lederboard

Marketing miejsca wymaga wiodącej idei

Systemy koordynacji marki miejsca, skuteczne zarządzanie szlakami turystycznymi, sposoby wyróżniania się na tle konkurencji – to tylko niektóre kwestie poruszane podczas VII Kongresu Innowacyjnego Marketingu w Samorządach, który odbył się pod koniec ubiegłego tygodnia w Rzeszowie. W trakcie wydarzenia po raz trzeci wręczono nagrodę „Cyfrowego Samorządu”. Kongres zgromadził ponad 150 osób.

 

Podczas kongresu prelegenci podkreślali, jak wielkie znaczenie ma umiejętność wyróżnienia się na tle konkurencji, również w przypadku działań marketingowych prowadzonych przez samorządy. Jak przekonywali, punktem wyjściowym w budowaniu strategii powinno być znalezienie tzw. USP (ang. unique selling proposition), czyli unikatowej propozycji sprzedażowej, która będzie szczególnie eksponowana w ramach działań promocyjnych. Marcin Piotrowski, dyrektor festiwalu Folkowisko udowodnił w wystąpieniu, że dysponując dobrą strategią marketingową nawet brak infrastruktury czy znaczna odległość od centrum regionu może stać się mocną stroną wydarzenia. Piotrowski swoją imprezę zorganizował w liczącej 37 mieszkańców wsi Gorajec i promował ją możliwością obcowania z naturą, wyciszeniem i odpoczynkiem od wielkomiejskiego zgiełku oraz specyficznym, ludowym klimatem.

Miejsce jako wspólnota

Marketing miejsca pozwala nie tylko przyciągnąć turystów, ale również podnieść jakość życia mieszkańców oraz zwiększyć ich poziom zadowolenia. Właśnie dlatego niezbędny jest dialog pomiędzy obywatelami oraz samorządem. Dopiero taka współpraca może zaowocować możliwością zaangażowania się samych mieszkańców w budowanie marki. Brak zgodności na tym polu skutkować będzie brakiem spójności wizerunkowej, ale może pociągać za sobą bardziej poważne konsekwencje.

Dobrym przykładem jest tutaj Kutno, które jako miasto fabryczne mocno ucierpiało w wyniku transformacji systemowej. Przestało być ważnym ośrodkiem produkcyjnym, w dodatku zmagało się z wizerunkiem miejsca nieatrakcyjnego i zaniedbanego. Samorządowcy postanowili zmienić jego optykę, a idea, którą się kierowali brzmiała: „Kutno – miasto róż”. Z początku pomysł spotkał się z niechęcią, bo chociaż dawniej w miejscowości istniała tradycja hodowli tych kwiatów, to została ona zerwana. Władze miasta postanowiły ją przywrócić, rozsiewając róże na obszarze zieleni miejskiej oraz rozdając darmowe sadzonki mieszkańcom. To drugie działanie miało kluczowe znaczenie, ponieważ zaangażowało ludzi do wspólnego tworzenia wizerunku miasta oraz pozwoliło identyfikować się z miejscem zamieszkania.

Potrzeba wizji i spójności

Chociaż prelegenci byli zgodni co do faktu, że w polskich samorządach marketing miejsc jest rozwijany, to w wielu przypadkach wciąż traktowany jest powierzchownie. Bardzo często sprowadza się go wyłącznie do stworzenia logo, prowadzenia konta na Facebooku oraz kampanii reklamowych. Jednak jeżeli marketing terytorialny ma być rzeczywiście skuteczny, niezbędne jest podejście całościowe: Marka miejsca nie może być płytka ani płaska. Musi być oparta o wielką ideę, która nie tylko będzie odpowiadać bieżącym celom, ale będzie ciągle żywa za 5 czy 10 lat – wyjaśniał Piotr Lutek, prezes Synergia Lublin. – Marka to nie tylko wizualne opakowanie, ale ważny element miasta, który popycha wszystkie procesy, inwestycje, działania w określonym kierunku, w stronę obranego przez nas celu.

Marketing miejsc wymaga więc skoordynowania działań na wielu płaszczyznach. Jest to szczególnie trudne zadanie w przypadku marki regionalnej. Obecnie poszczególne województwa posiadają w ramach regionu dużą liczbę konkurujących ze sobą logotypów, co wywołuje niepotrzebny szum informacyjny. Brakuje także współpracy pomiędzy podmiotami, wspólnej bazy materiałów wizualnych czy koordynacji kalendarza wydarzeń. Tymczasem dopiero spójne działania na wielu polach, skupione wokół sprecyzowanej idei, pozwalają na skuteczne budowanie marki.

To oczywiście nie wszystkie tematy poruszone podczas tegorocznego kongresu. Wśród wystąpień znalazły się także m.in. kwestie dotyczące prawnej ochrony wizerunku, objazdowych kampanii marketingowych czy innowacyjnych rozwiązań technologicznych. Wydarzenie wzbogacone zostało również o warsztaty dotyczące wykorzystania e-marketingu oraz praktycznego wdrażania strategii marki. Warto zaznaczyć, iż podczas Kongresu kolejny raz przyznano nagrody „Cyfrowy Samorząd”. Wręczane są one za skuteczne wykorzystanie nowych technologii w rozwoju i działalności gminy. Zwycięzcą tegorocznej edycji konkursu została gmina Trzebownisko, nagrodzona za kompleksowe wdrażanie innowacyjnych systemów usprawniających administrację. Wyróżnione zostały również gmina Gorzyce, za ducha pomocy i umiejętność promowania charytatywności oraz gmina Tryńcza, za wszechstronne użycie różnorodnych kanałów komunikacji.

Organizatorem Kongresu jest Exacto Sp. z o.o. Głównymi partnerami kongresu byli: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, Urząd Miasta Rzeszowa oraz Stowarzyszenie Informatyka Podkarpacka. Pozostali partnerzy to: Instytut Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Ideo sp. z o.o., Klaster Firm Informatycznych Polski Wschodniej, TOP S.A., Logito oraz Newspoint sp. z o.o.


Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Akceptuję zasady Polityki prywatności