lederboard

Międzynarodowa konferencja naukowa o tajemnicy w systemach prawnych


Już 31 maja br. na Uczelni Łazarskiego odbędzie się polsko-włoska konferencja naukowa pt. „Tajemnica w systemach prawnych”. Będzie to X edycja cyklu wydarzeń realizowanych wspólnie z włoskim partnerem uczelni – Uniwersytetem im. Aldo Moro w Bari. Podczas spotkania eksperci będą dyskutować o zagadnieniach dotyczących tajemnicy w systemach prawnych z perspektywy przedsiębiorcy, jak i obywatela. Konferencja ma charakter otwarty. Organizatorem jest Katedra Prawa Rzymskiego, Logiki oraz Teorii i Historii Prawa Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego.

Kwestia tajemnicy i zachowanie poufności mają niekiedy kluczowe znaczenie w przepisach i praktyce prawa. Zdarzają się przypadki, gdy zapisy nakładają na podmioty konieczność zachowania tajemnicy. Z drugiej strony mają miejsce również takie sytuacje, gdy ukrywanie informacji powoduje niemożność w należytym egzekwowaniu przepisów prawa. Problemy i wyzwania w tym obszarze zawsze budzą żywe zainteresowanie nie tylko opinii publicznej, ale także teoretyków i praktyków prawa. Zjawisko to występuje w bardzo wielu obszarach życia codziennego, takich jak działalność dziennikarska, ochrona zdrowia czy chociażby w kontekście obrzędów religijnych.

Celem konferencji jest omówienie kwestii związanych z zachowaniem poufności i ewentualnego ujawnienia informacji, w szczególności przez pryzmat takich dziedzin życia jak: religia (np. tajemnica spowiedzi), medycyna, prawo spadkowe, administracja publiczna czy ochrona środowiska. Konferencję otworzy wystąpienie prof. Antonio Uricchio, rektora Uniwersytetu im. Aldo Moro oraz prof. Krystyny Iglickiej-Okólskiej, rektor Uczelni Łazarskiego.

– Wspólna konferencja z naszymi włoskimi kolegami będzie znakomitą okazją do wymiany wiedzy i zaprezentowania realizowanych projektów badawczych. Mam nadzieję, że spotkanie to dzięki bogatemu programowi wystąpień i międzynarodowemu podejściu prelegentów będzie owocne i pożyteczne dla wszystkich uczestników. Serdecznie zapraszam do udziału wszystkich zainteresowanych podejmowaną tematyką — mówi prof. Krystyna Iglicka-Okólska, rektor Uczelni Łazarskiego.

Konferencja została podzielona na dwie sesje, w których głos zabierze łącznie dwudziestu przedstawicieli świata nauki z Polski, Włoch, a także Hiszpanii, m.in.: z Uniwersytetu im. Aldo Moro w Bari oraz pięciu polskich uczelni wyższych, w tym z Uczelni Łazarskiego. Organizatorzy zakładają czas na dyskusje po każdej sesji.

 

plakat_Tajemnica w systemach prawnych

 

– Spodziewamy się, że w trakcie zaplanowanych paneli merytorycznych i następującej po nich dyskusji, poruszone zostanie wiele interesujących kwestii związanych ze zjawiskiem zachowywania poufności. Wśród poruszanej tematyki znajdzie się m.in: tajemnica przedsiębiorstwa a prawo do informacji publicznej nt. stanu środowiska, ochrona tajemnicy genetycznej, poufność korespondencji i jej ochrona cywilnoprawna i wiele innych zagadnień. Ponadto, tak znamienita oraz uznana lista mówców gwarantuje, że spotkanie będzie okazją do poznania poglądów związanych z omawianą problematyką zarówno z perspektywy polskiej, jak i zagranicznej jurysdykcji. Wymiana doświadczeń może być początkiem interesującej dyskusji, a także pozwoli uporządkować obecny stan wiedzy w tym zakresie – mówi dr Mieczysław Błoński, dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego.

Konferencja organizowana jest w ramach obchodów 20-lecia Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego.

Szczegółowy program konferencji znajduje się na stronie www.lazarski.pl

Termin: środa, 31 maja 2017 r., godz. 9:30 – 16:00

Miejsce: Uczelnia Łazarskiego, ul. Świeradowska 43, aula 130.

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Akceptuję zasady Polityki prywatności