Największa bezpłatna konferencja gospodarcza za nami

W piątek, 15 września Zamek Książ w Wałbrzychu gościł blisko 200 samorządowców i biznesmenów, którzy dyskutowali o potencjale gospodarczym Dolnego Śląska, możliwościami wsparcia dla firm i warunkami pomocy publicznej.

 

W Zamku Książ w Wałbrzychu spotkały się podmioty gospodarcze, samorządy  i instytucje otoczenia biznesu, aby omówić sytuację sektora mikro, małej i średniej przedsiębiorczości w regionie, a także możliwości rozwoju jego potencjału. Wydarzenie miało charakter otwartego spotkania. Było szansą na pozyskanie wartościowych kontaktów ze środowiskiem biznesowym, a także okazją na dialog przedsiębiorców i władz lokalnych. Ponadto na terenie Zamku Książ odbyła się prezentacja najnowszych modeli Porsche.

Gośćmi specjalnymi Dolnośląskiego Forum Gospodarczego byli profesor Robert Gwiazdowski – prawnik, komentator gospodarczy, doradca wielu polskich i zagranicznych firm, przewodniczący rady Centrum im. Adama Smitha oraz Grzegorz Baczewski – specjalista w tematyce rynku pracy i kwestii społecznych, Przewodniczący Rady Społecznej 50+ przy Ministrze Pracy i Polityki Społecznej, Sekretarz i członek Rady Dialogu Społecznego.

Największa bezpłatna konferencja gospodarcza już za nami 1

Wśród prelegentów znaleźli się również: Zbigniew Dynak, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Marek Ignor, Dolnośląski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o., Krzysztof Kwaśniewicz, Kancelaria Radców Prawnych Casus Iuris i Anna Gosławska, Kancelaria Radców Prawnych Casus Iuris. Wystąpienie Profesora Gwiazdowskiego wzbudziło duże zainteresowanie i stało się impulsem do debaty.

W programie spotkania znalazły się panele informacyjne związane z potencjałem gospodarczym Dolnego Śląska, możliwościami wsparcia dla firmy, warunkami pomocy publicznej, zmianami w ochronie danych osobowych, regulacjami prawnymi dotyczącymi porozumień inwestycyjnych, zasadami skutecznej sukcesji, instrumentami zwrotnymi dla sektora MŚP, dialogiem społecznym, rolą regionów w Unii Europejskiej, umowami urbanistycznymi i umowami infrastrukturalnymi.  Ponadto uczestnicy konferencji mieli do wyboru ciekawy blok warsztatowy dotyczący: bezpiecznej sukcesji, kontroli skarbowej, kontroli Państwowej Inspekcji Pracy, zmian w Ochronie Danych Osobowych a także zewnętrznych źródeł finansowania takich, jak kredyty, pożyczki, dofinansowania działalności z funduszy europejskich i programów rządowych. Udział w konferencji był bezpłatny.

Największa bezpłatna konferencja gospodarcza już za nami 7

Patronat Honorowy nad dolnośląskim forum Gospodarczym objęli m.in.: Marszałek Województwa Dolnośląskiego, Prezydent Miasta Wałbrzycha, Prezydent Miasta Świdnicy, Prezydent Miasta Jelenia Góra, Dolnośląska Izba Gospodarcza. Patronem Gospodarczym wydarzenia został Business Centre Club: Loża Dolnośląska.

 

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Akceptuję zasady Polityki prywatności