Jakie składki odprowadzane są przy umowie o dzieło?

Umowa o dzieło nie stanowi podstawy do odprowadzania żadnych składek. Jednak istnieją sytuacje, w których będzie to konieczne. Wyjaśniamy, kiedy pracodawca musi dopełnić tego obowiązku oraz o czym jeszcze powinien pamiętać.

 

Czym jest umowa o dzieło?

Umowa o dzieło charakteryzuje się tym, że:

  • osoba, która ją podpisuje, jest zobligowana do przygotowania wyznaczonego w tym dokumencie dzieła, za które otrzymuje określone wynagrodzenie;
  • nie uściśla się w niej miejsca i czasu tworzenia dzieła;
  • nie wyznacza podległości osoby zobowiązanej do wykonania dzieła wobec zleceniodawcy.

Najważniejszy jest w niej wynik danej pracy, który może przybrać formę materialną lub niematerialną.

Kiedy należy odprowadzać składki przy umowie o dzieło?

Z tytułu zawarcia umowy o dzieło nie są odprowadzane żadne składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Z tego powodu pracownik zatrudniony na jej podstawie nie może przystąpić do ubezpieczenia emerytalnego, rentowego, chorobowego, wypadkowego lub zdrowotnego.

Mogą jednak zaistnieć okoliczności, w których powstaje obowiązek ubezpieczenia z tytułu umowy o dzieło. Taka sytuacja ma miejsce, gdy:

  • taką umowę podpiszesz z dotychczasowym pracodawcą, z którym nawiązałeś wcześniej stosunek pracy;
  • zawrzesz ją z osobą fizyczną lub prawną inną niż Twój pracodawca, ale na jej podstawie wykonasz dzieło na rzecz swojego przełożonego.

Wówczas zleceniodawca musi opłacić za pracownika składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

Warto też mieć na uwadze, że zleceniobiorca nie może samodzielnie opłacać tych składek, chyba że wcześniej pracował on na umowę o pracę i złożył w ciągu 30 dni od jej rozwiązania wniosek o kontynuowanie ubezpieczeń.

Mimo to, że umowa o dzieło w większości przypadków nie wiąże się z obowiązkiem płacenia składek przez pracodawców, to muszą oni odprowadzać od niej podatek dochodowy.

Jaki rozliczyć podatek dochodowy w przypadku umowy o dzieło?

Każdorazowo przy wypłacaniu wynagrodzenia za wykonanie dzieło pracodawca musi potwierdzić ten fakt poprzez utworzenie rachunku do umowy. Na jego podstawie może rozliczyć się z Urzędem Skarbowym.

Gdy kwota wypłacana zleceniobiorcy nie przekracza 200 zł brutto, należy zrobić to na podstawie 12% zryczałtowanego podatku dochodowego. Osoba zlecająca dzieło przekazuje wówczas deklarację do Skarbówki na formularzu PIT 8AR i nie musi już wystawiać PIT-u 11.

W przypadku umów opiewających na wyższe kwoty należy rozliczyć się z fiskusem na zasadach ogólnych.

Czy pracodawca musi zgłosić umowę o dzieło do ZUS-u?

Nowe przepisy nałożyły na osoby fizyczne lub prawne zlecające wykonanie dzieła obowiązek poinformowania ZUS-u o zawarciu tego typu umowy. Należy to zrobić na formularzu ZUS RUD w terminie do 7 dni od jej podpisania.

Składki obowiązujące przy umowie o dzieło. Podsumowanie

W większości przypadków zakłady pracy lub agencje pracy tymczasowej nie mają obowiązku odprowadzania od umowy o dzieło żadnych składek. Wyjątkiem są sytuacje, kiedy zleceniobiorca wykonuje ją na rzecz pracodawcy, z którym nawiązał stosunek pracy. Ponadto pracodawca musi obligatoryjnie zapłacić podatek dochodowy i zgłosić umowę do ZUS-u. Aby ułatwić liczenie, można posłużyć się kalkulator wynagrodzeń umowa o dzieło.

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Akceptuję zasady Polityki prywatności