lederboard

Łazarski zaprasza na otwartą konferencję o współczesnych modelach zatrudnienia


14 listopada br. na Uczelni Łazarskiego w Warszawie odbędzie się polsko-włoska konferencja pt. „Elastyczne formy zatrudnienia w Polsce i we Włoszech. Szanse i zagrożenia”. Podczas niej dyskutowane będą najbardziej palące aktualnie kwestie współczesnego rynku pracy m.in. elastyczność stosunków zatrudnienia a dezintegracja ochrony prawnej czy ograniczenie regulacyjnej roli związków zawodowych. Organizatorem konferencji jest Katedra Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych oraz Prawa Medycznego Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego przy współpracy z naukowcami z włoskiego Uniwersytetu im. Aldo Moro. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęła prof. Krystyna Iglicka-Okólska, rektor Uczelni Łazarskiego. Konferencja będzie miała charakter otwarty.

 

Czy stosowanie elastycznych form zatrudnienia jest odpowiedzią na zapotrzebowanie współczesnego rynku pracy? Choć są to popularne praktyki, to nadal wywołują gorącą dyskusję. Jak zachować stabilność perspektyw zatrudnienia przy jednoczesnej elastyczności rynku pracy? Problemy i wyzwania w tym obszarze zawsze budzą żywe zainteresowanie opinii publicznej. Obecna sytuacja, a także przewidywania odnośnie kierunku zmian w stosunkach pracodawca-pracownik mogą stanowić punkt wyjścia do interesującej dyskusji.

Celem konferencji jest omówienie dotychczasowych reform rynku pracy, w szczególności z uwzględnieniem porównania włoskich i polskich rozwiązań w kwestii dotyczącej ogólnej regulacji prawnej i stosunków zatrudnienia. Dyskutowane będą tak ważne zagadnienia, jak zwolnienia indywidualne, elastyczne formy zatrudnienia czy struktura zatrudnienia.

W wydarzeniu weźmie udział ok. 50 osób z Polski i Włoch. Wśród zaproszonych prelegentów są m.in. prawnicy, eksperci prawa pracy i polityki społecznej, konsultanci naukowi i autorzy znaczących publikacji z tej dziedziny. Konferencję otworzy wstąpienie prof. Paola Caputi Jambrenghi, dziekana Wydziału Ekonomii na włoskim Uniwersytecie im. Aldo Moro.

– W ostatnich latach w wielu krajach Europy przeprowadzono, bądź wciąż są przeprowadzane, reformy strukturalne w prawie pracy, które są spowodowane kryzysem lub wspólnym paradygmatem znanym jako flexicurity. Reformy obejmują ponowną ocenę indywidualnych i socjalnych praw, a także wprowadzenie szerszej regulacji stosunków zatrudnienia, co wpływa na gospodarcze relacje systemu – mówi prof. Dorota Karkowska, wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego. – Mamy nadzieję,  że dyskutowane podczas konferencji zagadnienia pozwolą określić nie tylko tendencje rozwojowe prawa pracy, ale także wpływ podejmowanych reform na praktykę administracyjną i orzecznictwo sądowe – podkreśla prof. Karkowska.

Konferencja została podzielona na trzy sesje plenarne. Na program składa się aż 14 referatów, w tym połowa z nich zostanie wygłoszona przez naukowców z włoskiego Uniwersytetu im. Aldo Moro, a pozostałe przez pracowników czterech polskich uczelni wyższych. Organizatorzy po konferencji przewidują wydanie publikacji w formie monografii. Wykłady będą tłumaczone symultanicznie.

 

  • Sesję poranną poprowadzi prof. dr hab. Ludwik Florek, kierownik Katedry Prawa Pracy i Polityki Społecznej z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Obejmie następujące wykłady: Tendencje w rozwoju włoskiego prawa pracy; Elastyczność stosunków zatrudnienia a dezintegracja ochrony prawnej; Elastyczność stosunków zatrudnienia a dezintegracja ochrony prawnej – polska perspektywa; Elastyczność i bezpieczeństwo w przepisach o czasie pracy.
  • Kolejna sesja odbędzie się pod przewodnictwem dr. n. prawn. Katarzyny Serafin, adiunkta w Katedrze Prawa Pracy, Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Będzie można wysłuchać takich prelekcji jak: Ograniczenie regulacyjnej roli związków zawodowych – perspektywa polska i włoska; Nienaruszanie ochronnego statusu zatrudnienia; Przeciwdziałanie zastępowaniu umów o pracę umowami cywilnoprawnymi – działania dotychczasowe i nowa strategia.
  • Popołudniowy blok tematyczny poprowadzi dr hab. Krzysztof Walczak, adiunkt Katedry Prawnych Problemów Administracji i Zarządzania, Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. W ramach trzeciego bloku tematycznego zostaną przedstawione następujące wykłady: Klasyfikacja zatrudnienia i uprawnienia nadzorcze; Zatrudnienie pracownicze czy cywilnoprawne – uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy; Formy kontroli zatrudnienia – rola sądów pracy; Zasada zrównoważonego budżetu, a ochrona pracowników w świetle integracji europejskiej; Reformy zwolnień indywidualnych: krajowe przepisy dla globalnego rynku?; Ewolucja zasad wypowiadania terminowych umów o pracę w Polsce; Dyferencjacja zasad wypowiadania umów o pracę a reguła równouprawnienia.

– Ogromnie cieszymy się z możliwości zorganizowania konferencji przy współpracy z wybitnymi naukowcami z szacownego Uniwersytetu im. Aldo Moro. Przyjazd międzynarodowych autorytetów z dziedziny prawa pracy stanowi duże wyróżnienie dla naszej uczelni. To ważne wydarzenie również z tego względu, że współpraca międzynarodowa jest jednym z kluczowych kierunków naszego rozwoju. Od wielu lat blisko współpracujemy z zagranicznymi uniwersytetami zarówno na szczeblu naukowym, jak i akademickim. Przykładem mogą być takie uczelnie jak m.in. Georgetown University, Boston University Law School, Coventry University czy Center for International Legal Studies w Salzburgu – mówi prof. Krystyna Iglicka-Okólska, rektor Uczelni Łazarskiego.

– Program konferencji jest bardzo bogaty, zostanie poruszonych wiele kwestii ważnych z ekonomicznego, jak i społecznego punktu widzenia. Spotkanie w międzynarodowym gronie będzie doskonałą okazją do dyskusji i wymiany polskich i włoskich doświadczeń w zakresie reform zmierzających do uregulowania europejskiego rynku pracy. Serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych zagadnieniempodsumowuje prof. Iglicka-Okólska.

 

Termin i miejsce:

Poniedziałek, 14 listopada 2016 r., w godz. 9:00- 17:00

Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego, ul. Świeradowska 43, 02-662 Warszawa (sala 130).

Wstęp wolny. Liczba miejsc ograniczona. Szczegółowe informacje o programie konferencji znajdują się na stronie http://www.lazarski.pl/pl/aktualnosci/elastform/

Wszelkie zapytania związane z wydarzeniem proszę kierować na adres e-mail: magdalena.glogowska@lazarski.pl.

Patronem medialnym konferencji „Elastyczne formy zatrudnienia w Polsce i we Włoszech. Szanse i zagrożenia” jest Wydawnictwo C.H. Beck i Wydawnictwo Wolters Kluwer.

 

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Akceptuję zasady Polityki prywatności