Koalicja Izb Handlowych apeluje w sprawie zmian legislacyjnych w ochronie zdrowia

29 lipca 2020 roku Koalicja Izb Handlowych zaapelowała do Marszałków Sejmu i Senatu o odrzucenie części przepisów projektu ustawy o Funduszu Medycznym oraz tzw. ustawy covidowej, które odnoszą się do kwestii refundacji terapii. Izba zwraca uwagę, że ich przyjęcie w dotychczasowo procedowanym kształcie zagraża bezpieczeństwu zdrowotnemu polskich pacjentów i budzi zaniepokojenie inwestorów.

 

W liście do Marszałek Sejmu RP Elżbiety Witek i Marszałka Senatu RP Tomasza Grodzkiego Koalicja Izb Handlowych, do której należą: Amerykańska Izba Handlowa w Polsce, Szwajcarska Izba Handlowa, Polsko-Kanadyjska Izba Handlowa, Belgijska Izba Handlowa, oraz Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa, zwraca uwagę, że dwa aktualnie procedowane w Parlamencie akty prawne: prezydencki projekt ustawy o Funduszu Medycznym oraz przyjęty w piątek przez Sejm rządowy projekt nowelizacji ustawy w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu (tzw. ustawa covidowa), poważnie zagrażają bezpieczeństwu lekowemu Polski. Koalicja apeluje do parlamentarzystów o odrzucenie części przepisów związanych z kwestią refundacji terapii.

Koalicja Izb Handlowych zwraca uwagę, że przyjęcie wspomnianych regulacji w aktualnie procedowanym kształcie doprowadziłoby do zamrożenia udostępniania polskim pacjentom skutecznych i bezpiecznych leków oryginalnych.

Zdaniem przedstawicieli Koalicji utrzymanie przepisów w dotychczasowym kształcie sprawi, że niebawem nastąpi różnicowanie dostępności leków dla pacjentów w zależności od terminu rozpoczęcia terapii. Chodzi o artykuł 17c projektu ustawy covidowej, zwiększający ryzyko podjęcia szeregu negatywnych decyzji w sprawie przedłużenia refundacji produktów leczniczych, udostępnianych polskim pacjentom poprzez programy lekowe. Nieprzedłużenie refundacji dla aktualnie stosowanych przez pacjentów terapii w wielu przypadkach skutkowałoby koniecznością przerwania leczenia, co mogłoby okazać się groźne dla zdrowia i życia chorych. Poprawka wprowadzona na posiedzeniu sejmowej Komisji Zdrowia, które odbyło się 21 lipca br. zapewnia kontynuację leczenia dla pacjentów, którzy rozpoczęli leczenie przed wygaśnięciem decyzji refundacyjnej, jednak pozostawia bez skutecznego leczenia pacjentów zakwalifikowanych do terapii po tym terminie.

Koalicja zwraca uwagę także na podważające dotychczasowe regulacje nowo zaproponowane przepisy, wprowadzające drugi obieg cen dla leków refundowanych. Chodzi o część regulacji odnoszącą się do finansowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia leków nabywanych na podstawie przetargów centralnych. Propozycja, ujęta w art. 132 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, prowadzi do sytuacji, w której Narodowy Fundusz Zdrowia refunduje leki nie do poziomu ceny wskazanej na liście leków refundowanych, lecz do średniej z przetargów, co wprowadza drugi obieg cen leków refundowanych, wbrew przepisom ustawy refundacyjnej, sankcjonującej system urzędowych cen zbytu.

Zdaniem przedstawicieli Koalicji aktualnie procedowane przepisy, odnoszące się do kwestii refundacji terapii, nie tylko zagrażają bezpieczeństwu pacjentów, ale także negatywnie wpływają na sytuację zagranicznych inwestorów w Polsce. Koalicja zwraca uwagę, że dla inwestorów kluczowym aspektem jest stabilne i przewidywalne otoczenie prawne prowadzonej działalności. Tymczasem zmiany regulacyjne, odnoszące się do aspektu refundacji terapii, procedowane są bez konsultacji publicznych. Także tryb zgłoszenia przepisów w formie poprawek zdaniem przedstawicieli Koalicji Izb Handlowych sprawił, że strona społeczna nie miała możliwości przedstawienia swoich wątpliwości związanych z proponowanymi zmianami.

Zarówno tempo, jak i jakość tego procesu legislacyjnego budzą nasze ogromne zaniepokojenie, ponieważ stabilność regulacyjna jest jednym z kluczowych elementów budujących zaufanie inwestorów i kryteriów branych przez nich pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o inwestowaniu bądź reinwestowaniu w kraju, w którym chcą prowadzić i rozbudowywać swoją działalność – mówi Jacek Graliński, przedstawiciel Koalicji Izb Handlowych i przewodniczący Komitetu Farmaceutycznego AmCham.

Koalicja zapowiada niezwłoczne przedstawienie szczegółowego stanowiska zawierającego propozycję zmian, które zapobiegną negatywnym konsekwencjom aktualnie procedowanych przepisów.

 

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Akceptuję zasady Polityki prywatności