Jak przenieść leasing na inną firmę?

Leasing to forma finansowania oparta na dwustronnej umowie zawartej pomiędzy leasingodawcą (firmą leasingową), a leasingobiorcą (przedsiębiorcą). Czy możliwe jest zatem przeniesienie go na inną firmę? W jaki sposób ustalić wartość odstępnego? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdują się w niniejszym artykule.

 

Czy można przenieść leasing na inną firmę?

Przedsiębiorcy korzystający z leasingu powinni wiedzieć, że możliwe jest przeniesienie praw i obowiązków wynikających z zawartej umowy na inną firmę. Odbywa się to na podstawie cesji leasingu, która sprowadza się do zmiany dotychczasowego leasingobiorcy, który pełni rolę cedenta na nowego będącego cesjonariuszem. Istotne w tym przypadku jest to, że leasingodawca, czyli firma leasingowa weryfikuje przedsiębiorcę chcącego przejąć leasing dokładnie w ten sam sposób, który jest stosowany przy zawieraniu pierwotnej umowy. W efekcie może okazać się, że firma zainteresowana cesją leasingu może nie spełniać warunków do jego przejęcia, a co za tym idzie transakcja może nie dojść do skutku.

W jakich sytuacjach warto wykonać cesję leasingu?

Leasing to popularna forma finansowania, z której można skorzystać między innymi dzięki ofercie znajdującej się na stronie leason.pl. Pojawiają się jednak sytuacje, w których przedsiębiorca korzystający z leasingu z różnych przyczyn nie chce lub nie może dalej tego robić. Rozwiązaniem może być wówczas cesja leasingu, która doskonale sprawdza się w sytuacji, gdy:

  • firma chce zmienić samochód użytkowany w ramach leasingu;
  • zakończenie leasingu przed czasem nie jest opłacalne (ze względu na aspekty podatkowe);
  • firma ma trudności w spłacie rat leasingowych, co może być efektem pojawienia się problemów finansowych;
  • przedmiot leasingu przestał być potrzebny;
  • firma zmieniła swoją formę prawną, co wymaga wykonania cesji leasingu;
  • przedsiębiorca chce dokonać wykupu prywatnego, który jest możliwy wyłącznie w przypadku jednoosobowych działalności gospodarczych.

Leasing a wartość odstępnego

Przedsiębiorca przekazujący leasing innej firmie może nie tylko uwolnić się od obowiązków wynikających z tego typu umowy, ale również uzyskać tzw. odstępne. W jaki sposób ustalić zatem kwotę odstępnego? Otóż, najprościej jest w tym przypadku oszacować aktualną wartość rynkową samochodu oraz zsumować pozostałe opłaty leasingowe i wartość wykupu auta. Różnica pomiędzy obiema kwotami będzie stanowiła wartość odstępnego, które powinien zapłacić przejmujący leasing. Doliczyć do niej warto również koszty związane z ustanowieniem cesji, czy opłaty poniesione w związku z ubezpieczeniem auta w leasingu. W praktyce oczywiście jest tak, że im niższe odstępne proponuje przedsiębiorca tym szybciej znajduje chętnych na dokonanie cesji leasingu, a co za tym idzie pozbywa się zobowiązania.

Podsumowując należy stwierdzić, że leasing można przenieść na inną firmę, jednak wymaga to zgody leasingobiorcy. Przeprowadzona w tym celu cesja pozwala nie tylko oddać zobowiązanie innemu podmiotowi, ale uzyskać również odstępne, czyli dodatkowe pieniądze mające zrekompensować poniesione dotąd koszty.

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Akceptuję zasady Polityki prywatności