KNF: Małgorzata Zaleska prezesem GPW


Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) 9 lutego jednogłośnie udzieliła zgody na powołanie Małgorzaty Zaleskiej na funkcję prezesa zarządu Giełdy Papierów Wartościowych.

 

„Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) na posiedzeniu w dniu 9 lutego 2016 r. jednogłośnie udzieliła zgody na dokonanie zmiany w składzie zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA (GPW) polegającej na powołaniu Pani Małgorzaty Zaleskiej w skład zarządu GPW i powierzeniu jej funkcji Prezesa Zarządu” – napisano w komunikacie, opublikowanym tego dnia na stronie internetowej KNF.

Jak zaznaczyła we wcześniejszym komunikacie GPW, uchwałę w sprawie powołania Małgorzaty Zaleskiej na prezesa Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło już 12 stycznia 2016 r. Podkreślono wtedy, że „decyzja wejdzie w życie pod warunkiem udzielenia zgody przez Komisję Nadzoru Finansowego na dokonanie zmian w składzie Zarządu Giełdy”.

Zaleska_gpw2

Jak podaje GPW, Małgorzata Zaleska w 1993 r. uzyskała tytuł magistra na Wydziale Finansów i Statystyki Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W 1996 r. ukończyła Podyplomowe Studia Administracji na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. W 1997 r. uzyskała stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych. W 2000 r. otrzymała stopień naukowy doktora habilitowanego nauk ekonomicznych, następnie w 2004 r. – tytuł profesora nauk ekonomicznych.

Zaleska jest Dyrektorem Instytutu Bankowości Szkoły Głównej Handlowej, Przewodniczącą Komitetu Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk, Członkiem Komitetu Badań Ekonomicznych NBP oraz Członkiem Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów w dyscyplinie Finanse. W swoim dorobku naukowym i popularno-naukowym posiada ponad 350 publikacji – napisano w komunikacie Giełdy.

W przeszłości Zaleska była m.in.: Doradcą Prezesa Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (1998-2003), Członkiem Rady Giełdy Papierów Wartościowych (2000-2002), Członkiem Komisji Nadzoru Bankowego (2007), Prezesem Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (2007-2009), Członkiem Zarządu International Association of Deposit Insurers (2008-2009), Przewodniczącą Grupy Badawczej European Forum of Deposit Insurers (2008-2009), Członkiem International Relations Committee przy Europejskim Banku Centralnym (2009-2013), Członkiem Economic and Financial Committee przy Radzie UE (2009-2015), Członkiem Zarządu Narodowego Banku Polskiego (2009-2015) odpowiedzialnym m.in. za sprawowanie nadzoru nad Departamentem Zagranicznym, Departamentem Zarządzania Strategicznego i Departamentem Komunikacji i Promocji, Pełnomocnikiem Zarządu NBP do spraw wprowadzenia euro w Polsce (2013-2015), a także Przewodniczącą Komitetu Badań Ekonomicznych NBP (2014-2015) – przypomniała GPW.

Zaleska_gpw3

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie jest największą giełdą regionu Europy Środkowej i Wschodniej. Prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. GPW rozwija także Catalyst – rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych oraz rynki towarowe. Od 9 listopada 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

(gm)

FOT. © GPW; NBP/WIKIMEDIA COMMONS, CC-by-SA-2.0 (Andrzej Barabasz)

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Akceptuję zasady Polityki prywatności