Josip Kardun: Wysoka jakość generuje sukces


Grupa Atrium to jeden z wiodących właścicieli, zarządców i deweloperów centrów handlowych w Europie Środkowowschodniej, który koncentruje się obecnie na swoim strategicznym kierunku działania – przebudowach i rozbudowach centrów handlowych Atrium o dominującej pozycji w regionie. Zwiastunem kierunku, w którym podąża firma, jest rozbudowa i modernizacja warszawskiego flagowego obiektu firmy, Atrium Promenada. Josip Kardun, prezes zarządu Atrium Group, opowiada Law Business Quality o naturalnym procesie konsolidacji centrów handlowych, ogromnym wpływie czynnika ludzkiego oraz roli seniorów w procesie zakupowym.

 

LBQ: Pełni Pan funkcję prezesa zarządu Atrium Group. Jak wykorzystuje Pan w pracy swoje bogate doświadczenie zawodowe w sektorze nieruchomości komercyjnych?

Josip Kardun: Doświadczenie okazuje się pomocne przy podejmowaniu trafnych decyzji w różnego rodzaju sytuacjach biznesowych. Odnosi się to zresztą nie tylko do sektora nieruchomości komercyjnych, ale do każdego obszaru aktywności zawodowej. Ponadto w dynamicznie zmieniającej się sytuacji rynkowej trzeba nierzadko podejmować decyzje w tempie, które uniemożliwia dogłębną analizę. Wówczas dotychczasowe doświadczenie przydaje się najbardziej.

Co wskazuje, że dana inwestycja okaże się sukcesem?

– Zazwyczaj o sukcesie decyduje splot wielu czynników. Najbardziej istotne są jednak odpowiednie wiedza, doświadczenie oraz umiejętności zespołu. Dobrze dobrany zespół potrafi poprowadzić do sukcesu również projekt, którego potencjał ocenialibyśmy początkowo na niewielki.

Jakie elementy biznesowe w podejmowaniu decyzji są dla Pana najistotniejsze?

– W pierwszej kolejności zawsze zwracam uwagę na to, czy decyzja wpasowuje się w szerszy kontekst biznesowy oraz czy jest kompatybilna z ogólną strategią naszej firmy.

Grupa Atrium to jeden z wiodących właścicieli, zarządów i deweloperów centrów handlowych w Europie Środkowowschodniej. W portfolio znajdują się 61 centra i nieruchomości handlowe o całkowitej powierzchni najmu brutto ponad 1 mln m2. W czym, Pana zdaniem, tkwi sukces i spektakularne wyniki finansowe na skalę europejską?

– Uważam, że kluczowy jest silny zespół z bogatym doświadczeniem zawodowym i unikalną wiedzą, dzięki której osiągamy stabilne wyniki.

Czy zgadza się Pan z ostatnio popularnymi opiniami, iż warto inwestować w centra handlowe o powierzchni do 5000 m kw. Państwo zdecydowali się na inwestowanie i rozbudowę głównie dużych powierzchni. Czy uważa Pan, że małe centra handlowe mają przyszłość na rynku?

– Uważam, że potencjał małych centrów handlowych zaczyna się powoli wyczerpywać. Mogą oczywiście powstawać kolejne supermarkety, ale – przykładowo – sieciowi operatorzy z branży modowej nie podejmą raczej decyzji o otwarciu kolejnego sklepu w takiej lokalizacji. Poza tym do Polski z pewnością kiedyś wejdą nieobecne nadal duże sieci międzynarodowe, m.in. Primark. Dlatego właśnie potrzebne są duże centra handlowe.

W Atrium European Real Estate widzicie Państwo możliwości, które wykorzystujecie z korzyścią dla spółki. Jaki Pana zdaniem, jest najmocniejszy punkt na rynku polskim i jakie działania należy podjąć, aby wzmocnić pozycję Państwa spółki w Polsce?

– Stawiamy na miasta dominujące w skali regionu. Dla rynku centrów handlowych istotna jest liczba rozwijających się miast o silnej pozycji. Warszawa nie jest jedynym dominującym miastem w Polsce, tak jak np. Praga w Czechach, co jest bardzo pozytywnym zjawiskiem. Staramy się zatem osiągnąć wiodącą pozycję w Warszawie, ale koncentrujemy się także we Wrocławiu, Koszalinie, Bydgoszczy, Białymstoku, Lublinie. Sieciom handlowym proponujemy lokalizacje w większości dużych miast w całej Polsce.

W Polsce Atrium posiada 21 centrów handlowych o łącznej powierzchni najmu brutto ponad 522 tys. m2. Obiekty mieszczą się w największych, najbardziej perspektywicznych miastach Polski. Jaki obiekt generuje najwięcej przychodu i od czego Pana zdaniem to zależy?

– Nie podajemy szczegółowych danych, ale mogę wymienić niektóre centra z grupy: Promenada oraz Targówek w Warszawie, Galeria Dominikańska we Wrocławiu oraz Atrium Biała w Białymstoku.

Jak ocenia Pan perspektywę rozwoju rynku w segmencie Państwa specjalizacji? Czy przewiduje Pan widoczny wzrost ekspansji centrów handlowych w takim tempie, jak miało miejsce w ostatnich latach? Jakie są plany na Europę w kontekście całej grupy Atrium?

– Nie wydaje mi się, żeby ten proces miał zwolnić. Jedynie akcent zostanie przesunięty z inwestowania w otwarcia nowych centrów handlowych w kierunku rozbudowy i modernizacji tych istniejących. Ten sam trend można zaobserwować w Europie. To jest zupełnie naturalny proces.

Jakie zasadnicze różnice zauważa Pan między rynkiem polskim a pozostałymi rynkami w kontekście ekspansji centrów handlowych?

– Każdy rynek przechodził przez fazę niekontrolowanej ekspansji, ponieważ razem z młodym rynkiem dojrzewały równocześnie i ewoluowały także modele zarządzania miastem i planowania urbanistycznego. Praga i Warszawa obecnie intensywnie się rozbudowują, ale staramy się zachowywać równowagę w rozmieszczeniu centrów na mapie miasta. W Europie ten model został już wypracowany. To dobrze, bo utrzymując jakość lepiej chronimy interesy naszych najemców oraz klientów.

Co jest największym wyzwaniem w zarządzaniu centrami handlowymi i jaki wpływ ma na ten proces czynnik ludzki?

– Ogromny. W branży opartej na relacjach osobistych czynnik ludzki jest decydujący. Chodzi o spójną komunikację ze sprzedawcami, z firmami budowlanymi, z władzami miasta oraz z opinią publiczną. Przede wszystkim jednak z kupującymi. Trzeba być cały czas w kontakcie z ludźmi i utrzymywać z nimi więzi. Wszystko, co się dzieje w tym segmencie rynku, jest skierowane na zewnątrz, a nasz produkt jest rozwijany i kształtowany zawsze wspólnie z klientami. Z drugiej strony, nowe centrum handlowe zmienia także ich życie.

Jak na przestrzeni lat zmieniły się zachowania zakupowe ludzi? Centra handlowe muszą się do nich dostosowywać.

– Duża zmiana, jaką zaobserwowaliśmy, to zmiana stylu życia i wzorca zachowań osób w grupie wiekowej od 65 do 70 lat lub 60 do 80 lat. Nazywamy ich pokoleniem starzy-młodzi. Grupa ta nie jest wcale mniej aktywna. To pierwsze pokolenie po II wojnie światowej. Zazwyczaj mają dwie emerytury, oszczędności, dzieci się wyprowadziły, są właścicielami swoich mieszkań. Mają pieniądze i nie wydają ich tak jak 20 lat temu. To pokolenie dba o siebie, uprawia sporty, ubiera się lepiej, kupuje ładne rzeczy do domu, podróżuje, ale przede wszystkim ma czas na wydawanie pieniędzy. W miarę starzenia się populacji ta grupa klientów staje się coraz ważniejsza.

Co najbardziej podoba się Panu w Polsce?

– Doceniam to, że Polacy są zabawni i pełni energii. Chociaż to kraj słowiański, panuje tu północnoeuropejska etyka pracy. W Polsce ludzie mają dużą motywację do pracy. Polska jest też bardzo piękna: Sopot, Zakopane, Mazury… Jest dużo do zobaczenia. Turystyka będzie się tu nadal rozwijać. Jedyną kwestią, nad którą musicie popracować, jest dalszy rozwój bazy gastronomicznej. Warto podkreślić jednak, że Warszawa w ciągu ostatnich 5 lat gastronomicznie bardzo się rozwinęła.

 

Rozmawiała: Magdalena Sarnecka

 

JOSIP KARDUN, prezes zarządu grupy (Group CEO), Atrium Group – od grudnia 2014 r. prezes zarządu Atrium Group. Ma bogate doświadczenie zawodowe w dziedzinie nieruchomości komercyjnych, zdobyte w międzynarodowym środowisku. Dołączył do Atrium z europejskiej spółki specjalizującej się w nieruchomościach komercyjnych, ECE Projektmanagement GmbH & Co KG („ECE”), gdzie pracował przez siedem lat na kierowniczych stanowiskach, z których ostatnim było stanowisko dyrektora ds. inwestycji (Chief Investment Officer), a także dyrektora ds. fuzji i akwizycji oraz zarządzania transakcjami grupy (Head of Mergers & Acquisitions and Transaction Management Group). Przewodniczy Radzie Zarządzającej (Executive Board) ICSC Europe od roku 2015, a aktualnie jest członkiem Rady Powierniczej (Board of Trustees) ICSC Global. Ukończył wydział prawa Uniwersytetu Goethego we Frankfurcie.

Atrium Promenada to największe i najnowocześniejsze centrum handlowe w prawobrzeżnej części Warszawy. Na 44,3 tys. m kw. powierzchni handlowej do dyspozycji odwiedzających jest ponad 180 sklepów i lokali usługowych. Promenada posiada również ponad 1,7 tys. miejsc parkingowych.

Atrium European Real Estate Limited – to jeden z wiodących właścicieli, zarządców i deweloperów centrów handlowych w Europie Środkowowschodniej. Obecnie w portfolio Grupy znajdują się 61 centrów i nieruchomości handlowe w sześciu krajach, o wartości rynkowej 2,6 mld euro i całkowitej powierzchni najmu brutto wynoszącej ok. 1,1 mln mkw.

Atrium w Polsce – posiada w Polsce 21 centrów handlowych o łącznej powierzchni najmu brutto (GLA) wynoszącej 522 200 mkw. Rok 2015 spółka zamknęła z przychodem z najmu brutto na poziomie 103,4 mln euro. W ciągu I półrocza 2016 roku spółka wygenerowała 51,7 mln euro przychodów z najmu brutto. W Polsce zlokalizowanych jest dziewięć kluczowych obiektów Atrium. Należą do nich: Atrium Promenada, Atrium Targówek i Atrium Reduta w Warszawie, Galeria Dominikańska we Wrocławiu, Atrium Koszalin w Koszalinie, Focus Mall w Bydgoszczy, Atrium Copernicus w Toruniu, Atrium Felicity w Lublinie i Atrium Biała w Białymstoku.

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Akceptuję zasady Polityki prywatności