Pani prezes – Polka w świecie biznesu


Jak wiele kobiet w Polsce rozbija głowę o szklany sufit? Czy kobiety nie chcą czy też nie mogą rozwijać kariery w tak dynamiczny sposób, jak czynią to mężczyźni? Fakty są wymowne: biznesem w Polsce rządzą mężczyźni i to oni zarabiają na tym duże pieniądze.

 

Obchodzony niedawno Dzień Kobiet był – jak co roku – okazją do kurtuazyjnych życzeń i żarliwych zapewnień, że bez płci pięknej mężczyźni nie poradziliby sobie na żadnej płaszczyźnie życia. Kwiatki zwiędły, w przysłowiowych rajstopach poszły oczka, my tymczasem przyglądamy się, jak bez lukru wygląda damsko – męski podział świata biznesu. Wnioski są jednoznaczne – zaledwie jedna piąta tego tortu przypada w udziale kobietom.

Tylko 22% polskich firm prawa handlowego jest zarządzanych przez kobiety – wynika z badań przeprowadzonych przez wywiadownię gospodarczą CRIBIS.pl. Są to firmy o ponad dwukrotnie mniejszych obrotach niż te zarządzane przez mężczyzn.

W badaniu wzięto pod uwagę aktywne firmy prawa handlowego, w których prezesem jest osoba narodowości polskiej. Na ponad 242 tys. firm, kobiety zajmują stanowiska prezesów jedynie w około 53 tys. podmiotów. Reszta, czyli aż 78% firm, to podmioty zarządzane przez mężczyzn. Te drugie charakteryzują się ponad dwukrotnie większymi obrotami, kształtującymi się na poziomie 31 492 160 zł. Średni obrót firm, którymi zarządza prezeska, wynosi 13 231 210 zł.

 

Tu rządzi pani prezes

Jedyną branżą, w której obserwujemy przewagę kobiet na stanowiskach zarządczych, jest pomoc społeczna – tu panie prezes stanową 53% kadry menedżerskiej. Na drugim miejscu, z wynikiem 40%, plasuje się sprzedaż detaliczna prowadzona na straganach i targowiskach, podium zamyka zaś opieka zdrowotna, z wynikiem 39%. Niewiele mniej, bo 38% kobiet zarządza w branżach: edukacja, działalność weterynaryjna, działalność wspomagająca usługi finansowe oraz handel detaliczny – z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi.

Największe szanse na spotkanie pani prezes mamy w województwie łódzkim i mazowieckim: udział kobiet w stosunku do mężczyzn w kadrze menedżerskiej wynosi, odpowiednio, 23,4% i 23%. Niewiele mniej prezesek spotkamy w Dolnośląskiem (22,2%) i Lubelskiem (22,3%).

– Kobiety najczęściej obejmują stanowisko prezesa w fundacjach, stowarzyszeniach i spółdzielniach, jednak i tu ich udział nie przekracza 50%. Prezeski są o ponad dwa lata młodsze od mężczyzn na tym stanowisku – mają średnio 45,79 lat – mówi Dominik Lewandowski, dyrektor rozwoju biznesu CRIBIS.pl.

 

Prezeski_Branże

 

Męskie decyzje – kobieca domena?

Z badania CRIBIS.pl płyną ciekawe wnioski dotyczące fluktuacji kadry managerskiej: w firmach zarządzanych przez kobiety obserwujemy nieco wyższy procent zmian personalnych w zarządzie. Czy znaczy to, że „męskie decyzje” stają się domeną kobiet? – Zbadaliśmy procent osób wymienionych w zarządach w okresie ostatnich dwóch lat. Różnica na poziomie 3% w firmach zarządzanych przez mężczyzn i kobiety nie jest oczywiście ogromna, ale jest zauważalna. Przypomina się przysłowie „gdzie diabeł nie może, tam babę pośle”. Jeżeli w kolejnych latach  będziemy obserwować wzrost tej tendencji, będzie  można pokusić się o wniosek, że to właśnie kobiety mają większą umiejętność podejmowania trudnych decyzji, a do takich bez wątpienia należy wymiana kadry – podsumowuje Dominik Lewandowski.

 

Męski świat

Na podstawie badania CRIBIS.pl można wskazać też branże, w których udział procentowy kobiet – prezesów jest zdecydowanie najmniejszy i wynosi 10%-12%. Zaskoczenia nie ma: branża rafineryjna, produkcja maszyn, urządzeń i pojazdów oraz elektryka i elektronika to zdecydowanie męski świat. Niewiele kobiet zarządza także podmiotami z branży sportowej i rolniczej.

Podkarpackie i Świętokrzyskie to dwa województwa, w których udział prezesek w stosunku do prezesów jest zdecydowanie najmniejszy i wynosi 18-15%.

Analiza danych CRIBIS.pl skłania do pytania, dlaczego kobieta – prezes w dużej, dynamicznej firmie, to w Polsce egzemplarz egzotyczny. Pierwsze wnioski z badania stawiają przedsiębiorczość Polek pod znakiem zapytania. Tymczasem, jak podaje niemiecki Federalny Urząd Statystyczny (Destatis), w 2014 roku Polska była na trzecim miejscu pod względem ilości kobiet na stanowiskach kierowniczych. Egalitarne, wydawać by się mogło, kraje Europy Zachodniej, w szczególności jako takie postrzegane kraje skandynawskie czy kraje Beneluxu, we wspomnianych statystykach pozostają daleko za Polską (np. Belgia na miejscu czternastym, Dania – na dwudziestym trzecim).

Na tle Europejek Polki wypadają zatem doskonale – pozostaje pytanie, czy taki udział w piastowaniu najwyższych stanowisk kierowniczych jest dla nich satysfakcjonujący czy przeciwnie, istnieją wciąż niewidzialne bariery utrudniające płci pięknej rozwój kariery zawodowej.

 

***

CRIBIS.pl – linia biznesowa Grupy CRIF stworzona dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Dostarcza użytecznych i pomocnych w codziennym prowadzeniu biznesu narzędzi, informacji i wskazówek.

Dzięki szerokiemu wachlarzowi usług (raporty gospodarcze, system monitorowania oraz narzędzia marketingowe), CRIBIS.pl wspiera przedsiębiorców w działaniach biznesowych. Gwarantuje ocenę sytuacji majątkowej i finansowej obecnych i nowych nabywców, dostawców i partnerów biznesowych, zapobiega niewypłacalności, analizuje struktury organizacyjne i udziałowe wewnątrz badanego przedsiębiorstwa oraz wspiera firmy w ocenie możliwości biznesowych na rynkach międzynarodowych.

CRIF jest europejskim liderem w dziedzinie bankowej informacji kredytowej i jednym z głównych międzynarodowych dostawców informacji gospodarczej. Grupa CRIF została założona w 1988 roku w Bolonii. Dziś obecna jest w 50 krajach na czterech kontynentach (Europa, Ameryka Północna, Afryka i Azja). CRIF Polska Sp. z o.o. działa od 2007 roku, głównie obsługując sektor bankowy.

Dominik Lewandowski – przedsiębiorca, Dyrektor rozwoju biznesu w CRIF Polska odpowiedzialny za markę CRIBIS.pl. Menedżer z 12-letnim doświadczeniem, specjalizujący się w rozwoju biznesu i zwiększaniu przychodów firm. Doświadczenie zdobywał w bankowości, ubezpieczeniach, wywiadzie gospodarczym oraz branży reklamowej. Pracował we wszystkich kanałach sprzedaży: naziemnych, online, mobile i call center.

Więcej na www.cribis.pl

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Akceptuję zasady Polityki prywatności