lederboard

Konferencja Smart City Forum


W dniach 18 – 19 lutego 2015 roku w Warszawie odbędzie się Smart City Forum – nowa inicjatywa, poświęcona inteligentnym miastom w Polsce. Stanowić będzie platformę dialogu i współpracy biznesu z administracją centralną i lokalną. Organizatorem konferencji jest firma MM Conferences S.A.

Smart City Forum pozwoli na efektywną wymianę opinii oraz doświadczeń dotyczących rozwoju inteligentnych miast w Polsce. Kontent merytoryczny wypracowany jest przez Radę Programową Forum, której przewodniczy Mariusz Gaca, Wiceprezes Zarządu Orange Polska. Merytoryczna współpraca  w zakresie modeli realizacji inwestycji, wykorzystania dostępnych technologii czy aspektach prawnych  i organizacyjnych jest gwarantem skutecznej i owocnej debaty. Możliwość spotkania z decydentami szczebla krajowego, znanymi ekspertami z takich branż jak: deweloperska, medyczna, transportowa, energetyczna, edukacyjna, administracyjna czy usług publicznych sprawia, że Smart City Forum jest pierwszą inicjatywą poświęconą inteligentnym miastom w takiej skali i z takim zapleczem merytorycznym.

Główne zagadnienia Forum:
• Polskie Miasto Przyszłości – benefity dla mieszkańców i przedsiębiorców
• Kierunki i czynniki inteligentnego rozwoju polskich miast
• Najnowsze trendy w branżach mających wpływ na usprawnianie miejskich procesów
• Gotowe rozwiązania dotyczące smart-technologii od liderów z poszczególnych branż
• Aspekty prawne i organizacyjne Smart Cities
• Źródła danych i zarządzanie informacją
Grupa docelowa:
• Przedstawiciele władzy krajowej, regionalnej i lokalnej
• IT
• Transport
• Telekomunikacja
• Energetyka
• Budownictwo
• Medycyna
• Edukacja
• Kancelarie prawne oraz firmy doradcze

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie: www.smartcityforum.pl

Patronat medialny nad konferencją objął magazyn Law Business Quality.

 

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Akceptuję zasady Polityki prywatności