Piąta edycja ,,European Executive Forum” za nami


Dobiegła końca piąta edycja ,,European Executive Forum”, międzynarodowego kongresu o tematyce przywództwa, zarządzania i innowacji, które odbyło się pod Patronatem Honorowym Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina. Wydarzenie odbyło się w dniach 26 i 27 kwietnia w warszawskim hotelu Sheraton pod hasłem „Sustainable Leadership”. W sześciu panelach dyskusyjnych udział wzięło 61 wybitnych ekspertów i myślicieli z Polski i z zagranicy:  reprezentanci najważniejszych polskich przedsiębiorstw i renomowanych instytucji publicznych, goście zagraniczni, eksperci w dziedzinie przywództwa i zarządzania. Po raz kolejny zostały też przyznane prestiżowe statuetki ,,European Leadership Awards”, by uhonorować najlepsze przedsiębiorstwa, menadżerów i liderów biznesu, którzy wyróżniły się zaangażowaniem w rozwój gospodarczy kraju oraz przestrzegają zasad etyki prowadzenia biznesu.

 

 

Dzień 1

The challenge of populism

Pierwszy dzień obrad otworzyło wystąpienie prof. Guya Standinga – profesora School of Oriental and African Studies, University of London, który w przemówieniu „The corruption of capitalism” odniósł się między innymi do dzisiejszego pojęcia kapitalizmu i związanego z nim ryzyka. Standing dowodził, że  w ciągu ostatnich dekad nastąpiło ogromne rozwarstwienie klasowe w społeczeństwie, które podzielone jest teraz od oligarchów, wspieranych przez klasy polityczne aż do proletariatu i wreszcie prekariatu, będącego ostatnio wytworzoną nową grupą społeczną. Prekariat – mówił – nie jest grupą najbiedniejszą, ale tą, której sytuacja życiowa jest niepewna, a zamykanie oczu na jej problemy grup trzymających władzę powoduje gigantyczne zmiany społeczno-polityczne i powstanie – jak przewidział – politycznego potwora.

Europejska dezintegracja i jej przyczyny

Wystąpienie wzbudziło sporo emocji, które pogrzał dobrze Polakom znany profesor Timothy Garton Ash – pisarz, profesor Studiów Europejskich Oxford University. W swoim przemówieniu Brytyjczyk poruszył kwestie który mówił o europejskiej dezintegracji i jej historycznych uwarunkowaniach.  Wiele powodów złożyło się na nagły zwrot Europy w stronę populizmu. Aby zrozumieć Brexit, rosnącą liczbę zwolenników Le Pen czy Trumpa, trzeba zrozumieć powody, dla których ich idee zdobywają zwolenników; coraz większy strach przed zmieniającym się światem pracy. Jednak – jak mówił Garton Ash – to se ne vrati – bezpieczna, stabilna praca „for everybody” już nie wróci. I to nie z powodu „bloody foreigners” jak często twierdzą populiści – ale przez postępującą globalizację, a przede wszystkim dlatego, że świat pracy zmienia się diametralnie przez rewolucję cyfrową. Co zrobimy z postępem nacjonalistycznej narracji? – pytał profesor. To zadanie dla polityków, nie w Brukseli, ale na poziomie narodowym poszczególnych krajów, ale i dziennikarzy, którzy muszą nagłaśniać i przedstawiać fakty. Nowy świat pracy będziemy musieli wymyślić na nowo.

Podczas pierwszego panelu dyskusyjnego ,,Zrozumieć świat – Biznes w Europie niepewności”, moderowanego przez Marka Tejchmana – Zastępcę Redaktora Naczelnego Dziennika Gazety Prawnej, prelegenci debatowali o pozycji Europy w stosunku do dynamicznych gospodarek Azji i Ameryki oraz o przyszłości naszego modelu kapitalizmu.

20170427-204848

Firmy wycofują się z rynków azjatyckich na rzecz areny europejskiej, która obecnie gwarantuje lepszą jakość oraz wyższe kompetencje. Europa zaczyna tworzyć lepsze okoliczności inwestowania – oceniła Dorota Hryniewiecka-Firlej (Pfizer Polska). Z kolei Piotr Czarnecki (Raiffeisen Bank Polska) zwrócił uwagę na konieczność przyjmowania aktywnej postawy, by zmienić funkcjonujący paradygmat biznesu.  Sektor bankowy stoi u progu niepewności,  który będzie ofiarą problemów gospodarczych. Profesor Guy Standing nazwał cyfryzację pierwszą rewolucją technologiczną, która paradoksalnie generuje popyt na  nowe stanowiska pracy. Rewolucji potrzebuje sposób prowadzenia statystyk zatrudnienia. Odnosząc się do opinii Doroty Hryniewieckiej-Firlej, stwierdził, że przenoszenie produkcji z rynku azjatyckiego do Europy, wymaga dużych nakładów ze strony rządu, co nie pozwala na lokowanie tych środków gdzie indziej.  Pedro Videla ze Szkoły Biznesu IESE, mówił o społeczności biznesowej, której głównym zadaniem powinno być zadbanie by nikt biorący udział w wyścigu innowacji i technologii nie zostawał w tyle. Podkreślał problem starzejącego się społeczeństwa, co powoduje, że przedsiębiorcy wydają ogromne ilości środków, by uniknąć utracenia najbardziej wartościowych pracowników.

Na pytanie, jak ma funkcjonować gospodarka, skoro społeczeństwo nie ufa ekspertom? Timothy Garton Ash odpowiedział, że jasne musi być jakie decyzje są podejmowane, przez kogo są podejmowana i na jakim szczeblu to się dzieje. Nawiązując do trwających sporów w Unii Europejskiej, ostawiał za zdaniem, że kraje członkowskie powinny iść w kierunku integracji i wspólnego działania zapobiegającego kolejnym przewrotom gospodarczym.

Wygrani i przegrani rewolucji technologicznej

Jednym z punktów drugiej części kongresu było wystąpienie Pedro Videla (IESE Business School), który mówił o zróżnicowaniu poziomu industrializacji, procesie globalizacji oraz postępie technologicznym. Videla postawił tezę, że światowa dystrybucja bogactwa wzrasta, co powoduje zwiększanie się nierówności. Swoją prezentację zakończył stwierdzeniem, że potrzebujemy reform, większej elastyczności, konkurencyjności, wspólnych ram fiskalnych, by zapobiec kolejnemu kryzysowi gospodarczemu.

20170427-204810

Świat konsumenta po cyfrowej transformacji

Wprowadzeniem do kolejnego panelu była prezentacja Bożeny Leśniewskiej – Wiceprezes Zarządu ds. Rynku Biznesowego, Orange Polska o tematyce transformacji cyfrowej. Rzeczy, które jeszcze niedawno były uważane za science fiction dzisiaj są rzeczywistością – mówiła. Transformacja cyfrowa w centrum stawia człowieka i jego potrzeby. Bożena Leśniewska opowiedziała o nowych możliwościach związanych z rozwojem Internetu Rzeczy oraz o najnowszych projektach Orange, wychodzących daleko poza zakres telekomunikacji; są to między innymi projekt zakładający powstanie platformy klimatycznej, tworzonej w celu zapobiegania zagrożeniom klimatycznym, czy też elektroniczne płatności za autostrady, co pozwoli skończyć z uciążliwymi płatnościami gotówką na bramkach i koniecznością zatrzymywania się.

Panel  2   Most do przyszłości…. Zwodzony?

Debata ,,Innowacje-Most do Przyszłości” moderowana przez dziennikarza ,,Polska The Times”, Agatona Kozińskiego  skoncentrowała się wokół największych wyzwań, z którymi muszą zmierzyć się firmy działające innowacyjne oraz kluczowych warunków powodzenia przedsięwzięć przełomowych.

Prof. Piotr Płoszajski (SGH) porównał innowacje do mostu zwodzonego, który trzeba nieustannie budować, stwarzać różnorodność i tworzyć środowisko sprzyjające rozwoju technologii. Odwaga, różnorodność, ciekawość oraz podstawowe pytanie „What if?”  powinny stanowić istotę innowacji. Wtórował mu Michał Skowronek (MasterCard Polska) który mówił, o kreowaniu pewnego rodzaju kultury w firmie, oraz rozpatrywaniu innowacji nie tylko jako produkt, ale też jako system usprawnienia pracy w firmie. Maciej Markowski (Cushman&Wakefield)przypomniał o największej innowacji, czyli zmianie kultury organizacji, które kiedyś firmy były hierarchiczne, sztywne, gdzie liczyła się kontrola. Aktualnie większą role przejęła elastyczność i otwartość, a innowacje powstają poprzez dzielenie się wiedzą. Bożena Leśniewska (Orange Polska) na pytanie w jaki sposób ewoluować, żeby nie tracić starych zalet, a dokładać nowe odpowiedziała, że większość firm na rynku, które zdobyły, bądź dopiero zdobędą sukces i znajdą się w świecie liderów, w dobie czwartej rewolucji muszą zrozumieć, że najważniejszy jest klient. Technologie same z siebie nie definiują zmian, ale mówią jak wdrażać te zmiany i modele biznesowe, natomiast rosnące oczekiwania klienta, determinują i stawiają firmom nowe wymagania i wyzwania – mówiła.  Rafał Gołębiewski (Elavon) dowodził, że istnieją dwie grupy innowatorów. Innowatorzy, którzy chcą wprowadzić innowacje i działają aktywnie oraz spekulatorzy, którzy mają pomysły, ale nie próbują ich wdrażać w życie. Z kolei Magdalena Dziewguć (Google Cloud) zaangażowała uczestników konferencji do oceny własnych firm i organizacji poprzez zwrócenie uwagi na cztery wymiary: kulturę innowacyjności, chęć podejmowania ryzyka, poddawanie pomysłów testowaniu oraz pracę ze start-upami i podkreślała, że nie trzeba namawiać przedsiębiorców do innowacji, ponieważ są one wystarczająco atrakcyjne.

20170427-205222

Hidden champions – the vanguard of globalia

Trzeci panel otworzyło wystąpienie Hermanna Simona – eksperta w dziedzinie marketingu i sprzedaży, wybranego najbardziej wpływowym myślicielem w obszarze języka niemieckiego. Prezentacja Simona dotyczyła pojęcia Globalia – problematyki rosnącej globalizacji i jej wpływu na krajowe gospodarki. Globalia – powiedział – będzie niezwykle silnym katalizatorem rozwoju. Zaznaczył, że eksportują nie kraje – to przekonanie jest błędne – ale spółki, i to te, które są najsilniejsze. Cechami tytułowego championa powinny według profesora być cele wzrostu rynkowego i przywództwa, skoncentrowanie na pricingu i marketingu i sprzedaży oraz globalna obecność.

3 panel  – Przedsiębiorcze organizacje, czyli jak przebić się z nowym pomysłem?

Trzeci i ostatni panel pierwszego dnia poświęcony był tematyce przedsiębiorczych organizacji, szans start-upów na rynku i konkurencyjności przedsiębiorstw. moderował go profesor Akademii Leona Koźmińskiego i Uniwersytetu Warszawskiego, Krzysztof Obłój.

Panel rozpoczął Dr. Krzysztof Mazur (Klub Jagielloński) mocnym stwierdzeniem, że globalizacja generuje napięcia społeczne i blokuje innowacyjność. Globalni championi kontrolują światowy rynek,  a kapitał skoncentrowany jest na nielicznych rynkach. Przewodniczący Rady Nadzorczej Auchan Polska, Rosja i Ukraina, Franois Colombie (Auchan Polska) sprzeciwiając się stwierdzeniu Krzysztofa Mazura, podkreślał, z globalizacji wypływa dużo korzyści dla nowych firm i nie powinno rozpatrywać się tej kwestii w kontekście podziału na monopol globalnych liderów i nikłe szanse początkujących firm. Rektor Akademii Leona Koźmińskiego,  Profesor Witold Bielecki mówił o  konieczności  poszukiwania nowych metod zarządzania strategicznego firm, które odpowiadałyby na dynamiczne zmiany na rynku.  Jako odmianę i kompromis między pogodzeniem globalizacji i antyglobalizacji wysunął myśl dotyczącą stworzenia mini globalizmu.

Podczas dyskusji  Prezes Zarządu HB Reavis, Stanislav Frnka  wspomniał o startupach, które muszą być konsekwentne w swoim dążeniu do celu by odnieść sukces,  a Hermann Simon (Simon-Kucher & Partners) postawił tezę, że pomimo tendencji do szybko zmieniających się trendów, postępu technologicznego i cyfryzacji,  ciągle większość rynków jest rynkami niszowymi, którymi nie interesują się wielcy gracze areny międzynarodowej. Przedstawił też pesymistyczne stwierdzenie dotyczące kapitału ludzkiego w erze digitalizacji, gdzie rynek nie będzie mógł oferować odpowiedniego zatrudnienia dla osób niewystarczająco wyedukowanych. „Zasoby na uniwersytetach nie są wystarczająco dobrze ulokowane” – mówił profesor.

20170427-215200

STATUETKI „EUROPEAN LEADERSHIP AWARDS” ROZDANE PO RAZ DRUGI

Punktem kulminacyjnym wieczoru była druga edycja uroczystej gali rozdania statuetek dla  najlepszych przedsiębiorstw, wybitnych menedżerów i liderów biznesu, którzy wdrażają najwyższe standardy przywództwa.

Ceremonię uroczyście otworzył jeden z gości specjalnych Forum – Eamon Gilmore – b. wicepremier, minister spraw zagranicznych i handlu Irlandii, który podkreślił kluczową rolę dobrych liderów odnosząc się do kryzysu w Irlandii i jego przezwyciężenia. Statuetki odebrali  liderzy, których wyróżnia zaangażowanie w rozwój gospodarczy kraju , którzy przestrzegają zasad etyki prowadzenia biznesu oraz odznaczają się szczególną dbałością o dobro społeczeństwa. „Menedżer, który przystępuje do procesu restrukturyzacji ma dwie opcje: sukces albo wymówki” – powiedział jeden z laureatów,  Dariusz Krawczyk, prezes zarządu Polnord S.A. odbierając nagrodę w kategorii Visionary CEO.

Laureaci „European Leadership Awards”

Top Industry Leader – Elavon Financial Services

Innovation Leader – Comarch S.A.

Innovation Leader – Tomasz Czechowicz – Partner Zarządzający, Prezes Zarządu, Chief Investment Officer, MCI Capital S.A.

Visionary CEO – Dariusz Krawczyk – Prezes Zarządu Polnord S.A.

Global Success Leader – Wielton S.A.

Visionary Entrepreneur – Mikołaj Placek – Prezes Zarządu Grupy Oknoplast

Personality of the Year – dr. n. med. Dorota Hryniewiecka-Firlej – Prezes Zarządu INFARMY

 

20170427-215014

 

Dzień 2

Always do the right thing and never walk alone

Drugi dzień rozpoczęło wystąpienie byłego wicepremiera i ministra spraw zagranicznych i handlu Irlandii, Eamona Gilmore’a. W swoim wystąpieniu opowiedział o swoich doświadczeniach z perspektywy przywódcy politycznego z ponad 20-letnim doświadczeniem. Odniósł się do kryzysu w Irlandii oraz działań Partii Pracy, negocjacjach z sektorem bankowym i wprowadzania ulepszeń tak, aby w jak najmniejszy sposób dotknęły one najbiedniejszą część społeczeństwa. Wspominał również o walce ze złą reputacją kraju, między innymi poprzez nie zaniedbywanie działań na rzecz biedniejszych krajów i promowanie wartości w świecie. Irlandia wyszła z kryzysu – choć zarówno ona jak i reszta Europy nadal musi zmagać się z wieloma problemami. Globalizacja, populizm, spłycenie przesłania politycznego do jednego tweeta to niektóre z wyzwań dla polityków dziś. Trzy lekcje, jakie musimy wyciągnąć z trudnych sytuacji to: zawsze stawiać czoła problemom. „Always do the right thing and never walk alone” – ponieważ Europa potrzebuje dzisiaj aktywnego, świadomego i globalnego pojęcia obywatelstwa – zakończył profesor.

Panel 1. Europa a reszta świata

Pierwszy panel poświęcony był tematyce wkraczania europejskich firm na arenę globalną, a moderowany był przez Andrew Wrobla – redaktora naczelnego Emerging Europe.  Adam Krzanowski – Prezes Grupy Nowy Styl opowiadał o doświadczeniach rozwoju spółki, która od małej firmy stała się dużym eksporterem. Podkreślił, że jest zwolennikiem globalizacji, a nie protekcjonizmu, a podstawą rozwoju organizacji jest odpowiednie lokowanie pieniędzy i uważne dobieranie i lokowanie branż. Nie potrzebne jest wsparcie rządu – aby odnieść globalny sukces, trzeba sprawdzić na jakach zagranicznych rynkach będzie możliwość powodzenia przed ich wprowadzeniem. Prof. Zbigniew Dworzecki (Szkoła Główna Handlowa) mówił o konieczności zrozumienia specyfiki rynku, bo obecnie wiedza ta jest niestety na niskim poziomie. Najpierw – powiedział  – trzeba pomyśleć o  ekspansji firmy  do państw sąsiedzkich, np. działać na rynku państw Unii Europejskiej. Wiedza o funkcjonowaniu gospodarek z innych regionów świata jest stosunkowo nie wielka, wiec przedsiębiorcy musza pogłębiać swoją wiedze i doświadczenie, a dopiero potem decydować się na działalność na tych rynkach. Eamon Gilmore opowiadał o przyczynach, dla których region Europy Wschodniej nie był atrakcyjny dla Zachodu i jakie czynniki wpłynęły na zmianę postrzegania: wzrost gospodarczy, wzrost siły nabywczej, dobrobytu i ułatwienie dostępu.  Polska staje się coraz poważniejszym graczem na arenie międzynarodowej – mówił – a Europa powinna się jednoczyć, ponieważ wiele państw bez jednorodnego rynku nie ma szans rozwoju. Ciężkie i drogie będzie ustalanie nowych relacji handlowych indywidulanie, a nie wspólnie ze wszystkimi państwami europejskimi. Rafał Szczap (Xerox Polska) jako dwie podstawowe różnice między firmami europejskimi i amerykański wymienił zdolność do wykonywania badań podstawowych oraz dostęp do możliwości finansowych ich dalszej implementacji, gdzie europejskim przedsiębiorcom będzie trudno dogonić amerykanów. Podkreślił, że na tle europejskim, polska zdolność regionalna do podejmowanie ryzyka jest poniżej oczekiwanej średniej. Polscy przedsiębiorcy mają problem natury mentalnej, nie przywiązując uwagi do rozwoju kadr i jej zasobów.

Panel 2

Technologia vs ludzie

Po przerwie na lunch goście mieli okazję wysłuchać przemówienia profesora zarządzania IE Business School, Josepha Pistrui, który w interesującej prezentacji multimedialnej odniósł się do pojęcia strachu w biznesie i metod na jego przezwyciężanie i metodach radzenia sobie z ryzykiem. Zadając pytanie jakie mamy możliwości w starciu z technologią, zaznaczył, że konieczne jest zainicjowanie debaty o nowych modelach biznesowych w czasie rewolucji technologicznej oraz towarzyszących nam barierach mentalnych. Przywództwo – mówił – musi brać pod uwagę wydarzenia przyszłe oraz umiejętność przewidywania.

20170427-205246

 

Panel 2 – Partnerska współpraca jako droga do rozwoju

Niezwykle interesujące wystąpienie wykładowcy otworzyło kolejną część konferencji. Panel II ,,Nowe modele biznesowe w dobre rewolucji technologicznej”, moderowany był przez Wiceprezesa ds. Wydawniczych Wirtualnej Polski, Tomasza Machałę. Były Prezes Polskiej Akademii Nauk i Wiceprezes Europejskiej Akademii Nauk i Sztuki, profesor Michał Kleiber stwierdził, że odbiegamy od standardów na świecie w okropny sposób – powodem miałaby być nieumiejętność pracy w grupie i brak tzw. kultury sukcesu i jego nagłaśniania. Podkreślił konieczność pomocy pracownikom w doskonaleniu umiejętności dzięki dobrym strategiom nagłaśniania. Maciej Nuckowski (Xerox) w debacie o innowacjach odniósł się do doświadczeń firmy Xerox. podkreślał jak istotne jest dojrzewanie samej innowacji, aby zmieniła ona świat w sposób przełomowy. Z kolei Joseph Pistrui pozostawił tezę, że używamy usług by wyróżnić nasze produkty. Firmy – powiedział – wybierają kanały za pomocą których docierają do klientów, ale to klienci wybierają te kanały i sposób wykorzystania usługi czy produktu, to nie jest kwestia, która zależy od firmy. To jak konsumujemy produkty, jak korzystamy z usług też ma znaczenie. Tomasz Czechowicz (MCI Capital S.A.) mówił o potrzebie rozwijania digitalizacji i szybkości podając przykłady firm takich jak Zalando. Podkreślił na koniec, że digitalizacji nie powinno się mylić z innowacją. Panel zakończono optymistycznie pod hasłem porozumienia– róbmy swoje i nie przejmujmy się polityką; jeżeli nie orientujemy się dobrze w interesującym nas obszarze – znajdźmy partnera do współpracy.

Panel 3 – Cabeza, corazon, cojones. Dobry przywództwa, czyli jaki?

Goście mieli możliwość wysłuchania ostatniego panelu moderowanego przez prof. Andrzeja Koźmińskiego (Akademia Leona Koźmińskiego).  Paneliści dyskutowali na tematy związane z zarządzaniem firmą w modelu otwartym. Władysław Grochowski (Arche) podkreślił, że dobry przywódca musi w odpowiedni sposób dobierać pracowników. Sam, jak twierdzi – powierza swoją pracę zaufanym ludziom, którym daje wystarczające duże pole manewru do pracy twórczej, co powoduje rozwijanie się firmy, a Andrzej Szumowski (Wyborowa Pernod Ricard) mówił o tym, ze liderem powinna być osoba wybrana przez swoich pracowników, a nie jako decyzja rady nadzorczej, czy walnego zgromadzenia. Przywódcę powinna cechować odwaga, ale nie brawura, pracowitość, wykształcenie, bycie wizjonerem oraz bycie bezczelnym – jednocześnie podkreślając ze ostatnia cecha spycha na margines wszystkie pozostałe. Prof. Witold Orłowski (Vistula University), utrzymywał, że przywództwo nie potrafi odnaleźć się w czasie obecnie rewolucji, nie nadążają za zmianami. „Jeśli czasy i okoliczności się zmieniają, to musi się zmienić forma przywództwa” – mówił Profesor.  Katarzyna Rudnicka (Vivenge) podkreślała, że prowadząc firmę robi wszystko by praca dla swoich współpracowników była przyjemnością, a nie obowiązkiem. Liderzy, kierownicy, przewodnicy w firmie jako główne zadanie mają podtrzymywanie zaangażowania swoich pracowników, relacji i kontaktów z każdą z tych osób.

20170427-204932

 

Organizator: Executive Club Sp. z o.o.

Współorganizator:  Cigno Consulting Sp. z o.o.

Partner Główny: Pfizer Polska

Partnerzy: Xerox Polska, Grupa Arche, Auchan Poland, Audi, Cushman&Wakefield Poland, Elavon, EmiTel, Google Cloud,  Kongsberg Automotive, MasterCard, Orange Polska, Polnord, PwC Poland, Raiffeisen Bank Poland, Vivenge

Partner Gali: Grupa GTC, Kinnarps Polska, Lyreco Polska, Polish Vodka Association, PIKA, Konsalnet Holding

Patronat Honorowy: Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Partnerzy Merytoryczni: Akademia Finansów i Biznesu Vistula, IESE Business School, Akademia Leona Koźmińskiego, Szkoła Główna Handlowa, Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej

Patroni medialni: Wirtualna Polska, Nienieodpowiedzialni.pl, Rynek Inwestycji, Kariera w Finansach, TOK FM, Obserwator Finansowy, Law Business Quality, Magazyn Madame, PAP Biznes, BiznesPolska.pl Polish Market, Business & Prestige, Investing.com, Dziennik Gazeta Prawna, Gazeta Bankowa, Emerging Europe, Poland Today, Newseria, Warsaw Business Journal

 

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Akceptuję zasady Polityki prywatności