lederboard

Korzyści z zatrudniania osób z niepełnosprawnością dla firmy?

Każdy człowiek ma prawo do wyboru swojej drogi zawodowej. Tego prawa również nie mogą być pozbawione osoby z niepełnosprawnościami W ciągu ostatnich trzech lat na rynku pracy zatrudniania osób z niepełnosprawnością systematycznie wzrasta. Liczba zatrudnionych osób z niepełnosprawnościami wzrasta zarówno na chronionym jaki na otwartym rynku pracy.

 

 

Jakim pracownikiem jest osoba niepełnosprawna?

Osoba niepełnosprawna może być pełnosprawnym pracownikiem. Gwarancja, że stopień niepełnosprawności nie wypływa na jakość wykonywanych przez nią zadań służbowych. Co więcej, w wielu przypadkach takie osoby wykazują większą chęć do podjęcia nowej pracy i podnoszenia swoich kwalifikacji, niż osoby całkowicie zdrowe. Szanują swoją pracę, bo trudniej im jest ją zdobyć, szczególnie w Polsce. Mimo, że od 10 lat zwiększa w Polsce aktywność zawodowa osób z niepełnosprawnościami (szczególnie wśród osób o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności) to ciągle wskaźnik zatrudnienia w tej grupie jest znacząco niższy niż średnia unijna.

Korzyści?

Zatrudniając osobę z naruszoną sprawnością organizmu pracodawca ma prawo do ubiegania się o co miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Kiedy można ubiegać się o dofinansowanie?

Aby móc aplikować do PFRON o SOD lub SODiR czyli  dofinansowanie do zatrudnienia niepełnosprawnego pracownika należy:

  • osiągać przynajmniej 6% wskaźnik zatrudnienia – dla firm zatrudniających na umowy o pracę powyżej 25 etatów, albo zatrudniać poniżej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy wliczając osoby mające niepełnosprawność;
  • posiadać potwierdzenie statusu pracownika jako osoby niepełnosprawnej;
  • posiadać brak zobowiązań finansowych wobec PFRON na kwotę wyższą niż 100 PLN;
  • być pracodawcą o stabilnej sytuacji ekonomicznej wg kryteriów określonych w przepisach prawa UE dotyczących udzielania pomocy publicznej:
    • być pracodawcą nie obciążonym obowiązkiem zwrotu pomocy, wynikającym z wcześniejszych decyzji KE, uznających pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem;
    • nie przekraczać kwoty 10 mln euro rocznej pomocy na zatrudnienie pracowników niepełnosprawnych

 Kwoty dofinansowania?

 Poziom dofinansowania nie jest identyczny w przypadku wszystkich pracowników. Jest on uzależniony od stopnia niepełnosprawności i wynosi odpowiednio:

1950 zł – przy zatrudnieniu pracownika ze znacznym stopniem niepełnosprawności
1200 zł – przy zatrudnieniu pracownika z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności
450 zł – przy zatrudnieniu pracownika z lekkim stopniem niepełnosprawności

Wymienione kwoty dofinansowania zwiększają się o 600-1200 zł w przypadku osób względem, których orzeczono:

chorobę psychiczną (02-P),

upośledzenie umysłowe (01-U),

całościowe zaburzenia rozwojowe (12-C),

epilepsję (06-E),

choroby narządu wzroku w stopniu znacznym i umiarkowanym (04-O).

Powyższe oznaczenia warto znać oferując pracę osobie z autyzmem, zespołem Aspergera, czy kandydatom u których zdiagnozowano schizofrenię.

Czy istnieją na rynku Polskim firmy, które pomagają w biurokraci i całym procesie zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami?

BPO Network to firma z misją, która wspiera biznes poprzez tworzenie procedur i zespołów zdalnych pracowników z niepełnosprawnościami. Rekrutuje kandydatów do pracy w telefonicznych biurach obsługi klienta, telesprzedaży, branży analizy danych, IT, czy w social mediach, specjalistów ds. obsługi klienta w języku obcym, grafików, copywriterów, asystentów księgowego oraz wiele innych stanowisk dostosowanych do potrzeb firmy. Poza wsparciem osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy, proponuje usługi w zagadnieniach dotyczących kwestii związanych z optymalizacją obowiązkowych wpłat do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, obszarach związanych z dofinansowaniami, dotacjami na stanowiska pracy czy na podnoszenie kwalifikacji poprzez refundowane szkolenia, kursy, warsztaty. W ogólnym ujęciu działalności przeprowadza cały proces za przedsiębiorstwa, zaczynając od rekrutacji, weryfikacji i wyboru odpowiedniego pracownika, poprzez stworzenie i prowadzenie teczki osobowej i dokumentacji do PFRON, szkoleń i wdrożeń aż po realizację projektu i oczekiwany efekt. Posiada również możliwość wsparcia danej firmy o wynajem pracowniczy.

Nadeszły wreszcie czasy nowej jakości pracy zdalnej, jaką oferują wykształcone i wykwalifikowane osoby z niepełnosprawnościami. Jestem dumna, że dzięki pracy, którą kocham, mogę pomagać innym. Siły dodaje mi widok ludzi, którzy dzięki pracy mojej i mojego zespołu spełniają swoje marzenia i zaczynają znowu aktywnie żyć, mimo swoich chorób i niepełnosprawności. Gdy dostaję wiadomości od kandydatów na pracowników, którzy odnaleźli wymarzoną posadę – to powraca wiara w dobro drugiego człowieka. Podobnie, gdy widzę uśmiech i blask w oczach podczas spotkań on-line i słyszę, słowo dziękuję. Dostrzegam wtedy tę energię w ludziach, którzy jeszcze niedawno siedzieli w czterech ścianach w przerażającym poczuciu bezsilności. Dzięki temu czuję, że moja praca ma sens, że przyczyniam się do tego, by nasz świat był odrobinę lepszy. To mnie wzmacnia, daje energię i siłę do rozwoju projektów, które tworzę”. – Mówi Joanna Olszewska CEO BPO Network.

Dla wielu osób z niepełnosprawnością BPO Network jest start-upem, który stawia na pomoc osobom z niepełnosprawnościami. Często daje drugą szansę w rozwoju osobistym i zawodowym, tak by mogli poczuć się z powrotem sprawni na swój wyjątkowy sposób a pracodawcom daje niezwykłego pracownika.

 

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Akceptuję zasady Polityki prywatności