lederboard

Nie ma jednej recepty na sukces

Promocja miasta czy regionu przestała być piętą achillesową samorządów. Coraz częściej realizowane projekty są dobrze przemyślane i spójne z tym, co ma do zaoferowania region, z którego pochodzą.

 

O tym, jak efektywnie realizować projekty promocyjne aby osiągnąć zaplanowane rezultaty przy jednoczesnej rentowności projektu, będą rozmawiać goście zgromadzeni na VIII Kongresie Innowacyjnego Marketingu w Samorządach, który odbędzie się w Rzeszowie w dniach 25-26 października. Aby wziąć udział w wydarzeniu, należy zarejestrować się przy pomocy formularza dostępnego na stronie wydarzania: http://www.podkarpackie.org.pl/regulamin-kongresu/. Znajduje się również na niej program wydarzenia.

Od lat podczas Kongresu skupiamy się wokół zagadnienia marketingu terytorialnego. Pod tym pojęciem kryją się działania mające na celu budowanie pozytywnego wizerunku i kształtowania relacji, zarówno z potencjalnymi inwestorami i turystami, jak również mieszkańcami. Co istotne – nierzadko ci ostatni są określani jako najistotniejsza grupa docelowa w tego typu działaniach, ponieważ dzięki obraniu odpowiedniej strategii marketingowej oraz komunikacyjnej mogą stać się ambasadorami swoich małych ojczyzn, a ich opinia na temat miasta czy regionu zawsze będzie dla osób z zewnątrz bardziej wiarygodna niż tradycyjna kampania wizerunkowa.

O skutecznej kampanii promocyjnej możemy mówić wtedy, gdy w sposób mierzalny widać jej efekty. Rozumiemy przez to m.in.: wzrost rozpoznawalności marki miejsca pośród mieszkańców kraju i turystów, wzrost ruchu turystycznego czy realizację inwestycji przez podmioty zewnętrzne, a co za tym idzie, wzrost wpływów do lokalnego budżetu. Marketing terytorialny powinien integrować lokalną społeczność oraz budować poczucie dumy i przywiązania do miasta czy regionu. Jest to proces, który może trwać bardzo długo, ale warto go zrealizować. Dobrze przemyślana strategia marketingowa daje szanse na rozwój zarówno danego miejsca, jak i ludzi go zamieszkujących – Maciej Jaskot, Dyrektor Departamentu Promocji i Współpracy Gospodarczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.

Kampania promocyjna niezależnie od czasu jej realizacji może przybierać różne formy. Niemniej jednak, jako wypadkowa przyjętej koncepcji musi opierać się na kluczowej idei – pokazaniu tego co najlepsze i unikatowe w danym regionie czy miejscu. Coraz częściej kampanie wizerunkowe opierają się na działaniach w nowych mediach tj. witrynach internetowych powstałych na potrzeby projektu, portalach informacyjnych, blogach, profilach na serwisach i portalach społecznościowych oraz z zaangażowaniem influencerów. Najmocniej przemawia za tym fakt, że od kilku lat tego typu media przestały być domeną ludzi młodych. Obecnie z Facebooka, portali informacyjnych oraz smartphonów korzystają z powodzeniem także osoby po 60 roku życia. Daje to możliwość, aby za pomocą tych narzędzi dotrzeć do szerszego niż kiedykolwiek grona odbiorców.

Nowoczesny marketing nierozerwalnie już łączy się z nowymi mediami, które trzeba oswoić i nauczyć się z nich korzystać, aby nie pozostać w tyle. Powinny o tym pamiętać także jednostki samorządu terytorialnego podczas realizowania kampanii promocyjnych. Jest to o tyle ważne, że dzięki opisywanym narzędziom mamy możliwość otrzymania błyskawicznego feedbacku, a przecież to właśnie reakcje odbiorców kampanii są najważniejsze. Tutaj w czasie rzeczywistym możemy kreować komunikację. W tym miejscu pojawia się ważna rola zespołu odpowiadającego za realizację kampanii – ich doświadczenie, sposób moderowania komunikacji, reakcja na sytuacje kryzysowe i umiejętność oceny potencjału i atrakcyjności dystrybuowanych treści są niezbędne do właściwego ukierunkowania pożądanego przez nas przekazu.

Tworzenie kampanii promocyjnej nie powinno odbywać się według jednego, przyjętego szablonu, gdyż jest to droga donikąd. Jest ona żywym tworem, dlatego czasami trzeba odejść od sztywnych ram przyjętych w koncepcji, kiedy widzimy, że podczas jej wdrażania dzieją się rzeczy niezamierzone, których czasami nie sposób przewidzieć dr hab. Dariusz Tworzydło, Prezes Zarządu Exacto Sp. z o.o, Uniwersytet Warszawski.

Czy więc kampania promocyjna rozumiana w tradycyjnym znaczeniu tego słowa przestaje mieć znaczenie? Odpowiedź na to pytanie zależy od przyjętej koncepcji. Warto pomyśleć o wykorzystaniu różnych form i środków przekazu. Kluczem jednak pozostaje spójność treści i obrazu we wszystkich działaniach realizowanych podczas kampanii.

Podczas VIII Kongresu Innowacyjnego Marketingu w Samorządach będziemy omawiać m.in. przykłady kampanii, które w ostatnim czasie zakończyły się sukcesem i przełożyły się na mierzalne osiągnięcia. Aby zostać uczestnikiem Kongresu, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie http://www.podkarpackie.org.pl/regulamin-kongresu/. Więcej informacji o kongresie i ubiegłorocznych edycjach można znaleźć na stronie http://www.podkarpackie.org.pl/

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Akceptuję zasady Polityki prywatności