lederboard

Polska rośnie w energię


Jak szerokie jest pojęcie energii, tak szeroka jest dyskusja na jej temat. Czy możemy mówić o bezpieczeństwie energetycznym w Polsce? Czy może nastąpić dekarbonizacja gospodarki? Jak nowelizacja ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw wpłynie na ten obszar?

 

To tylko nieliczne pytania, które padają podczas rozmów najwybitniejszych przedstawicieli rynku energetycznego w Polsce. Okazję na udzielenie odpowiedzi i debatę nad coraz to nowymi kwestiami związanymi z tym sektorem będą mieli uczestnicy XXIII Konferencji Energetycznej EuroPOWER, która odbędzie się 13 i 14 kwietnia 2016 r., w Hotelu Westin w Warszawie. Organizatorem konferencji jest MM Conferences S.A.

Podczas spotkania zostaną poruszone najistotniejsze zmiany zachodzących na rynku energii. Eksperci dokonają analizy nowych trendów oraz wspólnie z przedstawicielami wiodących firm energetycznych będą poszukiwali modeli biznesowych pozwalających najefektywniej realizować przyjęte strategie. Oprócz tego omówione zostanie dostosowanie się do nowych regulacji prawnych.

– Ta konferencja jest zawsze bardzo ciekawa i dzięki wysiłkom organizatorów zbiera decydentów, którzy dyskutują na temat rynku energii. Ciekawe miejsce i na pewno dobrze spędzony czas. – mówi Piotr Łuba, Partner Zarządzający w Dziale Doradztwa Biznesowego PwC.

Nad merytoryczną wartością konferencji czuwa Rada Programowa, której przewodniczy dr Leszek Juchniewicz. W jej skład wchodzą m.in.:

• Maciej Bando, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki
• Tomasz Dąbrowski, Dyrektor Departamentu Energetyki, Ministerstwo Energii
• Marek Woszczyk, Prezes Zarządu, PGE Polska Grupa Energetyczna
• Henryk Majchrzak, Prezes Zarządu, PSE Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA
• Jean-Andre Barbosa, Dyrektor AREVA na Europę Środkowo-Wschodnią

 

Podczas XXIII edycji Konferencji EuroPOWER odbędzie się również Wielka Gala Liderów Świata Energii. Podczas jej trwania zostaną wyróżnione osobowości, przedsięwzięcia i przedsiębiorstwa, wywierające pozytywny wpływ na rozwój branży oraz przyczyniające się do wzrostu konkurencyjności polskiego biznesu i gospodarki.

Niezależna Kapituła Konkursowa przyzna statuetki w następujących kategoriach:
• Człowiek Roku
• Operator Roku
• Producent Roku
• Handlowiec Roku
• Dostawca rozwiązań dla sektora
• Społeczna Odpowiedzialność Biznesu

Więcej informacji na temat wydarzenia znajdą Państwo na stronie www.konferencjaeuropower.pl

Patronat medialny Law Business Quality.

 

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Akceptuję zasady Polityki prywatności