Klasyfikacja warstw chmury

Każdy rodzaj chmury działa na tzw. warstwie, czyli sposobie funkcjonowania, od którego zależy szereg możliwości przechowywania i przetwarzania danych. W najczęstszym zastosowaniu znajdują się trzy podstawowe modele, odróżniające się od siebie sposobem zarządzania i utrzymywania infrastruktury.

 

 

IaaS (Infrastructure as a Service)

Spośród wszystkich warstw chmury obliczeniowej najważniejszą jest właśnie IaaS. Dotyczy ona podstawowych zasobów sprzętowych i sieciowych, na których ma pracować. Rozwinięta technologia w tym zakresie znajdzie swoje zastosowanie przede wszystkim u tych użytkowników, którzy chcą mieć pełną kontrolę nad zasobami informatycznymi firmy, ale niekoniecznie interesuje ich utrzymywanie fizycznej infrastruktury.

Model ten, na którym Chmura Krajowa (https://chmurakrajowa.pl/) opiera swoją ofertę, niesie za sobą szereg zalet. W związku z rezygnacją z fizycznej formy magazynu danych, użytkownik nie musi ponosić kosztów związanych z jego utrzymywaniem czy też koniecznym zakupem dodatkowego wyposażenia. Co więcej, oszczędności zauważalne są w kontekście braku występowania jakichkolwiek awarii czy uszkodzeń podzespołów serwera. Potencjalne problemy techniczne, a także bieżąca administracja leżą w gestii podmiotu będącego dostawcą usługi IaaS.

PaaS (Platform as a Service)

Model PaaS, będący w hierarchii trochę wyżej niż IaaS, oferuje firmom nieco więcej. Dzięki niemu użytkownik może otrzymać gotowe stanowiska deweloperskie dla swoich zespołów programistycznych, a co za tym idzie, jeszcze większą swobodę przy wykonywaniu ważnych projektów. Pracując nad danym oprogramowaniem, firma dodatkowo otrzymuje niemal automatyczne narzędzie do jego tworzenia, modyfikowania i rozwijania, co pomaga zwłaszcza w przypadku obszernych i skomplikowanych zadań.

Na potrzeby tego modelu powstaje nowy system operacyjny, baza danych lub framework, przeznaczone tylko i wyłącznie do obsługiwania tego jednego zadania. Służą one do prostego uruchamiania środowiska Pythona czy Javy, zaś w połączeniu z IaaS, PaaS pozwala uniknąć wykonywania tak podstawowych kroków, jak instalacja i konfiguracja systemu operacyjnego. W dalszych procesach po stronie użytkownika leży jednak konieczność zarządzania oprogramowaniem.

SaaS (Software as a Service)

Najbardziej powszechne ze wszystkich rozwiązań. SaaS wykorzystywany jest między innymi do obsługi webmailu, czyli programu do odbierania poczty e-mail przy użyciu przeglądarki internetowej. W tym przypadku użytkownik nie ma możliwości zarządzania ani infrastrukturą, ani środowiskiem uruchomieniowym. Odpowiedzialny za to jest usługodawca, czyli np. Google, dostarczający gotowy produkt, w postaci między innymi programu Gmail.

Użytkownicy wybierający ten model przede wszystkim kierują się elastycznością działania i swobodą zarządzania. Konieczna do opanowania jest jedynie obsługa danej warstwy, zaś wszelkie kwestie dotyczące sposobu umieszczania programu na serwerze czy samo zarządzanie danym serwerem absolutnie nie musi być przez użytkownika opanowane. Po zakupie program jednak nie przechodzi na jego własność, a jedynie uzyskuje on prawo do użytkowania.

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Akceptuję zasady Polityki prywatności