lederboard

Polska firma zwycięzcą międzynarodowego konkursu „The Circulars 2017”


W ramach prestiżowego, międzynarodowego konkursu „The Circulars”, technologia przetwarzania odpadów stworzona przez polską spółkę Bioelektra Group uznana została za najbardziej inspirujące, nowatorskie rozwiązanie, stymulujące rozwój gospodarki o obiegu zamkniętym.

 

Celem konkursu „The Circulars” jest docenienie osób i firm z całego świata, które stosują innowacyjne rozwiązania i nowe technologie dotyczące efektywnego zarządzania odpadami, przyczyniając się do ochrony zasobów naturalnych. Wręczenie nagród w ramach III edycji tego konkursu nastąpi 16 stycznia 2017 r., podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos.

Bioelektra Group – zwycięzca w kategorii „The Dell Circular Economy People’s Choice Award” – jest polską firmą, zajmującą się inwestycjami z zakresu racjonalnej gospodarki odpadami i zrównoważonego rozwoju. Bioelektra jest także właścicielem i operatorem zakładu przetwórstwa odpadów komunalnych wykorzystującego od kilku lat jej innowacyjną technologię.

– „To wyjątkowa nagroda. Wygraliśmy dzięki głosom internautów z całego świata. Typując nas do grona finalistów, jury konkursu uznało, że należymy do ekskluzywnego grona firm, które najlepiej spełniają założenia gospodarki o obiegu zamkniętym.” – powiedział Jarosław Drozd, Prezes Zarządu Bioelektra Group.

Opracowana w Polsce, opatentowana technologia firmy Bioelektra Group wykorzystuje proces mechaniczno-cieplnego przetwarzania odpadów (MCP). Metoda ta opiera się o niezwykle efektywny proces, w trakcie którego odpady komunalne poddane są sterylizacji, a następnie w pełni automatycznie sortowane na poszczególne frakcje, w celu ich ponownego wykorzystania. Technologia jest bezemisyjna, redukuje powstawanie gazów cieplarnianych i ślad węglowy oraz praktycznie eliminuje składowanie odpadów. Jednocześnie technologia ta pozwala na osiągnięcie najwyższego poziomu recyklingu na świecie, w tym celów zakładanych przez Unię Europejską na rok 2030.

szklo-kolor

Rozwiązanie Bioelektra Group wciela w życie ideę gospodarki o obiegu zamkniętym (Circular Economy): pozwala odzyskać z odpadów najbardziej wartościowe surowce i przetworzyć je ponownie na produkty. Jako jedyna metoda na świecie pozwala na wykorzystanie frakcji biodegradowalnej w odpadach i jej ponowne zastosowanie do produkcji materiałów budowlanych, nawozów lub procesów energetycznych. Dzięki niskim kosztom operacyjnym i wysokiej efektywności może być zastosowana na całym świecie.

Każdy etap procesu technologicznego jest przyjazny dla środowiska i okolicznych mieszkańców. Podczas przetwarzania odpadów nie dochodzi do emisji przykrych zapachów – pozwala to zbliżyć zakład do źródła odpadów, co minimalizuje koszty ponoszone na logistykę i transport odpadów. Rozwiązanie to jest korzystne również z punktu widzenia lokalnych społeczności, może być stosowane do każdego rodzaju odpadów segregowanych lub nie-segregowanych i pozwala na obniżenie kosztów systemu zarządzania odpadami. Instalacja podczas eksploatacji nie jest uciążliwa dla otoczenia, więc jest łatwiej akceptowana niż tradycyjne sposoby przetwarzania śmieci.
Technologią Bioelektra Group zainteresowały się już min. takie kraje jak: USA, Niemcy, Czechy, Słowacja, Ukraina, Turcja, Arabia Saudyjska, Argentyna, Chile i Chiny.

Konkurs „The Circulars” – wyróżnia osoby i firmy z całego świata, które stosują innowacyjne rozwiązania i nowe technologie z zakresu efektywnego zarządzania odpadami, przyczyniając się do ochrony zasobów naturalnych. Organizatorem konkursu jest Światowe Forum Ekonomiczne oraz Światowe Forum Młodych Liderów. Patronami medialnymi: amerykański magazyn gospodarczy FORTUNE oraz CNBC – największa na świecie sieć telewizyjnych kanałów informacyjnych wyspecjalizowanych w tematyce ekonomicznej. Dodatkowe informacje dostępne są pod adresem: www.thecirculars.org

Bioelektra Group – polska spółka technologiczna działająca od 2006 r., zajmująca się inwestycjami z zakresu przetwarzania odpadów komunalnych. Jej opatentowana technologia przetwarzania i odzysku odpadów komunalnych o nazwie RotoSTERIL pozwala na odzysk surowców (ponad 90%) oraz ich ponowne wykorzystanie. Tym samym, technologia ta znacznie wyprzedza obowiązujące i planowane regulacje: zgodnie z wprowadzanymi wymogami UE, Polska będzie musiała osiągnąć poziom recyklingu, sięgający co najmniej 65% masy odpadów w 2030 r. (obecnie wskaźnik ten w skali kraju wynosi zaledwie kilkanaście procent). Dodatkowe informacje dostępne są pod adresem: www.bioelektra.pl

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Akceptuję zasady Polityki prywatności