Modernizacja majątku sieciowego w działaniach OSD


Przed sektorem energetycznym w Polsce stoi wiele wyzwań – jednym z nich jest podwyższenie jakości energii elektrycznej w sieciach i wywiązanie się w przyszłości z założeń nowej regulacji jakościowej tworzonej przez OSD we współpracy z Prezesem URE.

 

Działania Operatorów koncentrują się na pracach inwestycyjnych i modernizacyjnych, które generują potężne koszty oraz zapotrzebowanie na nowe technologie. Liczne bariery formalne i prawne mają bezpośrednie przełożenie na rodzaj i zakres planowanych zmian modernizacyjnych. Wiele czasu Operatorzy muszą poświęcić wyznaczaniu terenu pod lokalizację źródeł czy też procedurze zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, co niejednokrotnie niekorzystnie wpływa na całokształt podejmowanych prac.

Podczas warsztatów, które odbędą się w dniach 2-3 września 2015 roku w Hotelu Sheraton w Warszawie, Eksperci – bazując na swoim dorobku zawodowym – omówią praktyczne rozwiązania najczęściej spotykanych trudności w zakresie prac i planów modernizacyjnych.

Dużo uwagi poświęcimy także nowym zaostrzeniom dla Operatorów wynikających z regulacji jakościowej i jej bezpośredniego przełożenia na przychód regulowany OSD. Nowy system powinien zawierać zachęty dla OSD do inwestowania w sieci dystrybucyjne, ale także zawierać kary za przerwy w dostawach prądu i bonifikaty dla klientów. W trakcie warsztatów wspólnie zastanowimy się nad wyliczaniem faktycznie poniesionych strat przez Operatorów w wyniku przerw w dostawie energii oraz kosztów poprawy jakości energii – zwłaszcza tych przerzucanych na odbiorców końcowych.

Serdecznie zapraszamy do dyskusji i uczestnictwa w wydarzeniu!

Główne zagadnienia:
• Badanie stanu majątku sieciowego i rodzaju planowanych zmian modernizacyjnych
• Bariery formalne i prawne związane z działaniami modernizacyjnymi
• Pozyskiwanie danych pomiarowych z sieci i ich wpływ na decyzje modernizacyjne
• Określenie poziomu inwestycji, które powinny zostać zrealizowane pod kątem wymagań regulacji jakościowej
• Monitorowanie jakości energii elektrycznej w zmodernizowanych sieciach
• Efektywna współpraca z lokalną społecznością, przedstawicielami samorządu i organizacjami ekologicznymi

Podczas warsztatu swoje prelekcje zaprezentują:
Franciszek Buchta, Dyrektor Wydziału Analiz Systemów Energetycznych, Energy Management and Conservation Agency, Mariusz Wawer, Associate Director, Havas PR Warsaw

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie: http://mmcpolska.pl/event/modernizacja-majatku-sieciowego-w-dzialaniach-osd

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Akceptuję zasady Polityki prywatności