lederboard

MIT Enterprise Forum CEE zmienia się w StartSmart CEE. Wielka szansa dla przyszłych innowatorów

MIT Open Learning we współpracy z Fundacją Przedsiębiorczości Technologicznej wprowadza nową markę akceleratora StartSmart CEE z centralą w Warszawie, który zastąpi dotychczasowy MIT Enterprise Forum CEE. Projekt jest częścią sieci StartSmart, której celem jest budowanie globalnego ekosystemu innowacji. StartSmart CEE stanowi znaczący krok naprzód w rozwoju technologii i przedsiębiorczości w Polsce oraz całej Europie Środkowo-Wschodniej, kontynuując i rozwijając dorobek oraz osiągnięcia  MIT Enterprise Forum CEE.

 

 

MIT Enterprise Forum CEE (Fundacja Przedsiębiorczości Technologicznej), część globalnej sieci związanej z Massachusetts Institute of Technology, przekształca się w StartSmart CEE. Będzie kontynuować budowanie ekosystemu innowacji i wspieranie rozwoju przedsiębiorczości w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej w ramach sieci StartSmart, która stała się członkiem MIT Open Learning i MIT Jameel World Education Lab (J-WEL). To rozszerzenie dotychczasowej współpracy polskiego oddziału w strukturach najlepszej uczelni technicznej na świecie.

Jak podkreśla Magdalena Jabłońska, prezeska StartSmart CEE (wcześniej MIT Enterprise Forum CEE), partnerstwo z MIT daje dostęp do najnowszych badań, zasobów edukacyjnych i ekspertów, którzy wspierają organizację w realizacji jej misji – pobudzaniu przedsiębiorczości i wspieraniu ekosystemu start-upów w Europie Centralnej i Wschodniej. – Zachowujemy misję, wartości i cele realizowane pod dotychczasową marką MIT Enterprise Forum, a dzięki dostępowi do niezrównanych zasobów i wiedzy MIT, chcemy jako StartSmart CEE zakłócić status quo i podnieść poprzeczkę w zakresie wspierania ekosystemu technologii i innowacji – dodaje Jabłońska.

StartSmart CEE, będący częścią globalnej sieci StartSmart Network, skupia się na wspieraniu przedsiębiorców technologicznych w Europie Środkowo-Wschodniej. Organizuje programy akceleracyjne, wymianę wiedzy, mentoring i szkolenia. Inicjatywa doskonale wpisuje się w misję MIT J-WEL, polegającą na stymulowaniu edukacji i innowacji w celu sprostania pilnym wyzwaniom na świecie.

Dodatkowo, StartSmart CEE dostrzega wartość, jaką przynosi korporacjom, wspierając je w osiąganiu celów biznesowych związanych z innowacjami. Celem organizacji jest  wzbogacenie kompetencji kadry zarządzającej i liderów digitalizacji i innowacji w korporacjach. StartSmart CEE dąży do budowania umiejętności i zdolności, aby tworzyć środowisko współpracy, które promuje synergiczne relacje pomiędzy start-upami a korporacjami, przyspieszając postęp technologiczny i wzrost biznesowy w regionie.

– MIT J-WEL wskazuje organizacjom związanym z MIT nową drogę, na której wszyscy możemy uczyć się, wspierając i badając akademickie programy innowacji na całym świecie – od Polski i Europy Środkowo-Wschodniej, przez Grecję i Europę Południową, po Arabię Saudyjską. Członkowie StartSmart będą inspirować i kształcić szczególnie uzdolnionych w dziedzinie przedsiębiorczości. Wiedza, którą będą zdobywać, może zmienić nie tylko ich najbliższe otoczenie. Kariery, które budują, rozwiązania, które opracowują i nowe firmy, które stworzą, przyniosą korzyści całym społecznościom – mówi dr Anjali Sastry, dyrektor wydziału MIT J-WEL i prodziekan w MIT Open Learning.

Rebranding MIT Enterprise Forum CEE podkreśla znaczenie rozwoju innowacyjnych strategii biznesowych oraz organizacji gotowych na sprostanie wyzwaniom stawianym przez szybko zmieniający się świat. – Zmiana marki nie ma żadnego wpływu na nasze wartości, cele, bieżący program akceleracji, zespół, który z ogromnym sukcesem budowaliśmy w Polsce i regione CEE latami ani na zasoby, z których korzystamy — mówi prezeska StartSmart CEE, Magdalena Jabłońska.

Partnerami StartSmart CEE są m.in. Bank Pekao S.A., CVC Advisers, MCX, Novartis, PZU, Żabka, a partnerami merytorycznymi – Kancelaria EU Patent, Hasik Rheims i Partnerzy, HR Hints, Kingmakers oraz TaxLab. Partnerem instytucjonalnym, wspierającym programy akceleracji realizowane przez StartSmart CEE ze środków programu Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

 

 

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Akceptuję zasady Polityki prywatności