lederboard

Pierwsza w Europie fabryka nowoczesnych ogniw krzemowych powstanie w Polsce


Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu we współpracy z chińskim partnerem przemysłowym Solargiga Energy Holdings wybuduje w Polsce pierwszą w Europie fabrykę superwydajnych ogniw krzemowych. Przewidywana wartość inwestycji to ok. 120 mln zł.

 

 

Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu (CBRTP) wraz z partnerem strategicznym i zarazem odbiorcą produktu – piątym co do wielkości producentem ogniw krzemowych na świecie, chińską firmą Solargiga Energy Holdings – będą rozwijać technologię nanomodyfikacji ogniw krzemowych, opracowaną przez Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk – poinformowało 3 grudnia CBRTP w komunikacie prasowym.

Technologia ta ma zrewolucjonizować branżę dzięki zwiększeniu wydajności ogniw o nawet 20% w stosunku do poziomu obecnie wytwarzanych i oferowanych na rynku ogniw.

CBRTP podkreśliło, że jest inicjatorem projektu i będzie odpowiadać za komercjalizację oraz modyfikację technologii pierwszej w Europie produkcji tzw. przezroczystych elektrod wierzchnich przeznaczonych do ogniw krzemowych.

Technologia bazowa modyfikacji ogniw krzemowych została udostępniona CBRTP przez Instytut Fizyki PAN w formie licencji dla jej dalszego rozwoju i wspólnego czerpania korzyści z przychodów wynikających z zastosowania jej kolejnych wersji, a opracowanych przez zespół CBRTP przy dalszym udziale merytorycznym zasobów IF PAN – zaznaczono w komunikacie.

Według CBRTP technologia znajdzie zastosowanie w ogniwach krzemowych powszechnie stosowanych i oferowanych na świecie o niskiej i średniej wydajności (15-18%) stanowiących 90% rynku fotowoltaiki na świecie. Innowacja przewiduje wzrost efektywności ogniwa krzemowego o minimum 2,5 punktu proc., co przekłada się na ich 20% wzrost wydajności. Zastosowanie innowacyjnej technologii nie wpłynie na ceny ogniw, a nawet istnieje potencjał do ich obniżenia ze względu na konkurencyjne rynkowo warunki produkcji w Polsce.

Jak poinformowano w komunikacie, projekt fabryki ogniw krzemowych zostanie zatwierdzony w styczniu 2016 r., planowany termin jej oddania do użytku – w jednej z polskich specjalnych stref ekonomicznych – to koniec sierpnia 2016 r., a uruchomienie produkcji masowej oczekiwane jest już rok później.

W pierwszym etapie funkcjonowania zakładu CBRTP spodziewa się przychodów na poziomie 9 mln zł ze sprzedaży jedynie usług wytwarzania elektrod na ogniwach krzemowych oraz 48 mln zł ze sprzedaży monobloków krzemu monokrystalicznego (tzw. ingots). Zautomatyzowana fabryka wysokowydajnych ogniw krzemowych potrzebować będzie do 50 wysoko wykwalifikowanych inżynierów i pracowników technicznych.

Surowiec i maszyny w fabryce, pochodzić będą z Japonii lub USA, gdzie obecnie wytwarzane są ogniwa dużej wydajności nawet 50%, lecz stosowane głównie w przemyśle kosmicznym. Polska fabryka skupi się na segmencie powszechnego zastosowania innowacji w gospodarce, przede wszystkim w przemyśle energetycznym i budownictwie.

Pomysłodawcy myślą także o niezwykle perspektywicznym segmencie energetyki prosumenckiej, planując rozwijanie linii produktów micro z zastosowaniem w gospodarstwach domowych.

„W promowanym przez nas procesie produkcji uzyskamy jakość amerykańską w cenie produktów chińskich, co zdecydowanie wzmacnia potencjał technologii w kontekście jej wprowadzania na rynek globalny” – powiedział cytowany w komunikacie Grzegorz Putynkowski, wiceprezes CBRTP.

„Cieszymy się, że po stu latach od wynalezienia w Polsce przez Jana Czochralskiego powszechnie stosowanej do dzisiaj metody otrzymywania monokryształów krzemu, podstawy procesu produkcji mikroprocesorów oraz ogniw słonecznych, rozwój tej technologii znów przypada w udziale Polsce. To symboliczny moment, pokazujący jak historia zatacza koło i jesteśmy dumni, że CBRTP i IF PAN są kontynuatorami myśli wielkiego Polaka wynalazcy” – dodał profesor Marek Godlewski z IF PAN.

(gm)

 

***** CBRTP pełni funkcję integratora nauki i biznesu. Jest dynamicznie rozwijającą się organizacją, łączącą przestrzeń badań oraz rozwoju i nauki z praktyką gospodarczą poprzez efektywny transfer wiedzy i multidyscyplinarną współpracę ośrodków naukowych z przedsiębiorstwami. Specjalizuje się w następujących obszarach nauk technicznych: elektrotechnika, geologia i geofizyka, inżynieria materiałowa, energetyka i mechanika płynów. Prowadzi też projekty badawcze z zakresu nauk o zarządzaniu, których głównych celem jest tworzenie metodyk zarządzania projektami dedykowanymi sektorowi energetycznemu.

CBRTP prowadzi działalność komercyjną w zakresie sprzedaży usług, których odbiorcami są krajowe przedsiębiorstwa i wiodące ośrodki naukowe. Jako jedyne w Polsce niezależne przedsiębiorstwo badań i transferu technologii realizuje projekty o wartości budżetu przekraczającej 50 mln zł, a w perspektywie kolejnych trzech lat planuje uruchomienie przedsięwzięć o wartości ponad 170 mln zł.

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Akceptuję zasady Polityki prywatności