lederboard

Najważniejsza jest współpraca

Bouygues Immobilier Polska z wyróżnieniem w konkursie Dream Employer. Niezależne jury doceniło kulturę organizacyjną firmy, środowisko pracy i możliwości, jakie stwarza pracownikom. Bouygues Immobilier Polska został doceniony jako jedyny deweloper. Jak być dobrym pracodawcą w branży deweloperskiej?

 

 

 

Tytuł Dream Employer to wyróżnienie dla pracodawców stawiających człowieka w centrum uwagi i najlepiej rozumiejących zmiany zachodzące na współczesnym rynku pracy. Eksperci oceniali kulturę i wartości, przywództwo, rozwój zawodowy, dobrostan oraz well being. Pod uwagę brali m.in. wypowiedzi pracowników z anonimowych ankiet. Konkurs jest częścią programu Dream Employer, którego organizatorem jest BRIEF. Jury – niezależne od organizatora – składa się z doświadczonych praktyków z zakresu HR, employer brandingu, relacji wewnątrz organizacji i przywództwa. – Jurorami są eksperci, doskonale zorientowani w rzeczywistych warunkach działania organizacji i relacjach między pracodawcami a pracownikami. Cieszymy się, że nasze działania zostały docenione – mówi Bernadeta Mrożek, dyrektor ds. human resources w Bouygues Immobilier Polska.

Mocna kultura sprzyja transformacji

Jury konkursu doceniło przede wszystkim fakt, że Bouygues Immobilier Polska sprawnie przebudował swoją kulturę organizacyjną. – Przeszliśmy od pracy hierarchicznej do pracy w trybie projektowym. Ten model, już na początkowym etapie każdej inwestycji, pozwala na zaangażowanie i współpracę osób, które wcześniej spotykały w różnych fazach realizacji – opowiada Bernadeta Mrożek.

To element szerszych i głębszych zmian, które firma rozpoczęła już wcześniej. Czas pandemii wykorzystała na wypracowanie, wspólnie ze wszystkimi pracownikami, nowego zbioru wartości.  – Są to: duch współpracy, zaufanie, odwaga, otwartość, prostota i entuzjazm. Nie zostały one na papierze. Wprowadziliśmy je do naszej codziennej pracy i wzajemnych relacji. Jesteśmy dumni, że pracownicy zaangażowali się w cały proces zmiany z przekonaniem i energią, co przyniosło znakomite efekty. Na pewno pomogło nam to, że już wcześniej praktykowaliśmy kulturę otwartości. A w szerszym planie: mocna kultura organizacyjna sprzyja przeprowadzaniu zmian i pozwala zachować energię do działania również w trudniejszych momentach, jak okres pandemii – podkreśla Pierre-Vincent Pasquet, dyrektor generalny Bouygues Immobilier Polska.

W praktyce człowiek w centrum

Jury konkursu Dream Employer doceniło także m.in. to, że firma konsekwentnie stawia w centrum swoich działań pracowników. Bouygues Immobilier Polska od momentu powstania – 20 lat temu – kieruje się też kodeksem etycznym Grupy Bouygues, której jest częścią. Te standardy promują współpracę i zasady równego traktowania, piętnując działania dyskryminacyjne czy mobbing. Jak to wygląda w praktyce? Deweloper utrzymuje np. równowagę w zatrudnianiu kobiet i mężczyzn na różnych stanowiskach.

Mówimy tu o rzeczywistej równości: kobiety faktycznie zajmują co drugie stanowisko, również wśród kadry menadżerskiej. Gwarantujemy spójność wynagrodzeń na danym stanowisku, bez względu na płeć. Dla przykładu: kobiety podczas nieobecności spowodowanej macierzyństwem są uwzględniane w procesie corocznych zmian wynagrodzeń. Zachowują również prawo do rocznej premii firmowej – zaznacza Bernadeta Mrożek.

Bouygues Immobilier Polska dba również o różnorodność wiekową. Wśród pracowników są zarówno osoby w wieku powyżej 50 lat, jak i przedstawiciele najmłodszego pokolenia na rynku pracy. Deweloper wprowadził rozwiązanie pozwalające wykorzystać tę różnorodność. Grupy robocze komponowane są tak, by współpracowali w nich pracownicy w różnym wieku. – W ten sposób świeżość spojrzenia łączymy z wieloletnim doświadczeniem. To sprawia, że dyskusje są jeszcze bardziej owocne, a przed podjęciem decyzji bierzemy pod uwagę różne, często bardzo odmienne perspektywy – mówi Bernadeta Mrożek.

Rozwój to nie tylko awans

Co ciekawe, w Bouygues Immobilier Polska nie ma tradycyjnych ścieżek kariery. – Jest to nasza świadoma decyzja. Naszym priorytetem jest rozwój indywidualnych kompetencji pracowników, możliwość uczenia się od innych i dzielenia swoją wiedzą. Dużo zaangażowania wkładamy w budowanie świadomości, że rozwój to coś więcej niż zajmowanie kolejnych szczebli w hierarchii – wyjaśnia Bernadeta Mrożek. Jednocześnie dodaje, że w ostatnim roku około 20% pracowników zmieniło obszar, stanowisko lub awansowało. Była to naturalna konsekwencja ich szybkiego uczenia się, postawy współpracy i dzielenia się wiedzą, pozytywnego wpływu na innych oraz osiąganych rezultatów.

Jako przykład takiego podejścia w praktyce podaje rekrutacje wewnętrzne: – Do rekrutacji na stanowisko Project Managera zaprosiliśmy wszystkich, którzy zaaplikowali, nawet tych, którzy nie spełniali kryteriów formalnych. Każdy otrzymał rozwojową informację zwrotną, a proces był bardzo doceniony przez uczestników.

Przedstawicielka Bouygues Immobilier Polska zauważa, że nowe zadania, szerszy zakres odpowiedzialności i poczucie większego wpływu na funkcjonowanie procesów przekładają się na wzrost zaangażowania i motywacji pracowników. Dodatkowo, firma zapewnia również możliwość dokształcenia – oprócz dopasowanych do potrzeb szkoleń, dofinansowując edukację oraz naukę języków obcych.

Bouygues Immobilier Polska podejmuje też wiele inicjatyw małych, ale znaczących z punktu widzenia doceniania pracowników oraz dbałości o ich dobrą kondycję fizyczną i mentalną. To np. coroczne wyróżnienia nadawane przez pracowników, nagrody specjalne od zarządu, akcja świątecznej kartki przygotowywanej przez każdego pracownika, wiosenna kwiatowa akcja dla każdego pracownika, joga on line, inspirujące warsztaty, webinary i wiele więcej.

Strategia z wkładem

W Bouygues Immobilier cele i zadania strategiczne nie są narzucane z góry – pracownicy nie są tylko o nich informowani, lecz mają realny wpływ na ich zakres i priorytety. – Są opracowane na bazie wymiany informacji i doświadczeń oraz podczas spotkań warsztatowych, gdzie każdy ma możliwość podzielenia się własną opinią. Na bieżąco komunikowane są statusy zadań, wskaźniki i ewentualne zmiany, a każdy pracownik ma dostęp do szczegółowych informacji.

Istotnym elementem transformacji było również uproszczenie procesów i procedur: – Zależało nam na zwinniejszym działaniu i szybszym procesie decyzyjnym. Pozwala nam to odważniej wykorzystywać pojawiające się szanse biznesowe – podsumowuje Pierre-Vincent Pasquet.

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Akceptuję zasady Polityki prywatności