Koszty pracy i inflacja gnębią logistykę, produkcję i handel. Pomagają inwestycje w technologię

Na logistykę i łańcuchy dostaw oraz produkcję i sprzedaż detaliczną największy negatywny wpływ mają rosnące koszty pracy, które wyprzedziły inflację dominującą jeszcze rok temu – wynika z najnowszej edycji raportu Confidence Index przygotowanego przez CBRE oraz Panattoni. Trudności w związku z rosnącymi wydatkami na pracowników doświadcza 8 na 10 firm, na 76 proc. negatywnie wpływa inflacja i presja cenowa, a 74 proc. odczuwa problemy z wyższymi cenami paliw i energii. Wpływ narastających kosztów starają się zminimalizować przede wszystkim inwestując w technologie, upatrując w nich sposobu na poprawę efektywności.

 

 

 

Wysokie poziomy inflacji cały czas są obecne w krajach europejskich, szczególnie w Europie Środkowo-Wschodniej. To z nimi wiążą się pozostałe trudności, których doświadczają firmy z sektorów logistyki i łańcuchów dostaw oraz produkcji i sprzedaży detalicznej. Jak wynika z naszego badania, w tym roku szczególnie dotkliwe okazały się rosnące koszty pracy, związane przede wszystkim z coraz wyższą pensją minimalną oraz oczekiwaniami pracowników. Choć znaczna część przedsiębiorstw próbuje radzić sobie z tymi problemami redukując koszty działalności, to nie zawsze jest to możliwe. Rozwiązaniem, które nie tylko na dłuższą metę obniża wydatki, ale także zwiększa bezpieczeństwo i produktywność, np. zmniejszając przestoje, jest automatyzacja – mówi Anna Bielacka, senior consultant w dziale badań i analiz w CBRE.

Respondenci raportu Confidence Index 2023 zapytani o wyniki swojej firmy, w największej części przyznali, że najbardziej negatywny wpływ na nie mają coraz wyższe koszty pracy. Zadeklarowało tak 79 proc. badanych. W zeszłorocznej edycji badania ta kategoria zajęła drugie miejsce, wyprzedzona przez inflację. W tym roku inflacja oraz presja cenowa znalazła się za wydatkami na pracowników, wskazana przez 76 proc. respondentów. Na kolejnych miejscach pojawiły się wyższe ceny paliw i energii (74 proc.) oraz zmieniające się warunki gospodarcze i niepewność (68 proc.). Inne czynniki, takie jak zaburzenia w łańcuchach dostaw (33 proc. wskazań) czy braki materiałów (31 proc.) miały zdecydowanie mniejsze znaczenie.

Technologia na wyższe wydatki

Głównym sposobem, w jaki branże zapytane w raporcie próbują radzić sobie z rosnącymi kosztami działalności wynikającymi przede wszystkim z inflacji, są inwestycje w technologie. W ten sposób swoją produktywność i wydajność poprawia 78 proc. respondentów. Nieco mniejsza grupa (70 proc.) ogranicza wydatki i tnie koszty, a ponad połowa wszystkich (54 proc.) podnosi ceny sprzedawanych produktów czy usług. Kolejnym sposobem, wybieranym przez 48 proc. zapytanych jest audyt i usprawnianie procesów zakupowych, a 4 na 10 negocjuje warunki cenowe u swoich dostawców. Nieco ponad jedna piąta (22 proc.) decyduje się na redukcję zatrudnienia.

Geopolityka w biznesie

Niepokoje na świecie, związane obecnie przede wszystkim z wojną w Ukrainie, wywierają coraz większy wpływ na logistykę i łańcuchy dostaw oraz produkcję i sprzedaż detaliczną. Branże, badane w raporcie Confidence Index 2023, zapytane o ich konsekwencje, wskazują przede wszystkim na wyższe koszty operacyjne (80 proc.) oraz niedobór pracowników (36 proc.). Na kolejnych miejscach, zadeklarowane przez 32 proc. zapytanych, znalazły się zakłócenia międzynarodowych łańcuchów dostaw i wyższe koszty kredytowania działalności.

Co ciekawe, wszyscy respondenci przyznali, że ostatnie wydarzenia geopolityczne miały wpływ na ich działalność. Większość odczuła go wyraźnie, jedynie 18 proc. stwierdziło, że był on minimalny i udało się im szybko dostosować do obecnych warunków  – dodaje Anna Bielacka.

METODOLOGIA

W badaniu Confidence Index wzięło udział łącznie 50 respondentów, z czego 25 pochodziło z firm logistycznych, a 25 z grupy producentów i sprzedawców detalicznych. Grupa uczestników badania składała się głównie z dyrektorów ds. logistyki i dyrektorów ds. łańcucha dostaw, którzy łącznie stanowili 40% respondentów, a także dyrektorów zarządzających i dyrektorów generalnych, którzy stanowili 25% ankietowanych.

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Akceptuję zasady Polityki prywatności