Kto dba o dziedzictwo kulturowe za granicą?

O polskie dziedzictwo kulturowe za granicą dba państwowa instytucja kultury – Instytut Polonika. Powstał w 2017 roku i zatrudnia specjalistów z takich dziedzin jak historia, w tym historia sztuki. Jego działania skupiają się wokół trzech programów strategicznych – na badaniu, ochronie i popularyzacji polskiego dziedzictwa kulturowego poza obszarami Polski (na przykład na dawnych Kresach). Na czym to polega w praktyce?

 

Czym zajmuje się Instytut Polnika?

Instytut Polonika działa między innymi poprzez projekty wydawnicze, edukacyjne, multimedialne, a także organizuje wystawy oraz konferencje i seminaria. Projekty te mają na celu nie tylko zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego oraz działania konserwatorskie, ale także zwiększenie społecznej świadomości dotyczącej roli polskiego dziedzictwa kulturowego na tle dziedzictwa europejskiego. Bardzo ważnym aspektem projektów jest także budowanie i wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej.

Badania prowadzone przez Instytut Polonika

Badania historyczne polskiego dziedzictwa kulturowego, dokumentowanie go oraz prace konserwatorskie dotyczą całego świata. Oczywiście działalność Instytutu Polonika skupia się w dużej mierze na ziemiach wschodnich, historycznie należących do Polski, obecnie należących jednak do innych państw, które sąsiadują z Polską. Badaniami objęte są więc tereny Litwy, Łotwy, Słowacji, Ukrainy, Białorusi oraz Mołdawii. Ale to nie wszystko – polska kultura szerzy się i tworzy przecież także w innych terenach świata. Wszędzie tam, gdzie są Polacy, jest także polska kultura. Instytut działa więc również na obszarach, do których Polacy emigrowali lub nadal emigrują w celach politycznych czy zarobkowych.

Ochrona polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą

Instytut Polonika dba także o ochronę i zachowanie zabytków należących do polskiego dziedzictwa kulturowego znajdującego się poza granicami państwa. Mowa tutaj między innymi o zabytkach architektonicznych, ale także o dziełach sztuki czy pamiątkach historycznych. Ochronę zabytku zawsze poprzedza skrupulatne zbadanie obiektu, poznanie jego znaczenia i historii, by później móc poddać go właściwym pracom konserwatorskim.

Program ochrony dziedzictwa kulturowego obejmuje również bardziej abstrakcyjne aspekty polskiej kultury. Mowa tutaj o upamiętnianiu ważnych dla historii Polski osób i wydarzeń poprzez tworzenie tak zwanych miejsc pamięci.

Popularyzacja polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą

Popularyzacja dziedzictwa kulturowego polega nie tylko na działaniach poza granicami Polski. Badania dowodzą, że zatrważająca ilość Polaków nie wie, czym jest polskie dziedzictwo kulturowe za granicą. Dlatego też Instytut Polonika skupia swoje działania na upowszechnianiu wiedzy na ten temat nie gdzie indziej, tylko właśnie w Polsce. Współpracuje z przeróżnymi instytucjami kultury, placówkami naukowo-badawczymi oraz organizacjami pozarządowymi – w Polsce i za granicą. Popularyzacja ma na celu nie tylko szerzenie wiedzy, ale również wzbudzanie w Polakach poczucia tożsamości narodowej, a co za tym idzie – postaw patriotycznych.

Więcej informacji na temat instytutu znajdziesz na https://polonika.pl/

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Akceptuję zasady Polityki prywatności