lederboard

Jak skutecznie bronić się przed mobbingiem, czyli ochrona interesów pracodawcy w praktyce


Problem mobbingu często nie jest zauważany przez pracodawców, przez co nie dostrzegają oni potrzeby podejmowania działań w celu przeciwdziałania temu zjawisku. Do innych powodów ignorowania tego problemu należy brak odpowiedniej wiedzy na temat metod i narzędzi walki z nim. Wynika to faktu, że dręczenie często ze względu na utajoną formę jest trudne do wykrycia. W obliczu tego zjawiska również pracownicy przyjmują bierną postawę, z tego powodu, że mobber wykorzystuje techniki skutecznie ukrywające jego działania.

 

 

Istotną informacją dla pracodawców jest również to, że wdrażając w swojej firmie politykę antymobbingową oraz szkoląc pracowników w zakresie zwalczania mobbingu, firma taka może być zwolniona z wypłaty odszkodowań w ramach zadośćuczynienia.

Jeśli nie wiesz czym jest mobbing i nie znasz podstawowych technik przeciwdziałania temu zjawisku, zapraszamy na szkolenie „Jak skutecznie bronić się przed mobbingiem, czyli ochrona interesów pracodawcy w praktyce”. Uczestnik szkolenia zdobędzie szczegółową wiedzę teoretyczną i co najważniejsze nabędzie praktyczne umiejętności rozwiązywania sytuacji o charakterze mobbingowym.

 

Szkolenie odbędzie się 5 września 2016 roku w Centrum Konferencyjnym Golden Floor w Warszawie.

 

1200x628_PrzeciwdziaBanie mobbingowi

 

Szczegółowy program >>

 

Cześć teoretyczna pozwoli zdobyć wiedzę na temat:

 

 • przyczyn występowania mobbingu w miejscu pracy oraz podstawowych zagadnień dotyczących tego zjawiska,
 • technik i metod działania mobberów,
 • rozpoznawania mobbingu i prawidłowego definiowania tego zjawiska oraz innych nietypowych sytuacji,
 • skutków mobbingu oraz sposobów walki z tym zjawiskiem.
 • pozwoli Uczestnikom nabyć konkretne umiejętności niezbędne w praktycznym przeciwdziałaniu problemom związanym z działaniami o charakterze mobbingowym,
 • umożliwi Uczestnikom zapoznanie się z technikami przeciwdziałania i reagowania na standardowe sytuacje mobbingowe,
 • umożliwi przetestowanie w praktyce konkretnych wzorców zachowań w określonych sytuacjach o charakterze mobbingowym,
 • pozwoli Uczestnikom dokonać wyboru zachowania, które najbardziej odpowiada ich indywidualnym uwarunkowaniom oraz tym sytuacjom organizacyjnym, w których funkcjonują.

Część praktyczna:

 

 • pozwoli Uczestnikom nabyć konkretne umiejętności niezbędne w praktycznym przeciwdziałaniu problemom związanym z działaniami o charakterze mobbingowym,
 • umożliwi Uczestnikom zapoznanie się z technikami przeciwdziałania i reagowania na standardowe sytuacje mobbingowe,
 • umożliwi przetestowanie w praktyce konkretnych wzorców zachowań w określonych sytuacjach o charakterze mobbingowym,
 • pozwoli Uczestnikom dokonać wyboru zachowania, które najbardziej odpowiada ich indywidualnym uwarunkowaniom oraz tym sytuacjom organizacyjnym, w których funkcjonują.

 

Trener:

 

Renata Tomczyk Certyfikowany Business Trainer – Akademii Trenera Uczelni im. L. Koźmińskiego i Instytutu Rozwoju Biznesu w Warszawie, Certyfikowany Business Coach – Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa. Teoretyk i praktyk z 13-letnim doświadczeniem. Strateg, trener zarządzania w administracji i biznesie, konsultant w obszarze przedsiębiorczości, nowoczesnego zarządzania przedsiębiorstwem, twardego i miękkiego ZZL/HRM. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu nowoczesnych metod i procesów zarządzania firmą, przedsiębiorczości i metodologii sporządzania biznes planów oraz budowania strategii marketingowych i reklamowych. W oparciu o mentoring, doradztwo i szkolenia stosując narzędzia coachingowe projektuje wielostopniowe programy rozwijające kompetencje i umiejętności kadry i pracowników.

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Akceptuję zasady Polityki prywatności