lederboard

Wspólna przestrzeń czy dwa światy – jak wiele nas łączy a ile dzieli w kwestii posiadania samochodu?


Kobieta vs. mężczyzna to częsty obszar porównań na wielu płaszczyznach i w różnych dziedzinach życia. Nie od dziś wiadomo, że różnimy się nie tylko anatomią czy wyglądem, wyraźne rozbieżności widoczne są także w sposobie myślenia i postrzegania świata. Prawdę o tym, jak wiele nas łączy a ile dzieli w kwestii posiadania samochodu odsłaniają wyniki badania „Mobilność w oczach Polaków” przeprowadzonego przez Ipsos na zlecenie Volkswagen Financial Services.

 

Pierwsze różnice widoczne są już na poziomie skojarzeń z mobilnością. Wśród skojarzeń spontanicznych kobiety najczęściej wskazywały właśnie na samochód, odpowiedziało tak 28% respondentek. Mężczyznom mobilność kojarzy się na pierwszym miejscu z przemieszczaniem się, na co wskazało 16% uczestników badania zleconego przez Volkswagen Financial Services. Na kolejnych pozycjach znalazły się kolejno samochód 15% oraz szybkość 12%. Co ciekawe, w grupie kobiet były to internet 20% i telefon 11%.

– Najbardziej wspólną dla obu płci przestrzenią świata skojarzeń jest „szybkość” – ale dotyczy to tylko pań dojrzałych z generacji X powyżej 41 roku życia, które podobnie jak mężczyźni tę cechę wymieniają wśród pięciu najważniejszych – najczęściej wskazywanych w badaniu dla VWFS – komentuje dr Leszek Mellibruda, psycholog biznesu.

Kobiety częściej chcą mieć własne auto

W obu analizowanych grupach mobilność najczęściej kojarzona jest z obszarem transportu – odpowiedziało tak 51% kobiet i 52% mężczyzn. Ocena ich mobilności właśnie w stosunku do transportu kształtuje się na podobnym poziomie – pod tym względem za bardzo mobilnych uważa się 28% kobiet oraz 29% mężczyzn.

– Przez ponad 40% uczestników badania „Mobilność w oczach Polaków”, mobilność kojarzona jest z wygodą, cechą przypisaną na pierwszym miejscu posiadaniu samochodu. Kobiety w swoich skojarzeniach wykazują większą niż mężczyźni tendencję do pozytywnego spojrzenia na mobilność, ale również do faktu uzyskania prawa jazdy i posiadania samochodu – podkreśla dr Leszek Mellibruda.

 

Bez tytułu

 

W dalszym ciągu mniej kobiet, niż mężczyzn posiada prawo jazdy i samochód. 45% uczestniczek badania Volkswagen Financial Services zdeklarowało, że ma prawo jazdy, a 44% z nich posiada własne auto. Odsetek Panów posiadających uprawnienia do prowadzenia samochodu wynosi 59%, spośród których 54% ma własny samochód. Kobiety, które nie mają jeszcze własnych czterech kółek, deklarują natomiast większą chęć jego posiadania – 57% zdecydowanie chce posiadać swój samochód, wśród mężczyzn jest to 46%.

Dzieli wygoda i większa mobilność, łączy niezależność

Okazuje się, że mężczyźni planują zakup samochodu tylko nieznacznie częściej, niż kobiety – 50% mężczyzn w stosunku do 47% kobiet. Paniom zamierzającym dokonać zakupu auta towarzyszą nieco inne motywy niż w grupie mężczyzn, choć również w tej kwestii pojawia się wspólny czynnik, jakim jest niezależność, wskazało go 29% kobiet i 23% mężczyzn. Panowie planując nabycie samochodu kierują się dodatkowo większa mobilnością.

Wśród kobiet czynnikiem decydującym jest natomiast wygoda, co zdeklarowało 36% respondentek.

– Wyniki badania przeprowadzonego dla Volkswagen Financial Services potwierdzają, że samochód łączy dwa światy dwóch płci. Często jednak przestrzenie tych światów „rozjeżdżają się”, gdy w grę wchodzi wiek generacyjny. Mentalność czasami ważniejsza jest od biologii. – podsumowuje dr Leszek Mellibruda.

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Akceptuję zasady Polityki prywatności