lederboard

Ponad 2 miliony Polek wykluczonych cyfrowo

Rynek usług online pozbawiony jest znaczącej grupy konsumenckiej – 38 proc. kobiet wykluczonych cyfrowo pomiędzy 45. a 70. rokiem życia nie ma dostępu do Internetu, jak wynika z Raportu Aasa – Polki Wykluczone Cyfrowo 2017, przygotowanego we współpracy z Kantar Public. Tak samo liczna grupa nie korzysta z Internetu, choć ma do niego dostęp (39 proc.). Aż 78 proc. ankietowanych kobiet określa swoje umiejętności w zakresie zakupów online jako niskie lub wręcz bardzo niskie (1,6 mln). W przypadku korzystania z usług finansowych liczba ta wynosi aż 73 proc., co stanowi blisko 1,5 mln Polek.

 

 

Statystyki pokazują, że Polska jest najszybciej rosnącym rynkiem e-handlu w Unii Europejskiej. Jednak największym problemem polskiej branży e-handlu jest brak wyjścia poza dotychczasową główną grupę kupujących online. Z raportu “E-commerce w Polsce 2016. Gemius dla e-Commerce Polska” wynika, iż kobiety stały się filarem wzrostów w branży online – już 52 proc. Polek robi zakupy w sieci. Ogółem, większość kupujących w Internecie stanowią grupy wiekowe 15-24 (30 proc.) i 35-49 lat (30 proc.). Osoby w wieku 50+ stanowią zaledwie 15 proc. Internautów kupujących online.

Największy potencjał polskiej branży online tkwi w dotychczas niezaktywizowanej, uśpionej grupie 45+, co pokazują dane Eurostatu. Ponad 50 proc. emerytów i rencistów w UE dokonało w 2016 zakupów w sieci. Co ciekawe, osoby w wieku 55-74 lata są nawet bardziej aktywne jeśli chodzi o ilość transakcji, niż w konsumenci między 16. a 24. rokiem życia. Z raportu Eurostatu wynika, iż osoby w wieku 55-74 lata stanowią większą grupę korzystającą z usług e-sklepów więcej niż 6 razy na kwartał (15 proc.), w przeciwieństwie do konsumentów w wieku 16-24 (13 proc.).

GŁÓWNE CYFROWE BARIERY I MOTYWACJA

Okazuje się, że najczęstszą przyczyną rzadkiego korzystania lub niekorzystania z Internetu jest brak takiej potrzeby, jak deklaruje 58 proc. ankietowanych. Drugą w kolejności są kwestie związane z brakiem umiejętności obsługi komputera, tabletu, smartfona (26 proc.), brakiem takich urządzeń (24 proc.) czy samej sieci (17 proc.). Część respondentek mówi też o tym, że po prostu nie miał ich kto nauczyć korzystania z Internetu (14 proc.). Co siódma badana nie korzysta z Internetu, ponieważ jak dotąd nie otrzymała odpowiedniego wsparcia w zakresie edukacji informatycznej. Co ciekawe aż 70 proc. wykluczonych cyfrowo kobiet nie odczuwa potrzeby poszerzenia swoich umiejętności w tym zakresie.

– Aby zbudować wśród kobiet wykluczonych potrzebę korzystania z Internetu, a co za tym idzie skłonić je do uzyskania takich umiejętności, warto odwołać się do ułatwień w komunikacji z najbliższymi – komentuje Urszula Krassowska Account Director w Kantar Public. – Co więcej, to najbliżsi mogą pomóc w przełamaniu barier i włączeniu wykluczonych cyfrowo kobiet do społeczeństwa online.

Oprócz chęci polepszenia kontaktów z rodziną i bliskimi (wskazywanej przez 28 proc. respondentek), silnym motywatorem do korzystania z Internetu, okazała się również możliwość wyszukiwania informacji związanych z leczeniem i zdrowiem (26 proc.) czy poszerzenia swojej wiedzy (20 proc.). Blisko jedna piąta przebadanych kobiet jako mobilizującą wskazała otrzymanie pomocy ze strony drugiej osoby (19 proc.).

AKCJA EDUKACJA

Jak się okazuje z podobnymi wyzwaniami mierzyły się kraje skandynawskie, które dziś mogą się poszczycić jednym z najwyższych współczynników digitalizacji społeczeństwa. Włożono tam wiele wysiłku we wdrożenie zaawansowanych usług elektronicznych w służbie obywatelom, a także wysokich standardów cyberbezpieczeństwa. Postawiono też na najważniejszy aspekt – edukację społeczeństwa.

– Fakt, że 38 proc. wykluczonych cyfrowo Polek między 45. a 70. rokiem życia nie ma dostępu do Internetu, a 39 proc. z nich ma dostęp, ale z niego nie korzysta, był dla nas silnym sygnałem do działania – mówi Ovais Siddiqui, Prezes Zarządu Aasa Polska. – Jako firma finansowo-technologiczna wywodząca się z Estonii i Finlandii, gdzie wskaźnik digitalizacji społeczeństwa jest jednym z najwyższych na świecie, czujemy się zobowiązani do podjęcia stosownych działań w Polsce.

W odpowiedzi na pilne zapotrzebowanie społeczne, Aasa Polska uruchomiła internetową akcję edukacyjną “Aasy Netu” w celu zachęcenia dojrzałych kobiet do podniesienia swoich umiejętności cyfrowych. Głównym narzędziem kampanii jest specjalna platforma internetowa aasynetu.pl, gdzie osoby zainteresowane mają możliwość skorzystania z bezpłatnych multimedialnych materiałów instruktażowych, ułatwiających postawienie pierwszych kroków w Internecie. Zamysłem organizatorów jest również zmotywowanie młodszych pokoleń do czynnego wspierania w nauce swoich mam, babć, sąsiadek i przyjaciółek – aby mogły być bliżej świata i bliskich. Pierwszy etap kampanii „Aasy Netu” potrwa do grudnia bieżącego roku.

Link do Raportu Aasa – Polki Wykluczone Cyfrowo 2017
Link do spotu promującego kampanię

***

Metodologia badania „Polki Wykluczone Cyfrowo 2017”

Badanie zostało przeprowadzone w maju 2017 roku przez Kantar Public na zlecenie Aasa Polska, metodą CATI (wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo), na ogólnopolskiej grupie 1000 Polek w wieku 45-70 lat wykluczonych cyfrowo lub korzystających z Internetu w małym stopniu (kilka razy w miesiącu bądź rzadziej).

Kampania Aasy Netu

Internetowa akcja edukacyjna „Aasy Netu” została zainicjowana przez firmę Aasa Polska w czerwcu 2017 roku w celu aktywizacji cyfrowej osób dojrzałych, przy wsparciu młodszych. Na stronie aasynetu.pl udostępniono multimedialny program nauczania dla dojrzałych wiekiem, ale początkujących, jeśli chodzi o umiejętności, użytkowniczek Internetu. Dzięki serii filmów i materiałów edukacyjnych, przy wsparciu Marka, eksperta z Aasa i swoich bliskich, osoby początkujące w łatwy sposób nauczą się np. pisać maile, wysyłać zdjęcia, prowadzić rozmowy on-line i wyszukiwać interesujące je informacje w Internecie. Każdy z filmów ma swój odpowiednik w postaci materiału edukacyjnego, mającego formę infografiki. Można go pobrać i wydrukować, aby służył jako przewodnik w trakcie codziennej nauki. Na stronie udostępniono też słowniczek podstawowych pojęć w formie pytań i odpowiedzi. Dzięki niemu uczestniczki programu dowiedzą się m.in. czym tak naprawdę jest Internet, co to jest wyszukiwarka, czym się różni laptop od tabletu i jak wymówić słowo Gmail.

Więcej informacji: aasynetu.pl

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Akceptuję zasady Polityki prywatności