Jak wygląda inwestycja w weksle inwestycyjne?

Jedną z kluczowych cech inwestycji pieniężnych jest ich bezpieczeństwo i zysk. Szczególnie teraz, kiedy stanęliśmy u progu ogólnoświatowego kryzysu gospodarczego. Jedną z opcji dla poszukujących ciekawych projektów inwestycyjnych są Weksle Inwestycyjne Nieruchomościowe, które łączą zalety bezobsługowych inwestycji kapitałowych oraz stabilność i bezpieczeństwo inwestycji w nieruchomości. Tego rodzaju produkty oferuje Fundusz Hipoteczny Yanok.

 

 

Jak działają Weksle Inwestycyjne Nieruchomościowe?

Inwestowanie w Weksle Inwestycyjne Nieruchomościowe jest wyjątkowo proste. Inwestor nabywa weksel imienny za określoną kwotę na rok lub trzy lata. Po upływie wybranego czasu otrzymuje nie tylko zwrot zainwestowanych środków,  ale także dyskonto wypłacane w częściowych wypłatach w odstępach miesięcznych, kwartalnych lub rocznych w zależności od wybranego rodzaju weksla. Te mogą wynieść – w zależności od wybranego wariantu – 5,04, 8 lub 10 proc. w skali roku. Przykładowo: wykupując weksel za 10 000 zł, którego oprocentowanie wynosi 8 proc., inwestor w ciągu trzech lat otrzymuje dodatkowe 2 400 zł. Dyskonto wypłacane jest w równych, kwartalnych „transzach” w wysokości 200 zł. Wraz z ostatnią wypłatą zwracana jest również kwota inwestycji. W przypadku weksli inwestycyjnych z 10 proc. zwrotu w ciągu trzech lat wypracowany zostaje zysk na poziomie 3 000 zł, który jest wypłacany raz do roku w kwocie 1 000 zł. Zainwestowane środki również są zwracane po upływie okresu inwestycji.

W wariancie weksli rocznych  posiadacz jednego weksla co miesiąc otrzyma 42 zł, czyli w sumie 504 zł zysku brutto, a łączna kwota wykupu weksla wynosi 10 504 zł.

Jak widać, działanie Weksli Inwestycyjnych jest proste.

W jaki sposób są wypracowywane zyski od inwestycji?

To bardzo ważne pytanie, na które każdy inwestor powinien zwrócić uwagę rozważając nabycie weksli inwestycyjnych. Podobnie jak nie każda obligacja korporacyjna jest bezpieczna, tak samo dzieje się to w przypadku weksli inwestycyjnych. Kluczowym gwarantem bezpieczeństwa inwestycji w weksle jest ich emitent (wystawca). Liderem w zakresie weksli inwestycyjnych jest Fundusz Hipoteczny Yanok, który od 2015 r. finansuje swoją działalność ze środków pochodzących od inwestorów indywidualnych. Działalnością tą w przypadku Funduszu Yanok jest udzielanie specjalistycznego finansowania dla polskich przedsiębiorstw. Środki z emisji weksli Fundusz Yanok wykorzystuje na udzielanie pożyczek hipotecznych, których zabezpieczeniem są atrakcyjne nieruchomości należące do pożyczkobiorców. Maksymalnie trzyletni okres spłaty zobowiązania pozwala wypracować w ramach udzielonej pożyczki zagwarantowane zyski dla posiadacza Weksli Inwestycyjnych Nieruchomościowych Yanok. Zaletą inwestycji jest też to, że dzięki wzięciu na siebie przez Fundusz całej pracy, wiedzy i zaangażowania związanych z obsługą pożyczek, jedynym zadaniem inwestora jest  zainwestowanie w Weksle Inwestycyjne Nieruchomościowe. Cała procedura pożyczkowa i wypracowanie zysku leży w wyłącznej po stronie Funduszu, który posiada specjalistyczną wiedzę, procedury oraz wieloletnie doświadczenie.

Bezpieczeństwo inwestycji w weksle

Fakt, że zainwestowane w weksle środki są przeznaczane na pożyczki dla innych podmiotów, może budzić obawy części osób zainteresowanych tym produktem inwestycyjnym. Każda pożyczka niesie bowiem ryzyko braku spłaty, co mogłoby rzutować na utratę zysków przez inwestora. Należy jednak pamiętać, że nabywając Weksle Yanok żaden z inwestorów wekslowych nie zostaje „przypisany” do konkretnej pożyczki. Więc potencjalnie opóźnienie w spłacie pojedynczej pożyczki czy konieczność dokonywania działań windykacyjnych nie wpływa na płynność finansową Funduszu Yanok i regulowanie terminowo zobowiązań do inwestorów. Dodatkowo, w Funduszu Hipotecznym Yanok, zabezpieczeniem udzielanych zobowiązań są atrakcyjne nieruchomości – w momencie braku spłaty pożyczki Fundusz posiada pełnomocnictwo do ich sprzedaży. Ze względu na ich atrakcyjność, nieruchomości te są łatwo zbywalne. Tym samym ich spieniężenie nie będzie żadnym problemem. Istotna jest również ich wartość, która jest conajmniej dwukrotnie wyższa niż wysokość udzielonej pożyczki.

Bezpośrednio na bezpieczeństwo inwestycji w Weksle Yanok przekłada się również dogłębna wiedza, doświadczenie i rozwaga Funduszu w udzielaniu pożyczek. Potencjalni pożyczkobiorcy są skrupulatnie weryfikowani, a tym samym ryzyko braku spłaty zobowiązania jest znikome. Poza tym dokładne analizy wartości zastawianej nieruchomości przeprowadzana przez Dział analiz, Dział prawny oraz Departament ryzyka dają gwarancję jej wysokiej atrakcyjności, a tym samym są gwarancją zysku nawet w przypadku nieuregulowania zobowiązania przez pożyczkobiorcę.

Weksle inwestycyjne – zalety inwestycji widoczne gołym okiem?

Weksle Inwestycyjne Nieruchomościowe to bez wątpienia bezpieczniejsza forma inwestycji niż tradycyjne fundusze inwestycyjne, dodatkowo w przeciwieństwie do inwestycji w certyfikaty funduszy inwestycyjnych, weksle inwestycyjne dają stały, z góry określony zysk. Dzięki zabezpieczeniu udzielanych przez Fundusz pożyczek łatwozbywalną nieruchomością, inwestor ma niemal stuprocentową pewność zysku. Istotną zaletą są również jasne zasady działania weksli inwestycyjnych oraz możliwość zainwestowania zróżnicowanego kapitału. Fundusz Hipoteczny Yanok – lider w tego rodzaju produktach inwestycyjnych – na początku kwietnia zmienia swoją ofertę inwestycji w Weksle Yanok. O ile oferta weksli z 8 proc. zyskiem pozostaje bez zmian, o tyle zasadnicze zmiany zostaną wprowadzone w dwóch pozostałych produktach: wekslach 10 proc. oraz Rocznych Wekslach Rentierskich. W pierwszym wariancie zostanie zwiększona minimalna kwota inwestycji (z 10 000 zł do 100 000 zł). W wariancie rocznym zostanie obniżona wysokość dyskonta (z zysku odpowiadającemu 6 do 5,04 proc. – zmiany oprocentowania wynikają z ostatniego obniżenia stóp procentowych przez RPP). Mimo to inwestujący w Weksle Inwestycyjne Nieruchomościowe ma zagwarantowany zwrot zainwestowanego kapitału oraz zysk dyskontowy z weksla odpowiadający oprocentowaniu w wysokości 5.04, 8 lub 10 proc. w skali roku. Czy jakikolwiek bank lub inny fundusz są w stanie zaproponować podobne warunki?

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Akceptuję zasady Polityki prywatności