lederboard

Liderzy Świata Energii – patronat medialny LBQ


Dnia 8 kwietnia 2015 roku o godz. 19.00 w Hotelu Westin w Warszawie, odbyła się Wielka Gala Liderów Świata Energii. Uroczystego otwarcia Gali dokonał Jerzy Pietrewicz, Sekretarz Stanu  w Ministerstwie Gospodarki.

Nagrody przyznano w sześciu kategoriach za osiągnięcia dokonane w 2014 roku. Przedstawiamy Państwu Laureatów tegorocznego Konkursu.

1

*Dostawca Rozwiązań dla Sektora – TAURON Obsługa Klienta, za jedno z największych w Polsce wdrożeń korporacyjnego portalu, opartego na oprogramowaniu SharePoint 2013. Dotyczy to zarówno liczby użytkowników, jak i wdrożonych funkcjonalności.

*Producent Roku – ENEA S.A., za jedną z najważniejszych i jednocześnie najbardziej zaawansowaną inwestycję wytwórczą w polskiej energetyce – budowę nowoczesnego, największego w kraju bloku energetycznego o mocy 1075 MW.

*Handlowiec Roku – PGE Obrót S.A., za działalność zgodnie z Dobrymi Praktykami Sprzedawców Energii Elektrycznej opracowanymi przez Towarzystwo Obrotu Energią. Również w 2014 r. ponownie uzyskała godło Firma Przyjazna Klientowi (FPK) z indeksem 87%. Wskaźnik NPS w badaniu Firma Przyjazna Klientowi wyniósł 9.

6

*Operator Roku – TAURON DYSTRYBUCJA, za konsekwentne poprawianie jakości zasilania 5 milionów klientów, poprzez stałą poprawę wskaźników ciągłości zasilania SAIDI i SAIFI. Za ciągłą pracę nad skracaniem czasu przyłączenia klientów do sieci elektroenergetycznej, przy jednoczesnej optymalizacji wykorzystywanego do tego majątku. Za podejmowanie innowacyjnych projektów i wdrażanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych, które przyczyniają się do rozwoju branży energetycznej.

*CSR – FUNDACJA PKN ORLEN 'DAR SERCA’, za realizowany przez Fundację ogólnopolski program stypendialny „Mistrzowie CHEMII”, skierowany do zdolnych uczniów z ostatnich klas gimnazjum, którzy wykazują zainteresowanie chemią oraz przedmiotami ścisłymi i odnoszą na tym polu sukcesy. W dwóch edycjach programu Fundacja przyznała 22 stypendia, które pokrywają koszty związane z edukacją – w tym zakup podręczników i pomocy szkolnych, udział w programie zajęć dodatkowych, a także obejmują comiesięczne kieszonkowe dla najzdolniejszych uczniów.

3

*Człowiek Roku – Mirosław Bieliński, Prezes Zarządu Energa S.A., za wprowadzenie Energa SA na giełdę i stałą poprawę wyników finansowych Grupy Kapitałowej.

W uroczystej Gali udział wzięli kluczowi reprezentanci branży energetycznej, nauki oraz regulatora rynku, jak i przedstawiciele administracji rządowej. Obecni byli m.in. Maciej Bando, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, Zdzisław Gawlik, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa, Dariusz Lubera, Prezes Zarządu TAURON S.A., Krzysztof Zamasz, Prezes Zarządu ENEA S.A. i Janusz Lewandowski, Poseł do Parlamentu Europejskiego. Galę poprowadził Marcin Prokop, a gościom towarzyszył występ artystyczny Zbigniewa Wodeckiego.

10

Organizatorem Gali jest firma MM Conferences S.A.

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Akceptuję zasady Polityki prywatności