Jak zostać inwestorem i zarabiać na pożyczkach krótkoterminowych?

Oprocentowanie lokat bankowych jest niskie i skłania oszczędne osoby do poszukiwania alternatywnych źródeł inwestowania. Jeżeli chcesz uzyskać wyższą stopę zwrotu niż z produktów oferowanych przez banki i jesteś przy tym skłonny ponieść większe ryzyko, możesz zostać inwestorem i zarabiać na pożyczkach krótkoterminowych. Wyjaśniamy, jak zacząć.

 

Szybkie pożyczki coraz popularniejsze

Pożyczki oferowane przez firmy pożyczkowe cieszą się coraz większym zainteresowaniem. Widać to zarówno po wzrastającej liczbie takich podmiotów na rynku, jak i raportach przygotowywanych m.in. przez wywiadownie gospodarcze: – Z danych BIK wynika, że w pierwszym półroczu 2017 r. firmy pożyczkowe udzieliły 962 tys. pożyczek, czyli o 9,4 proc. więcej niż w analogicznym okresie w roku wcześniejszym. Wzmożony wzrost zainteresowania ofertami firm pożyczkowych to wynik polityki prowadzonej przez te instytucje. Mimo, że weryfikują one zdolność kredytową każdego wnioskodawcy, to są skłonne pożyczyć nawet osobom zadłużonym. Popularność chwilówek wynika także z ich dostępności, szybkości rozpatrywania wniosków i możliwości uzyskania dodatkowych środków nawet w weekend, gdy banki i SKOK-i nie pracują. – mówi Artur Więckowski, ekspert Chwilowo.pl.

Zainteresowanie pożyczkami pozabankowymi można przekształcić w sposób na zarobek. Inwestorzy prywatni mogą przekazać swoje oszczędności firmom pożyczkowym, do których zgłaszają się osoby poszukujące pożyczki. W zamian za udostępnienie kapitału otrzymają uzgodniony procent – kwota użyczonych środków zostanie powiększona o odsetki.

Rejestracja u pośrednika i pierwsza transakcja – jak to przebiega?

Aby zacząć zarabiać na chwilówkach (lub innych pożyczkach), inwestor musi zgromadzić kapitał. To jeden z podstawowych wymogów, po spełnieniu którego można zacząć myśleć o zarabianiu na pożyczkach. Nie obejdzie się też bez rejestracji na jednej z platform, które pośredniczą między pożyczkodawcami a inwestorami. Takich platform jest wiele, np.: Fellow Finance, Kokos, czy zagraniczne Grupeer, Viainvest, Crowdestor, Bulkestate, Peerberry, Mintos i Crowdestate.

Warunki stawiane inwestorom przez platformy są bardzo podobne. Przykładowo Fellow Finance wymaga od zainteresowanych spełniania następujących warunków:
• bycia osobą pełnoletnią (18 lat),
• posiadania rezydencji podatkowej w jednym z akceptowanych przez Fellow Finance krajów;
• potwierdzenia danych podanych podczas rejestracji poprzez zalogowanie się przez bankowość elektroniczną.

Platforma Fellow Finance zrzesza zarówno inwestorów prywatnych (osoby fizyczne), jak i firmy (osoby prawne). Za użytkowanie platformy inwestorzy nie ponoszą żadnych opłat.

Po rejestracji, która trwa zaledwie kilka minut, pozostaje jeszcze zasilić swoje inwestorskie konto. Po zaksięgowaniu środków inwestor może zacząć przeprowadzać transakcje. Dokonywanie inwestycji na platformie Fellow Finance odbywa się zarówno ręcznie (inwestor sam przegląda listę pożyczek i wybiera interesujące go do oferty), jak i automatycznie (po wybraniu preferowanych kryteriów).

Ile można zarobić, inwestując w chwilówki?

Zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronie internetowej Fellow Finance średnie zarobki inwestorów przekraczają 10 proc. w skali roku. To dużo, jeżeli wziąć pod uwagę aktualne oprocentowanie lokat bankowych – maksymalnie wynosi ono 4 proc. w skali roku. Inwestowanie w pożyczki wiąże się jednak z większym ryzykiem – w tym przypadku żadna platforma pośrednicząca między pożyczkobiorcami a inwestorami nie da gwarancji zysku temu drugiemu. Właśnie dlatego inwestorzy muszą mieć świadomość tego, jak funkcjonują firmy pożyczkowe.

Zarabianie na pożyczkach a ryzyko

Inwestowanie zawsze wiąże się z ryzykiem, jednak można je ograniczyć: – Każdy inwestor powinien dążyć do dywersyfikacji swojego portfela inwestycyjnego, czyli jego zróżnicowania. Im więcej rożnych instrumentów inwestycyjnych znajduje się w portfelu, tym mniejsze jest ryzyko utraty kapitału. W przypadku pożyczek inwestor musi mieć na uwadze zarówno to, że pożyczkobiorca może nie zwrócić środków zgodnie z ustalonym harmonogramem, jak i możliwość utraty części zysku w sytuacji, gdy pożyczkobiorca spłaci pożyczkę przed ustalonym terminem. – tłumaczy Artur Więckowski, ekspert Chwilowo.pl.

Niektóre platformy pośredniczące między inwestorami a pożyczkobiorcami umożliwiają otwarcie rachunku inwestora tylko w euro. Nie jest tak w przypadku Fellow Finance, aczkolwiek wszelkie płatności otrzymane w różnych walutach są przeliczane według kursu Europejskiego Banku Centralnego. To powoduje, że inwestor musi liczyć się z ewentualnymi stratami, jeżeli przewalutowanie środków będzie odbywać się po wyjątkowo niekorzystnych kursach.

– Ryzyko jest wpisane w inwestowanie i trzeba się z nim liczyć. Inwestorzy mogą je ograniczyć także poprzez inwestowanie środków w różne pożyczki. Platformy pośredniczące między inwestorami a pożyczkodawcami proponują nie tylko pożyczki krótkoterminowe, lecz także kredyty ratalne i linie kredytowe. W przypadku większych kwot pożyczkodawca nie tylko dokładnie weryfikuje zdolność kredytową wnioskodawcy, lecz także stosuje dodatkowe zabezpieczenia w postaci np. hipoteki na nieruchomości, co również zabezpiecza środki wyłożone przez inwestora. Gwarancja wykupu, czyli odkupienie umowy o aktywną pożyczkę, gdy opóźnienie w jej spłacie wynosi powyżej 30 dni, jest kolejnym zabezpieczeniem inwestycyjnym. – tłumaczy ekspert Chwilowo.pl.

Kto powinien zainteresować się inwestowaniem w pożyczki?

Inwestowanie w pożyczki może być sposobem na zróżnicowanie portfela inwestycyjnego, w którym znajdują się np. wyłącznie lokaty, konta oszczędnościowe lub nieruchomości: – Inwestowanie w pożyczki to sposób, aby zarabiać w krótkiej perspektywie i to niezależnie od banków. Inwestorzy zainteresowani czerpaniem dochodów z tego źródła muszą mieć jednak świadomość wyższego ryzyka i wielu zmiennych, które wpływają na ostateczny zysk. W przeciwnym razie stopa zwrotu instrumentu inwestycyjnego może być niższa niż oczekiwana. – podsumowuje ekspert Chwilowo.pl.

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Akceptuję zasady Polityki prywatności