Planujesz zarządzać własną firmą? Zobacz, czego nauczysz się na kierunku „Innowacje i Przedsiębiorczość”


Młodzi ludzie, którzy tuż po maturze planują swoją przyszłość zawodową, stają przed dylematem wyboru kierunku studiów. Od tej decyzji zależy możliwość podjęcia satysfakcjonującej czy dobrze płatnej pracy. Wielu z nich chce iść o krok dalej i po odebraniu dyplomu uczelni wyższej marzy o założeniu własnej firmy. W realizacji takich planów z pewnością może pomóc studiowanie na kierunku „Innowacje  i Przedsiębiorczość” na Uczelni Łazarskiego.

 

Wiedza napędzana praktyką

Nowoczesne uczelnie, odpowiadając na wymogi współczesnego rynku pracy tworzą ofertę edukacyjną, która już w trakcie studiów pomaga nabyć praktyczne umiejętności. Takie kompetencje pozwolą na szybkie przystosowanie się do wymogów organizacyjnych firm. Celem specjalności „Innowacje i Przedsiębiorczość” na Uczelni Łazarskiego, jest przygotowanie studentów do roli innowacyjnego przedsiębiorcy lub menadżera odpowiedzialnego za kreowanie i wprowadzanie zmian w przedsiębiorstwie. Według Polskiej Agencji RozwojuPrzedsiębiorczości umiejętność przeprowadzania restrukturyzacji w organizacji to zyskująca na znaczeniu kompetencja pracowników na szczeblach zarządzających wysoko ceniona przez pracodawców.

Program studiów umożliwia absolwentom płynne wejście na rynek pracy i pozytywnie wpływa na ich konkurencyjność. Efekty kształcenia, wynikające z interdyscyplinarności kierunku są ściśle oparte o aktualne oczekiwania pracodawców, a jego wytyczne zostały zbudowane wspólnie z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości.

Podczas zajęć studenci rozwiązują realne problemy związane z prowadzeniem i zarzadzaniem firmą, uczestniczą w spotkaniach z praktykami, przygotowują i realizują wspólne przedsięwzięcia. Mogą także opracować koncepcję innowacyjnego biznesu przy wsparciu specjalistów. Wykładowcy wykorzystują gry biznesowe, warsztaty problemowe, case studies, a także prezentują nowoczesne rozwiązania stosowane w prawdziwym życiu gospodarczym. Dzięki temu absolwent posiada praktyczną wiedzę na temat funkcjonowania przedsiębiorstwa, a także całego procesu implementacji zmiany lub wdrożenia nowego pomysłu.

Dobrym przykładem jest przedmiot „Od idei do realizacji”. Dr Piotr Gołaszewski, opiekun specjalności „Innowacje i Przedsiębiorczość” zauważa, że „to jeden  z najtrudniejszych elementów, doprowadzić pomysł do takiego etapu, aby działał  w środowisku firmy i dobrze służył. Znam wiele pomysłowych osób i bardzo mało takich, które potrafią te pomysły zrealizować. Na zajęciach ćwiczymy wspólnie techniki i narzędzia, które pozwolą naszym uczestnikom być skutecznymi w przeprowadzeniu tego, co zaplanują”.

Studenci_Uczelni_Lazarskiego_s

Przedsiębiorca czy też osoba restrukturyzująca firmę funkcjonuje zawsze w otoczeniu społecznym. Z tego względu wykładowcy kładą duży nacisk na kształtowanie miękkich kompetencji, jak zdolności komunikacyjne, umiejętność pracy w zespole, umiejętność prezentacji oraz zdobywania poparcia dla swoich pomysłów i koncepcji.

Rozsądny wybór

Na Uczelni Łazarskiego pierwszy rok zarządzania i ekonomii jest dla wszystkich,  a po nim student wybiera specjalizację, która najbardziej mu odpowiada. Młody człowiek rozpoczynając studia dysponuje różnym doświadczeniem i poziomem wiedzy. Wybór specjalizacji wymaga czasu. Co więcej, podjęta decyzja często wpływa na kierunek rozwoju kariery zawodowej w przyszłości. Dlatego program obejmuje obszar ogólny, kierunkowy oraz specjalizacyjny. Dr Piotr Gołaszewski mówi: „Pozwala to zdobyć solidne podstawy i usystematyzować wiedzę potrzebną na dalszych etapach nauki. Studia powinny dawać przestrzeń do mądrego wyboru specjalizacji. Studenci mogą zweryfikować swoje wyobrażenia i nadzieje w ramach realizowanych przedmiotów, a także skonsultować swoje wątpliwości z doświadczonymi wykładowcami”.

Pamiętajmy, że pogłębiona wiedza, umiejętności i kompetencje z zakresu innowacji i przedsiębiorczości mogą być wykorzystane niemal w każdym obszarze działania organizacji czy też poza nią. Możemy rozwinąć lub zarządzać zmianą w istniejącej firmie, założyć własną działalność czy podjąć pracę w firmie doceniającej tego typu pro-aktywność np. na stanowisku partnera, doradcy lub menadżera projektów.

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Akceptuję zasady Polityki prywatności