Narodowy Instytut Dziedzictwa zmodernizował serwis wiedzy o zarządzaniu dziedzictwem w gminach

Internetowy serwis samorzad.nid.pl prowadzony przez Narodowy Instytut Dziedzictwa zyskał nową szatę graficzną i funkcjonalność. Strona jest swoistym internetowym kompendium wiedzy o ochronie i opiece nad dziedzictwem kulturowym i porusza tematy odpowiadające na potrzeby Jednostek Samorządu Terytorialnego.

 

 

 

W połowie grudnia 2020 r. strona samorzad.nid.pl przeszła wizualną i funkcjonalną modernizację – została odświeżona szata graficzna odpowiadająca wprowadzonej w połowie roku nowej identyfikacji wizualnej Narodowego Instytutu Dziedzictwa, a nowy układ treści pozwala na znalezienie poszukiwanych informacji w szybki i efektywny sposób.

Strona samorzad.nid.pl dostarcza samorządom gminnym i liderom lokalnym wiedzy i informacji na temat dziedzictwa, jego ochrony oraz możliwości jego wykorzystania dla dobra mieszkańców i samej gminy. Serwis jest praktycznym, dostępnym i łatwym w użytkowaniu narzędziem pozyskiwania informacji o kompetencjach samorządów gminnych względem planowania i wdrażania procesu zarządzania dziedzictwem kulturowym. Na bieżąco aktualizowane na stronie treści opracowywane są przez ekspertów NID jak i inne autorytety w temacie zarządzania dziedzictwem kulturowym.

Tematy poruszane na stronie dotyczą szeroko pojętej problematyki związanej z ochroną i promocją dziedzictwa, ale nie tylko: pojawiają się również artykuły tłumaczące niuanse prawne, przedstawiające zaangażowanie społeczeństwa w dziedzictwo, możliwości pozyskiwania środków i wiele innych tematów dotykających dziedzictwa kultury materialnej i niematerialnej. Przy wyborze nowych tematów redakcja serwisu bierze również pod uwagę sugestie samych użytkowników, tak aby nowo publikowane treści jak najbardziej odpowiadały potrzebom jej odbiorców.

***

Narodowy Instytut Dziedzictwa to państwowa instytucja kultury, będąca eksperckim i opiniodawczym wsparciem dla Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Misją NID jest tworzenie podstaw dla zrównoważonej ochrony dziedzictwa kulturowego w celu jego zachowania dla przyszłych pokoleń poprzez wyznaczanie i upowszechnianie standardów ochrony oraz konserwacji zabytków, kształtowanie świadomości społecznej w zakresie wartości i zachowania dziedzictwa kulturowego, a także gromadzenie i upowszechnianie wiedzy o dziedzictwie. ​

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Akceptuję zasady Polityki prywatności