Polskie firmy nie są gotowe na zmiany w fakturowaniu: prawie połowa nigdy nie słyszała o KSeF

44% polskich firm nie wie, czym jest Krajowy System e-Faktur, choć może z niego korzystać od początku 2022 roku – wynika z raportu WEBCON „Rewolucja w fakturowaniu: czy polskie firmy są gotowe na KSeF?”. Wiedza przedsiębiorców, którzy słyszeli o KSeF, także pozostawia sporo do życzenia. Co trzeci ankietowany wie o wymogu wystawiania faktur elektronicznych, co czwarty wiąże wdrożenie KSeF z szybszym zwrotem podatku VAT, ale także co czwarty nie potrafi wskazać żadnych szczegółów nowego systemu. Jednocześnie, większość ankietowanych uważa wprowadzane zmiany za korzystne. 32% twierdzi, że KSeF ułatwi proces fakturowania, a 29%, że przyspieszy jego cyfryzację. Co czwarta firma zwraca uwagę na dodatkowe koszty.

 

 

Z najnowszego raportu WEBCON wynika, iż największą świadomość nowych regulacji związanych z procesem fakturowania ma branża produkcyjna (65% wskazań na tak). Najmniej zaznajomione z tematem są firmy handlowe, wśród których 49% nie wie, co czeka je w przyszłości.

Im więcej dokumentów księgowych wystawia przedsiębiorca, tym większą ma wiedzę o KSeF. Wśród organizacji, które wystawiają najmniej faktur (do 10 miesięcznie), 60% nigdy nie słyszało o nadchodzących zmianach. W firmach, gdzie miesięcznie wystawianych jest więcej niż 10 faktur, ponad 60% zapytanych wie, co je czeka od 2024 roku. W przypadku firm wystawiających od 500 do 1000 faktur, ten wskaźnik wynosi aż 78%.

– Nie wszystkie zakamarki polskiego biznesu zostały już zdigitalizowane. W szczególności dotyczy to najmniejszych organizacji – wśród nich co druga firma nigdy nie słyszała o KSeF. Przedsiębiorcy nie wiedzą, że już za półtora roku wszystkie faktury będą musieli obsługiwać za pomocą Krajowego Systemu e-Faktur. Ta niewiedza wiąże się z ryzykiem, że nie zdążą odpowiednio przygotować swoich firm na nadchodzące zmiany – podkreśla Łukasz Wróbel, Wiceprezes WEBCON.

Luki w wiedzy

Okazuje się, że wiedza polskich organizacji o KSeF jest niepełna. Co czwarta firma wie, czym jest Krajowy System e-Faktur, jednak nie potrafi powiedzieć na ten temat nic więcej. Cechą systemu, na którą wskazuje najwięcej przedsiębiorców, jest możliwość wystawiania i przesyłania elektronicznych dokumentów księgowych (45% wskazań). Jedynie 36% zapytanych zdaje sobie sprawę, że cyfrowa forma faktury będzie obligatoryjna dla całego biznesu w Polsce. Program jest bezpłatny i powszechny oraz wprowadza jednolity wzorzec faktury dla wszystkich – na te cechy wskazuje po 35% przedsiębiorców.

Świadomość korzyści wynikających z wdrożenia KSeF jest tym większa, im więcej faktur wystawia firma. W organizacjach, które wystawiają do 10 faktur miesięcznie, aż 31% zapytanych nie potrafi nic powiedzieć o nowych regulacjach. W firmach, gdzie miesięcznie wystawianych jest do 50 faktur – ten wskaźnik wynosi 24%, a w przypadku firm wystawiających od 500 do 1000 faktur, już tylko 8%.

Firmy dostrzegają korzyści

Największe korzyści z KSeF, na jakie wskazali przedsiębiorcy, to automatyzacja wystawiania i przesyłania faktur oraz jednolity wzór dokumentów księgowych (po 35% wskazań). Dla prawie co trzeciego przedsiębiorcy liczy się także szybszy zwrot VAT (32% wskazań).

Dla sektora handlowego najważniejsza jest automatyzacja procesu fakturowania (41%) i możliwość archiwizacji faktur przez 10 lat (33% – najwyższy wskaźnik wśród badanych branż). Branża usługowa również docenia automatyzację i jednolity wzór dokumentów (po 34% wskazań). Firmy produkcyjne doceniają przede wszystkim ujednolicenie wzoru dokumentów (40%) oraz szybszy zwrot VAT (39%). Aspekt podatku od towarów i usług jest ważniejszy tylko dla branży budowlanej (44% wskazań).

Jednak ulga

Raport WEBCON wskazuje, że więcej firm postrzega wprowadzone regulacje za korzystne niż wiążące się z trudnościami (61% vs. 39%). Co trzeci polski przedsiębiorca twierdzi, że KSeF ułatwi proces fakturowania, a 29% ankietowanych uważa, że przyspieszy jego cyfryzację. 24% organizacji zwraca uwagę na dodatkowe koszty, a 15% obawia się komplikacji związanych z wdrożeniem KSeF.

Z naszego wieloletniego doświadczenia wynika, że digitalizacja firmowej dokumentacji, w tym obiegu faktur, zaczyna się od największych firm, gdzie tej dokumentacji jest najwięcej. Duże firmy najszybciej dostrzegają korzyści z przejścia z tradycyjnego modelu działania na cyfrowy. KSeF jest doskonałym katalizatorem cyfrowej transformacji także w firmach mniejszych. Zapewniam, że korzyści są tego warte, co dostrzegamy wśród naszych klientów każdej wielkości – mówi  Łukasz Wróbel, wiceprezes WEBCON.

Metodologia badania

Badanie „Rewolucja w fakturowaniu: czy polskie firmy są gotowe na KSeF?” zostało zrealizowane przez Panel Badawczy Ariadna na próbie 538 firm (struktura wg uśrednionego udziału w zatrudnieniu i PKB). Dane zebrano metodą CAWI w dniach 05-13 maja 2022 roku.

***

WEBCON jest największym polskim producentem oprogramowania low-code i jednym z największych dostawców systemów obiegów dokumentów w Polsce (pod względem przychodów za rok 2020 według zestawienia Computerworld TOP200). Od 2006 roku krakowska firma konsekwentnie realizuje strategię opartą na trzech filarach takich jak rozwój organiczny, ekspansja międzynarodowa i budowa kanału partnerskiego. Z flagowego produktu WEBCON BPS korzysta obecnie ponad 850 firm reprezentujących różne branże na 5 kontynentach. Wśród nich są m.in. Siemens Finance, Mitsubishi Electric, Tauron, LPP, Echo Investment, Intersport, Nowy Styl, Warbud, Pratt & Whitney Canada czy MAN. 120 pracowników WEBCON pracuje w głównej siedzibie w Krakowie oraz w oddziale w Seattle w USA. Firma dostarcza swoje rozwiązania bezpośrednio, poprzez własną sieć sprzedaży oraz rozwija międzynarodową sieć partnerską, która skupia ponad 70 integratorów systemów IT dostarczających aplikacje dla swoich klientów za pomocą platformy WEBCON BPS.

Funkcjonalność, wiarygodność i rozpoznawalność firmy potwierdzili analitycy globalnego rynku IT. WEBCON jako pierwszy polski dostawca pojawił się w raporcie agencji Forrester „Now Tech: Digital Process Automation, Q4 2021”, plasując się w międzynarodowym gronie 43 wiodących dostawców technologii do digitalizacji procesów biznesowych.

Więcej informacji o firmie: www.webcon.com/pl.

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Akceptuję zasady Polityki prywatności