Jak zastrzec znak towarowy? Garść praktycznych informacji

Marka to nieodłączny element każdej firmy. To na niej budujesz popularność swoich towarów czy usług i dzięki niej rośnie twój zysk. Marka często jest magnesem przyciągającym klientów. Nie ma się więc co dziwić, że często dochodzi do prób jej kradzieży. Przykładowo trolle patentowe zastrzegły w Chinach marki takie jak Łaciate czy Mlekowita. Aby takich historii uniknąć zarejestruj swoją markę w Urzędzie Patentowym. Poniżej opisuję jak zastrzec znak towarowy.

 

 

 

Najczęstsze mity na temat ochrony marki

Wśród przedsiębiorców krąży wiele mitów dotyczących prawnej ochrony marki. Chciałbym na początku zwrócić twoją uwagę na kilka z nich.

 • Rejestracja firmy daje mi pełną ochronę marki

Najczęściej pojawiające się stwierdzenie, które oczywiście nie jest prawdą. Rejestracja firmy w CEIDG lub KRS nie chroni w żaden sposób twojej marki. Z racji tego, że nazwy firm nie są weryfikowane, w rejestrze możesz znaleźć kilkadziesiąt lub nawet kilkaset firm o takiej samej nazwie. Przykładowo firm pod nazwą AGATOM znalazłem w CEIDG aż 57.

 • Nazwa mojej firmy jest chroniona prawem autorskim

To również częsty błąd. Ochronie z tytuły prawa autorskiego podlegają jedynie utwory więc nazwy firm, często zawierające jedynie jedno słowo, nie zostaną przez sąd uznane za utwór.

 • Nie znalazłem w internecie takiej marki więc mogę jej użyć

Wymyślając nazwę przedsiębiorcy najczęściej przeszukują internet w celu sprawdzenia czy taka już istnieje. Nie jest to jednak wystarczające działanie. Strona internetowa nie jest wymogiem i firma może obejść się bez niej. Może natomiast posiadać zarejestrowany znak towarowy. Niektórzy idą o krok dalej i przeszukują bazy Urzędu Patentowego, nie wiedząc lub zapominając o tym, że ochronie podlega nie tylko znak identyczny ale i znaki podobne.

Zobacz również:

Nie ryzykuj – zarejestruj znak towarowy

Jak więc możesz skutecznie chronić swoją markę? Poprzez rejestrację znaku towarowego w Urzędzie Patentowym. Nie czekaj z tym, gdyż konkurencja może zastrzec Twoją nazwę lub logo i w kilka godzin zablokować Cię na Amazon, Allegro czy Olx. O takich historiach nie mówi się wiele w mediach, ale zdarzają się coraz częściej. Wynika to z tego, że na etapie zgłoszenia ekspert rozpatrujący sprawę nie analizuje czy na rynku są już firmy o podobnej nazwie.

W Urzędzie Patentowym panuje zasada „kto pierwszy ten lepszy”. Ochronę uzyska ta osoba, która jako pierwsza o to wystąpi. Tym samym o ile wyprzedzi Cię ze zgłoszeniem Twój były wspólnik, pracownik lub konkurent to możesz mieć poważne problemy. W skrajnych przypadkach może to przetrącić kręgosłup Twojej firmie.

Rejestracja znaku towarowego jest rozwiązaniem łatwiejszym i tańszym niż próby unieważnienia znaku zarejestrowanego przez konkurenta. Jak to się mówi – lepiej zapobiegać niż leczyć.

Jak zastrzec znak towarowy?

Procedura rejestracji została mocno uproszczona dzięki zmianom wprowadzonym w kwietniu 2016 roku. Dziś obowiązuje procedura zwana „systemem sprzeciwowym”. Urząd nie bada już czy taki sam lub podobny znak towarowy istnieje już w rejestrze – ta czynność została przerzucona na samych przedsiębiorców, którzy zyskali prawo do zgłaszania sprzeciwu do rejestracji.

Urząd Patentowy zajmuje się jedynie sprawdzeniem czy nie zachodzą bezwzględne przeszkody rejestracji (taka sytuacja może wystąpić np. gdy twój znak towarowy posiada symbole państwowe czy religijne).

Cały proces jest dosyć skomplikowany dla osób nieobeznanych w temacie. Najlepiej więc zrobisz jeśli zgłosisz się do rzecznika patentowego. Uchronisz się tym samym przed błędami i nieprzyjemnymi konsekwencjami, jak spory o unieważnienie twojego znaku. Jest to o tyle wskazane, że urząd rejestrujący znaki unijne poinformuje właścicieli wcześniejszych znaków o Twoim zgłoszeniu. Efekt może być taki, że doniesiesz na siebie prawnikom swojej konkurencji. O ile wasze znaki faktycznie są podobne stracisz nie tylko opłatę zgłoszeniową (850 EUR) ale grozi ci zwrot kosztów postępowania czyli kolejne 600 EUR.

Procedura rejestracji znaku dzieli się na kilka etapów.

1. Analiza wstępna marki

Podstawowa czynność od której trzeba zacząć. Polega na sprawdzeniu czy oznaczenie, które chcesz zarejestrować spełnia prawem określone wymogi, czyli czy w ogóle nadaje się do rejestracji.

Oznaczenia opisowe to najprostszy przykład znaków towarowych, których rejestracja jest niemożliwa. Znak tego typu jednoznacznie wskazuje na rodzaj oferowanego produktu (np. „ogórek” jako określenie warzyw), dlatego też Urząd Patentowy nie zarejestruje takiego oznaczenia.

Podobnie wyłączone z rejestracji są określenia niedystynktywne jak „super”, „turobo” czy „pro”.

2. Badanie zdolności rejestrowej znaku

Poza analizą wstępną marki równie ważne jest badanie jej zdolności rejestrowej. O co w tym chodzi? By uniknąć konfliktów sprawdza się w rejestrze czy istnieją już identyczne lub podobne znaki towarowe.

Pojawia się pytanie czy tego typu czynności są w ogóle wymagane? Są one jak najbardziej konieczne. Rejestracja znaku towarowego nie potwierdza legalności twoich działań. Oznacza to, że jeśli naruszasz swoim znakiem prawa innych osób lub firm to osoby te mogą podjąć próbę unieważnienia twojego prawa. Zresztą nie muszę wcale tego robić i od razu Cię pozwą.

Urząd Patentowy lub sąd dokonuje oceny na podstawie reguł kolizyjności znaków, twoja interpretacja może więc znacząco różnić się od interpretacji urzędu lub sądu. Dlatego w sprawach rejestracji skonsultuj się z rzecznikiem patentowym.

 

3. Zgłoszenie znaku towarowego do ochrony

Na tym etapie konieczne jest zebranie wszelkich potrzebnych dokumentów i złożenie ich w Urzędzie Patentowym. Są dwa sposoby złożenia wniosku o rejestrację znaku towarowego:

 • sposób tradycyjny (papierowy)
 • wniosek online, złożony za pośrednictwem strony Urzędu patentowego

Po złożeniu wniosku twoje zgłoszenie jest publikowane w Biuletynie Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej.

Tutaj warto wspomnieć o jednej dosyć istotnej kwestii a mianowicie obszaru ochrony. Rejestracja znaku towarowego w Urzędzie Patentowym RP zapewnia ochronę prawną tylko na terytorium Polski. By móc korzystać z ochrony także na terenie całej Unii Europejskiej konieczne jest złożenie wniosku do specjalnego urzędu, tj. Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej.

Jeśli zależy ci na znacznie szerszej ochronie to największy zasięg daje międzynarodowy znak towarowy. Konieczne jest wcześniejsze zarejestrowanie znaku w Urzędzie Patentowym RP, a potem złożenie wniosku w Biurze Światowej Organizacji Własności Intelektualnej.

4. Trzymiesięczny okres na złożenie sprzeciwu do zgłoszenia.

Od dnia w którym twoje zgłoszenie zostaje opublikowane rozpoczyna się okres sprzeciwowy. Osoby trzecie od tego momentu mogą zgłaszać sprzeciw do rejestracji i mają na to 3 miesiące. Urząd wyda decyzję odmowną jeśli sprzeciw będzie uzasadniony (może tak się stać np. w sytuacji gdy próbujesz zastrzec znak już istniejący w rejestrze).

Pamiętaj, że sprzeciw to w praktyce regularny spór. Uprawniony do znaku wcześniejszego, najczęściej przez swoich prawników będzie szeroko uzasadniał dlaczego nie powinieneś uzyskać ochrony.

5. Decyzja o rejestracji znaku towarowego lub odmowa.

Urząd Patentowy wydaje decyzję pozytywną jeśli po upływie 3 miesięcy nikt nie zgłosił sprzeciwu. Twoje oznaczenie zostanie wpisanie do rejestru po uprawomocnieniu się decyzji. Za opublikowanie informacji o przyznanym prawie ochronnym konieczne jest wniesienie stosownej opłaty.

6. Otrzymanie świadectwa ochronnego

Procedura rejestracji znaku kończy się wydaniem świadectwa ochronnego. Świadectwo ochronne jest dokumentem potwierdzającym posiadane przez ciebie prawa do znaku towarowego. W tym ozdobnym dokumencie znajdzie się informacja o:

 • numerze prawa ochronnego;
 • dacie od której liczy się 10 letni okres ochronny;
 • towarach i usługach na które masz wyłączność;
 • formie chronionego znaku – nazwie lub logo

Dlaczego warto zarejestrować znak towarowy?

Pokażę ci teraz kilka korzyści, które uzyskujesz zastrzegając znak towarowy.

 • Po rejestracji jesteś realnym właścicielem marki. Dowodem na to jest posiadane świadectwo ochronne.
 • Chronisz się przed kradzieżą marki. Nikt nie będzie mógł już zarejestrować twojego oznaczenia, znika więc ryzyko utraty marki.
 • Masz możliwość zwalczania nieuczciwej konkurencji. Możesz żądać odszkodowania oraz zwrotu zysków od każdego, kto bezprawnie użyje twojego znaku.
 • Masz możliwość blokowania prób rejestracji identycznych lub podobnych oznaczeń. Przedstawienie świadectwa ochronnego sprawi, że twój sprzeciw do rejestracji będzie skuteczny.
 • Masz prawo sprzedać swoją markę. Dopiero zarejestrowany znak towarowy staje się prawem podmiotowym, którym możesz swobodnie dysponować

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Akceptuję zasady Polityki prywatności