Lider w trudnych czasach powinien być dobrze przygotowany na niepewność. BNP Paribas Faktoring podczas XV Europejskiego Kongresu Gospodarczego

Jak długo jeszcze będziemy oswajać się z sytuacją, że zmiana jest po prostu elementem towarzyszącym naszej biznesowej rzeczywistości, a jej proces będzie tylko przyspieszać? – pytał Mariusz Łukasiewicz, prezes zarządu BNP Paribas Faktoring podczas debaty „Lider na trudne czasy” XV-ego Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach. Jak zauważa, do każdego wyzwania można, a nawet powinno się odpowiednio przygotować – między innymi dzięki właściwemu planowaniu i mechanizmom, które pozwalają nauczyć się odpowiednich reakcji na nowe okoliczności.

 

 

 

 

Debata ekspercka pt. „Lider na trudne czasy, czyli wyzwania i oczekiwania wobec zarządzających firmami w środowisku VUCA” (ang. volatility, uncertainty, complexity, ambiguity – zmienność, niepewność, złożoność, niejednoznaczność) stanowiła skondensowaną analizę największych zagrożeń, z jakimi muszą mierzyć się przedsiębiorstwa oraz ich przywódcy w kontekście postpandemicznej rzeczywistości, wojny na terytorium Ukrainy, wyścigu największych gospodarek świata czy obserwowanej ostatnio rewolucji technologicznej, związanej między innymi z rozwojem sztucznej inteligencji.

– Wyzwaniem, także dla naszego sektora, jest AI, której zakres możliwości jest wciąż niezbadany, ale już wiemy na pewno, że nie możemy uniknąć jej wdrożenia w procesach biznesowych.  Duża część procesów analitycznych może być przejęta m.in. przez AI, tak samo aspekty obsługi klienta będą mogły być zasilane przez inteligentne chatboty. Przy tym należy jednak zadać pytanie, w jaki sposób wykorzystać i angażować dostępne zasoby ludzkie w przedsiębiorstwie wspieranym przez sztuczną inteligencję? Technologia daje możliwości wzmocnienia przewagi konkurencyjnej, jeśli jest odpowiednio dopasowana do biznesu. W finansach jest to szczególnie istotne, by implementować rozwiązania dedykowane, precyzyjne i sprawdzone, ponieważ w firmach finansowych ogromny nacisk kładziony jest na zaufanie klientów, bezpieczeństwo i ochronę danych – mówił Mariusz Łukasiewicz, prezes zarządu BNP Paribas Faktoring.

W związku z tym z perspektywy organizacji może błyskawicznie i sprawnie reagować na nowe sytuacje. W przedsiębiorstwie kładziony jest też duży nacisk na szybki przepływ informacji pomiędzy członkami zespołu w procesie.

– Uważam, że cechy lidera to nie tylko uczciwość, ale również transparentność. Dzięki niej zespół dysponuje kompletem informacji, które pomagają mu podejmować samodzielne decyzje na wszystkich poziomach organizacji, także na najniższych, mających bezpośredni kontakt z klientem. W tym kontekście pojawia się kolejna kompetencja przywódcza – praktyczne delegowanie uprawnień oparte na zaufaniu i doświadczeniu zespołu. Taki sposób działania naszej organizacji – transparentny,  z szeroką delegacją kompetencji – daje nam wysoki poziom elastyczności oraz znakomicie skraca czas niezbędny na konsultacje oraz decyzje w zmiennym otoczeniu biznesowym – dodał Mariusz Łukasiewicz.

Budowanie pozycji przedsiębiorstwa to nie tylko realizacja celów strategicznych czy finansowych. Istotne jest także zarządzanie przez wartości. To one stanowią dla wszystkich członków zespołu kompas, który pomaga nawigować przedsiębiorstwo przez wzburzone i niepewne wody pogrążonej w szalejącej inflacji, doświadczonej wojną, pandemią i przerwanymi łańcuchami dostaw gospodarki.

W panelu dyskusyjnym ponadto uczestniczyli: Zofia Dzik, prezes zarządu Instytutu Humanites – Człowiek i Technologia, Magdalena Bogucka, prezes zarządu Zakładu Farmaceutycznego AMARA Sp. z o.o., Agnieszka Leszczyńska, prezes zarządu Angelini Pharma Polska Sp. z o.o., Krzysztof Domarecki, główny akcjonariusz Grupy Selena, Wojciech Wolny, prezes zarządu Euvic SA oraz Marek Kamiński, zdobywca biegunów, założyciel Life Plan Academy i Kamiński Academy.

 

***

BNP Paribas Faktoring Sp. z o.o. jest spółką faktoringową, należącą do Grupy BNP Paribas Factoring, lidera na międzynarodowym rynku faktoringu z 50-letnim doświadczeniem oraz siecią spółek funkcjonujących w 17 krajach Europy, Azji i Afryki.

BNP Paribas Faktoring w Polsce działa od 2006 roku i jest jedną z najszybciej rozwijających się firm faktoringowych na rynku, zajmując czołowe miejsca w rankingach firm faktoringowych, publikowanych przez Polski Związek Faktorów. Swoją ofertę kieruje do małych, średnich i dużych przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych, usługowych oraz rolno-spożywczych, prowadzących sprzedaż z odroczonym terminem płatności. Korzystając z doświadczeń światowej grupy, spółka oferuje rozwiązania również dla międzynarodowych grup kapitałowych, których celem jest jednolite podejście do faktoringu we wszystkich podmiotach. Oferta spółki dostępna jest także w oddziałach BNP Paribas Bank Polska S.A. na terenie całego kraju.

Spółka jest członkiem światowych i polskich organizacji, zrzeszających firmy faktoringowe, m.in. Polskiego Związku Faktorów i FCI (Facilitating Open Account – Receivables Finance).

Więcej informacji:

www.faktoring.bnpparibas.pl

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Akceptuję zasady Polityki prywatności