecnie należy lokować kapitał w inny sposób.

Spośród Polaków planujących wcześniej kupno ziemi, co czwarty (26%) dokonał zakupu lub ciągle zamierza to zrobić. Taki sam procent (26%) badanych zrezygnował z tej decyzji, natomiast 48% wstrzymało się z działaniem. W przypadku badanych nieplanujących zakupu gruntów, zdecydowana większość (88%) pozostała przy pierwotnej decyzji. Nieco ponad co dziesiąty ankietowany (12%) zmienił zdanie i chce obecnie dokonać zakupu ziemi.

Respondenci zwracają również uwagę na fakt, że ciągły wzrost wartości ziemi (47%) jest główną zaletą lokowania kapitału w ziemię w przypadku inflacji. Ponad jedna trzecia badanych wskazuje na bezpieczeństwo takiej lokaty (37%) oraz możliwość swobodnej zmiany charakteru działki (34%).

Z kolei 29% badanych uważa ziemię za najskuteczniejszą formę ochrony pieniędzy, według 24% inflacja dodatnio wpływa na ceny, 23% zwraca uwagę na brak konieczności poświęcenia czasu takiej inwestycji, a w opinii 20% ziemia nie jest narażona na spekulacje. Dla 18% badanych ziemia jest potencjalnym zastawem pod kredyt, tyle samo uważa ją za przewidywalną formę lokowania kapitału.

„Ziemia to dobro stałe i w dobie dekoniunktury Polacy dostrzegają zalety inwestowania w nią. Ważne jest dla nich bezpieczeństwo tej formy lokowania kapitału, większe niż, na przykład, na rynkach kapitałowych, oraz stały wzrost jej wartości, mimo inflacji.” – zauważa Jakub Węglarski, Dyrektor Marketingu w firmie Rodzinne Inwestycje.

Na koniec warto podkreślić, że niskie ryzyko spadku utraty wartości ziemi oraz bezpieczeństwo takiej inwestycji są najczęściej wymienianymi powodami atrakcyjności lokowania kapitału w ziemię w trakcie konfliktu zbrojnego. Pozostali badani wskazują na skuteczność ochrony pieniądza i na możliwość zagospodarowania działki, natomiast jedna czwarta ankietowanych uważa, że ziemia jest bezobsługowa oraz inwestycja w nią jest przewidywalna. Przekonanie o wzroście wartości ziemi w przypadku konfliktu wyraża 18% badanych, a 17% jest zdania, iż ziemia nie jest narażona na spekulacje.

Więcej informacji o inwestycjach w grunty:

www.rodzinneinwestycje.pl

www.grunttoziemia.pl

O nas

Universe Properties Group Rodzinne Inwestycje, właściciel marki Rodzinne Inwestycje, to lider rynku, dostarczający produkty inwestycyjne w postaci unikalnych gruntów o wysokim potencjale wzrostu wartości. Szeroka oferta firmy kierowana jest do klientów o zróżnicowanych oczekiwaniach. Rodzinne Inwestycje w swoim portfelu produktowym posiadają grunty sprawdzone, zakupione wcześniej na własny rachunek, co zdejmuje z inwestorów możliwe ryzyka oraz obowiązki związane z zakupem ziemi. Podpisanie aktu notarialnego to dopiero pierwszy etap współpracy, w którym firma zobowiązuje się m.in. do obsługi pielęgnacyjnej i rozwojowej zakupionego przez Inwestora gruntu, co ma na celu szybszy wzrost wartości produktu.

Firma jako ekspert rynkowy aktywnie angażuje się w działania edukacyjne, aby inwestorzy mieli pełną świadomość inwestycyjną i wiedzę o tym, jak znaczące dla własnego bezpieczeństwa finansowego jest posiadanie odpowiednio wyselekcjonowanego gruntu, zwłaszcza zabezpieczonego aktem notarialnym.

W 2020 roku spółka otrzymała Certyfikat „Produkt Warmia-Mazury” przyznany przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego za promocję regionu i rozwój gruntów zlokalizowanych na terenie województwa.

[1] Badanie przeprowadzone na zlecenie Rodzinnych Inwestycji przez Kantar Public, metodą wywiadu internetowego, w czerwcu 2022 na reprezentatywnej grupie ponad 1000 Polaków w wieku 25+.

 

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Akceptuję zasady Polityki prywatności