Polsko-Niemieckie Forum Gospodarcze

Polsko-Niemieckie Forum Gospodarcze to konferencja, organizowana już po raz piętnasty przez Studenckie Koło Naukowe Spraw Zagranicznych przy Szkole Głównej Handlowej w Warszawie wraz z Kölner Verein für Europäische Zusammenarbeit z Uniwersytetu w Kolonii.

 

 

Nadrzędnym celem przedsięwzięcia jest rozwijanie współpracy gospodarczej między Polską i Niemcami oraz promocja Polski jako obszaru inwestycyjnego o dużym potencjale i kapitale ludzkim, a także wymiana studencka, wspierająca rozwój naukowy studentów.

Wydarzenie dzieli się na dwie części – polską, podczas której studenci z Niemiec odwiedzają Warszawę – oraz niemiecką, w trakcie której do Kolonii udają się studenci z Polski. Uczestnicy wezmą udział w wykładach, warsztatach i dyskusjach panelowych prowadzonych przez autorytety z danych dziedzin, poruszających tematykę ekonomiczną, polityczną i społeczną w kontekście stosunków polsko-niemieckich. Ponadto zaplanowane są wizyty o charakterze kulturalnym, mające na celu lepsze poznanie historii obydwu państw, a także szereg aktywności skłaniających do zacieśniania więzi między studentami prestiżowych europejskich uczelni.

Więcej na https://sknsz.pl/pl_PL/polsko-niemieckie-forum-gospodarcze-2/


Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Akceptuję zasady Polityki prywatności