lederboard

Kiedy warto skorzystać z usług adwokata kościelnego?

Adwokat kościelny służy profesjonalnym wsparciem merytorycznym i formalnym z zakresu prawa kanonicznego, czyli kościelnego. Także w przypadku postępowań dotyczących stwierdzenia nieważności małżeństwa (tzw. rozwodu kościelnego). Wspiera zatem m.in. te osoby, które pragną udowodnić przed sądem kościelnym, że ich małżeństwo nie może być uznawane za ważne. Jakie jeszcze kompetencje posiada adwokat kościelny nominowany przez biskupa?

 

Kim jest adwokat kościelny i jaka jest jego misja?

Adwokatowi kościelnemu, biegłemu z zakresu prawa kościelnego, przyświeca cel niesienia rzetelnej pomocy prawnej członkom Kościoła. Jest to człowiek cechujący się nieposzlakowaną opinią i pełnym zaangażowaniem we współpracę z klientami. Kompleksowe podejście do każdej sprawy pozwala mu wynajdywać korzystne rozwiązanie problemów o najbardziej skomplikowanym podłożu.

Adwokat kościelny kieruje swoje usługi nie tylko do klientów indywidualnych, lecz również do podmiotów władzy kościelnej.

Obsługa prawna podmiotów kościelnych

Doświadczeni adwokaci kościelni podejmują się prowadzenia spraw z pogranicza prawa kanonicznego i państwowego. Mogą one dotyczyć m.in. obsługi prawnej parafii, diecezji, zakonów czy fundacji. Wsparcie udzielane przez prawników kościelnych w większości przypadków przybiera formę konsultacji, pomocy w sporządzeniu wymaganych dokumentów lub reprezentacji kościelnych osób publicznych w sporach z administracją państwową czy osobami fizycznymi. Formalna pomoc adwokata może okazać się nieoceniona także w kwestiach związanych z zarządzaniem majątkiem kościelnym, czy też przechowywaniem i przetwarzaniem danych osobowych członków Wspólnoty.

Adwokat kościelny dla klientów indywidualnych

Pomoc, którą oferuje adwokat kościelny wszystkim wiernym, dotyczy przede wszystkim prawnego wymiaru ich funkcjonowania w strukturach Kościoła. Prawnik kościelny służy wsparciem formalno-prawnym również w przypadkach, w których należy uwzględnić złożone relacje łączące prawo kościelne i państwowe. Udziela rzeczowych porad i przygotowuje wymaganą w danych okolicznościach dokumentację. Jest także upoważniony do reprezentowania klientów w sądach kościelnych.

Obecnie znaczna część prowadzonych przez adwokatów kościelnych spraw dotyczy tzw. rozwodu kościelnego, czyli stwierdzenia nieważności małżeństwa.

Stwierdzenie nieważności małżeństwa

Ważnie zawarte i dopełnione małżeństwo kościelne może rozwiązać wyłącznie śmierć jednego ze współmałżonków. Nie każde małżeństwo zawarte przed ołtarzem może być jednak uważane za ważne. W przypadku wystąpienia jednej z opisanych przez Kodeks prawa kanonicznego przeszkód małżonkowie mają możliwość ubiegania się o wszczęcie procesu, w którego trakcie Sąd Biskupi zdecyduje, czy doszło do zawiązania niezniszczalnego węzła łączącego dożywotnio partnerów. Jeśli nie – może orzec o nieważności danego małżeństwa. Kluczowe znaczenie dla osoby ubiegającej się o stwierdzenie nieważności małżeństwa ma właściwe sformułowanie skargi kierowanej do biskupa. To od niej zależy, czy duchowny postanowi rozpocząć postępowanie sądowe. Adwokat kościelny nie tylko zadba o profesjonalne przygotowanie rzeczonego pisma, lecz także zapewni klientowi kompleksowe wsparcie na etapie przedsądowym i sądowym wszczętego procesu.

Kancelaria kanoniczna współtworzona przez biegłych związanych z portalem Adwokatkościelny.pl i grupą LexForm działa na terenie całej Polski, również zajmując się obsługą prawną firm (szczegóły usługi znajdziesz tutaj). Jeśli tylko potrzebujesz porady, skontaktuj się z nami za pośrednictwem naszej strony – wspólnie znajdziemy najkorzystniejsze rozwiązanie danego problemu. Twoje zaufanie ma dla nas najwyższą wartość.

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Akceptuję zasady Polityki prywatności