Ochrona informacji poufnych i know – how w praktyce. Zmiany systemu ochrony wynikające z uchwalenia Dyrektywy UE nr 2016/943

Ochrona informacji poufnych i know – how ma kluczowe znaczenie dla sukcesu rynkowego w środowisku konkurencyjnym i cechuje się coraz większym znaczeniem gospodarczego zarówno na poziomie krajowym, jak i globalnie. Ochrona ta dla swojej skuteczności wymaga przyjęcia odpowiedniej strategii działania uwzględniającej zarówno przepisy ustawowe, jak i uregulowania umowne oraz odpowiednie zabezpieczenie dostępu do informacji. Z tej przyczyny na przedsiębiorców chcących chronić swoje know – how oraz informacje poufne czeka szereg zagrożeń.

 

Ze względu na powyższe okoliczności, niezwykle istotnym wydarzeniem było uchwalenie w ubiegłym roku dyrektywy unijnej o ochronie nieujawnionego know-how i informacji handlowych (tajemnicy przedsiębiorstwa). Dyrektywa ta zapowiada wprowadzenie daleko idących zmian do polskich przepisów. Dotyczą one już samej definicji tajemnicy przedsiębiorstwa, a więc tego, co może być chronione jako know – how. Dyrektywa rodzi również szereg dalszych pytań dotyczących zakresu i środków ochrony informacji poufnych.

Celem szkolenia jest przedstawienie obszarów, w których Dyrektywa wprowadza zmiany w systemie ochrony tajemnic przedsiębiorstwa, ich praktycznych skutków oraz możliwości przeciwdziałania ryzykom wynikającym z nowej regulacji.

W trakcie szkolenia będzie można uzyskać odpowiedzi na wątpliwości dotyczące m.in. tego:

 

  • Jakie warunki należy spełnić, aby uzyskać ochronę informacji poufnych?
  • Jakie środki można podjąć w razie naruszenia naszych tajemnic?
  • Jak chronić tajemnicę przedsiębiorstwa w relacjach z pracownikami, z uwzględnieniem sytuacji przejmowania pracowników przez konkurentów?
  • Jak przygotować umowy zabezpieczające informacje poufne i jakich błędów wystrzegać się w takich umowach?

 

 

Szczegółowy PROGRAM szkolenia: http://www.cpi.com.pl/imprezy/2017/knowhow1/index.php

Zapraszamy do skorzystania z 10% RABATu na udział w szkoleniu poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego:

http://www.cpi.com.pl/imprezy/2017/knowhow1/formularz_pr10.php

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Akceptuję zasady Polityki prywatności