Polski przemysł pnie się w górę. Jak liderzy mogą wykorzystać dobrą koniunkturę w branży do rozwoju biznesu

Według najnowszych danych GUS produkcja przemysłowa wzrosła w październiku o 7,8% r/r. Polskie firmy z sektora przemysłowego poradziły sobie z kryzysem, wykazując niezwykłą odporność na zaburzenia w globalnych łańcuchach dostaw. Jednocześnie dyrektorzy organizacji wciąż stoją przed wyzwaniami takimi jak: opóźnienia i braki komponentów, coraz większe oczekiwania względem działań na rzecz zrównoważonego rozwoju, a także narastające problemy ze znalezieniem wykwalifikowanych pracowników. Jakich liderów obecnie najbardziej poszukują firmy przetwórcze? O szansach, przed którymi stoi sektor przemysłowy w Polsce mówi Jakub Grabowski, Principal w Page Executive, firmie specjalizującej się w przeprowadzaniu rekrutacji na najwyższe stanowiska zarządzające.

 

 

 

Zapewnienie produktu kluczem do sukcesu

Kondycja sektora produkcji przemysłowej w Polsce jest w tym momencie wyjątkowa dobra. Wobec wyzwań związanych z pandemią wiele firm zaczęło szukać nowych sposobów na poprawę procesów produkcyjnych                  i rewizję łańcucha dostaw. Dzięki temu udało im się nie tylko przetrwać kryzys, ale wręcz poprawić swoją wydajność i zwiększyć zyski, przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów produkcji. Te organizacje, które chcą utrzymać swoją konkurencyjność na rynku, poszukują skutecznego lidera odpowiedzialnego za optymalizację procesów produkcji.

Obecnie obserwujemy wzrost zainteresowania liderami, którzy zajmują się optymalizacją procesów produkcyjnych w zakładach pracy oraz poszukują rozwiązań w zakresie dywersyfikacji łańcucha dostaw w związku z dużymi brakami w dostępności surowców na świecie. Przedsiębiorstwa, które skupiają się na sprzedaży, a nie zapewnieniu produktu, mogą w przyszłości mieć spore problemy w zrealizowaniu zaplanowanych celów, a nawet w osiągnięciu profitowości. Liderzy, którzy potrafią wykorzystać obecną korzystną kondycję przemysłu do optymalizacji i zwiększenia produkcji, jednocześnie zapewniając firmie bezpieczeństwo w wypadku kolejnego kryzysu, są w tym momencie najbardziej poszukiwani – mówi Jakub Grabowski z Page Executive, firmy specjalizującej się w rekrutacji na najwyższe stanowiska zarządzające.

Transfer produkcji szansą dla polskich spółek

Zaburzenia w globalnych łańcuchach dostaw oraz niedobory komponentów to wyzwania, z którymi w ostatnim czasie musiały się zmagać wszystkie przedsiębiorstwa z sektora przemysłowego. W celu uniknięcia ryzyka problemów z transportem i wydłużenia czasu dostaw z zakładów produkcyjnych z Azji firmy zaczęły szukać alternatywnych dostawców. W związku z tym Polska stała się jednym z najbardziej optymalnych miejsc dla zagranicznych inwestorów.

Firmy europejskie coraz częściej decydują się na relokacje części swojej produkcji nad Wisłę. Polska stała się optymalnym krajem ze względu na swoją lokalizację, niższy koszt prowadzenia działalności w porównaniu z Zachodem oraz wysoko wykwalifikowaną kadrę inżynierów i specjalistów, a także dobrą jakość wytwarzanych produktów. W związku z narastającym trendem zachodnich inwestycji w naszym kraju, polskie spółki mają w tym momencie możliwość zwiększenie swoich mocy produkcyjnych i poprawę jakości produktu. Firmy, które wykorzystają tę okazję do rozwoju, będą miały szansę pozyskania większych funduszy na swój biznes, a polscy specjaliści będą mieli jeszcze więcej możliwości zatrudnienia mówi Jakub Grabowski.

Wzrost znaczenia dyrektora ds. zrównoważonego rozwoju

Coraz więcej firm z sektora przemysłowego zauważa potrzebę dopasowania swoich działań do idei zrównoważonego rozwoju. Organizacje poszukują ekologicznych rozwiązań w zakresie przetwarzania komponentów, zwiększają korzystanie z energii odnawialnej i ograniczają zużycie niekorzystnych dla środowiska surowców. Przedsiębiorstwa, które nadają priorytet kwestii ekologii, mają lepsze szanse na zachowanie konkurencyjności na rynku a nawet zwiększenia zysków. Według Światowego Forum Ekonomicznego organizacje, które stworzyły zrównoważone łańcuchy dostaw mogą odnotować nawet 20-procentowy wzrost przychodów w porównaniu z firmami, które nie wdrożyły tego typu rozwiązań.

W odpowiedzi na wyzwania związane z zagrożeniami środowiskowymi i zrównoważonym rozwojem, coraz więcej firm wyznacza w swoich strukturach rolę Chief Sustainability Officer. Rolą dyrektora ds. zrównoważonego rozwoju jest wdrożenie w firmie rozwiązań, umożliwiających realizację podjętych zobowiązań dotyczących ochrony środowiska. Ważnym zadaniem CSO jest także skuteczna komunikacja wprowadzonych działań, a także budowanie świadomości pracowników w tym obszarze. Osoba na tym stanowisku musi podjąć wyzwania finansowe, które wiążą się z procesem „zielonej transformacji” zakładu. Jednocześnie skuteczny lider może osiągnąć swoim działaniem nie tylko korzyści środowiskowe, ale także biznesowe – dlatego CSO zajmuje często pozycję blisko zarządu spółki – komentuje Jakub Grabowski. – Przedsiębiorstwa muszą liczyć się nie tylko z rosnącą presją ze strony inwestorów oraz regulatorów rynku w zakresie zrównoważonego rozwoju. Świadomość społeczna jest coraz większa, a klienci częściej chcą wiedzieć, w jaki sposób działa firma i jaki jest jej wpływ na środowisko – według badania EY z lutego 2021 roku 60 proc. konsumentów chętniej będzie kupować produkty i usługi od przedsiębiorstw, które są transparentne we wszystkim, co robią podsumowuje Jakub Grabowski z Page Executive.

Czego oczekują najlepsi kandydaci

W październiku produkcja sprzedana przemysłu w Polsce wzrosła o 2 proc. w stosunku do września, co stanowi jeden z najlepszych wyników na przestrzeni ostatnich kilku lat. Dobra kondycja sektora i zwiększony popyt na usługi i produkty z tej branży, a także przenoszenie procesów produkcyjnych organizacji zagranicznych do Polski wpływa na dużą dynamikę na rynku pracy i zapotrzebowanie na wysoce wykwalifikowanych specjalistów. Obecnie wyzwaniem liderów będzie opracowanie strategii rekrutacyjnej, dzięki której firma będzie mogła rywalizować na rynku o najlepsze talenty.

Najbardziej poszukiwani pracownicy mają oczywiście wysokie oczekiwania dotyczące wynagrodzenia, ale także wymagają od potencjalnych pracodawców jasnego określenia możliwych kierunków rozwoju w firmie. Kandydaci są często niechętni do zmiany, dlatego część organizacji decyduje się na poszukiwanie doświadczonych managerów, którzy mają potencjał do objęcia stanowisk na wyższym szczeblu – mówi Jakub Grabowski.

Najbardziej transparentne firmy mają szanse pozyskać najlepsze talenty. Kandydaci chcą wiedzieć nie tylko to, w jaki sposób organizacja poradziła sobie w czasie kryzysu, ale także jaka jest jej średnio- i długoterminowa strategia rozwoju – podsumowuje Jakub Grabowski, Principal w Page Executive.

 

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Akceptuję zasady Polityki prywatności