lederboard

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji wybiera chmurę

Jedna z najstarszych Izb gospodarczych w Polsce wykorzystuje narzędzia cyfrowej transformacji w swojej codziennej działalności i współpracy w grupie 131 zrzeszonych obecnie firm, a także partnerów merytorycznych i interesariuszy. Często jest to współpraca w rozproszonym środowisku o różnych potrzebach i oczekiwaniach. Odpowiedzią na te potrzeby okazał się pakiet usług Office 365, który zapewnił bezpieczny przepływ i dostęp do dokumentów, a także umożliwił wdrożenie nowych sposobów komunikacji.

 

 

Powołana do życia w 1993 roku Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji zrzesza obecnie największe firmy branży teleinformatycznej. Izba pełni nie tylko wiodącą rolę w moderowaniu i rozwiązywaniu problemów rynku ICT, ale także dąży do likwidacji barier rozwojowych, wyznacza nowe kierunki działania i współpracy. W ramach Izby na stałe pracuje obecnie 12 komitetów, których działalność dotyczy m.in. takich zagadnień, jak cyberbezpieczeństwo, sieci szerokopasmowe, Europejski Kodeks Łączności Elektronicznej, ogólnopolska sieć edukacyjna, czy kwestie związane z rozwojem inteligentnych miast.

– Zdecydowaliśmy się na wdrożenie Office 365 głównie dlatego, że w naszych szeregach zrzeszamy osoby z ponad 130 organizacji, które posiadają różne wymagania co do bezpieczeństwa i ochrony prywatności. Oczywiście ułatwia nam to pracę na co dzień, ponieważ mamy rzeczywisty ogląd tego, co się dzieje na rynku teleinformatycznym. Niemniej jednak niesie to też wiele wyzwań, począwszy od koordynacji prac, aż po zapewnienie bezpiecznego systemu dostosowanego do nadchodzących przepisów. Oprócz tego, że musimy być przygotowani na wejście w życie GDPR, jesteśmy zobowiązani do poszanowania polityk prywatności firm członkowskich. W tym przypadku tę elastyczność zapewnił nam Microsoft, który oprócz wdrożenia narzędzia wspiera nas w tworzeniu polityki przepływu danych i pokazywał nam w czterech prostych krokach, jak należy podejść do całego procesu zgodności z GDPR – mówi Dariusz Dolczewski, Dyrektor PIIT.

Sprawna komunikacja w rozproszonym środowisku

Praca ekspertów i członków Izby w rozproszonej strukturze wymagała usprawnień w obszarze koordynacji prac merytorycznych oraz codziennej komunikacji firm członkowskich. Z uwagi na zakres omawianych zagadnień i ich często wrażliwy charakter, także w przypadku działań publiczno-prywatnych, kluczową rolę odgrywa kwestia bezpieczeństwa. Wdrożenie w całych strukturach Izby usługi Office 365 z dostępem do chmury Microsoft pozwoliło nie tylko usprawnić bieżącą współpracę i komunikację w ramach grup roboczych. Dodatkowe aplikacje i narzędzia zawarte w pakiecie umożliwiły wprowadzenie nowych metod pracy.

– Office 365 to bezpieczny i skalowalny pakiet usług, który usprawnia i ułatwia codzienną pracę grup roboczych. Pozwala on bezproblemowo zarządzać komunikacją wszystkich członków Izby, także w momencie, kiedy będą się kształtowały nowe struktury i zespoły tematyczne – mówi Magda Taczanowska, członek zarządu Microsoft. – Dodatkowo, dzięki bezpieczeństwu, które oferuje chmura Microsoft, wszystkie dane, zwłaszcza te wrażliwe, są przechowywane w środowisku o najwyższym poziomie ochrony – dodaje Magda Taczanowska.

Współpraca oparta na sprawnej komunikacji

Dzięki narzędziom dostarczonym przez Microsoft, Izba rozszerza swoją działalność edukacyjną, między innymi poprzez utworzenie platformy komunikacji, w której uczestniczą eksperci po stronie partnerów, ale także członkowie administracji publicznej. Wykorzystując Skype dla Firm Izba organizuje regularne i ogólnodostępne webinaria, których zakres tematyczny dotyczy m.in. takich zagadnień, jak eIDAS, cyberbezpieczeństwo, czy prawo zamówień publicznych. Mogą w nich brać udział nie tylko członkowie, ale także wszystkie osoby zainteresowane zagadnieniami. Ponadto, PIIT w ścisłej współpracy z GIODO pomogła w sprawnym przeprowadzeniu konsultacji nad zapisem RODO (Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych). W ramach prac GIODO zaprosiło do konsultacji online przy wykorzystaniu usługi Skype dla Firm 7 Izb.

– W wyniku współpracy z Polską Izbą Informatyki i Telekomunikacji, odbyło się webinarium w sprawie wytycznych dotyczących prawa do przenoszenia danych osobowych. Liczba uczestników przekraczająca 150 osób potwierdza, że tego typu model komunikacji z przedsiębiorcami, znajduje pozytywny odzew – powiedziała dr Elżbieta Bielak Jomaa, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

Dodatkowo, w ramach działań roboczych, Izba wykorzystuje komunikator Yammer, w ramach którego powstałe grupy dyskusyjne prowadzą aktywne prace nad poszczególnymi zagadnieniami związanymi z polskim rynkiem ICT. Przykładem takiej działalności jest grupa poświęcona tematowi elektronicznego podpisu i identyfikacji eIDAS, w której skład wchodzi Minister Cyfryzacji Anna Streżyńska.

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Akceptuję zasady Polityki prywatności