lederboard

Pozasądowe rozwiązywanie problemów konsumenckich – aspekty prawne i praktyczne


Ustawa o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich budzi wiele wątpliwości związanych z jej interpretacją i stosowaniem zapisanych w niej przepisów. Akt ten implementuje do polskiego systemu prawnego dyrektywę ADR i ujednolica system rozstrzygania sporów między przedsiębiorcą a konsumentem w całej Unii Europejskiej, obejmując wszelkie zatargi wynikające z umów sprzedaży rzeczy, świadczenia usług, w tym także kontraktów zawartych przez Internet, czy z przedsiębiorcą z innego kraju.

 

Zapraszamy do udziału w szkoleniu ,,Pozasądowe rozwiązywanie problemów konsumenckich – aspekty prawne i praktyczne”, podczas którego nasi Prelegenci przedstawią szereg nowych obowiązków nałożonych na przedsiębiorców w wyniku wejścia w życie nowego aktu prawnego.

W trakcie spotkania zdobędą Państwo umiejętność rozpatrywania reklamacji i polubownego rozwiązywania sporu z konsumentem w sposób szybki, pewny oraz bez ryzyka ponoszenia dodatkowych kosztów przez obie strony.

Udział w szkoleniu pozwoli na zdobycie wiedzy praktycznej i teoretycznej, umożliwiającej podniesienie własnych kompetencji i zwiększenie efektywnej pracy z klientem.

Szkolenie odbędzie się 1 lutego 2017r. w Centrum Konferencyjnym Golden Floor w Warszawie.

spory-konsumenckie_1200x628

Szczegóły programu >>

Główne zagadnienia:
• Prawo konsumenckie – najważniejsze regulacje
• Procedury towarzyszące pozasądowemu rozstrzyganiu sporów konsumenckich
• Nowe obowiązki przedsiębiorców w ramach pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich
• Rodzaje ADR – omówienie postępowań – podstawowe i ,,hybrydowe”

Prelegenci:
• dr Przemysław Adamus – Kancelaria Prawna Rachelski&Wspólnicy
• Piotr Kister – Kancelaria Prawna Rachelski&Wspólnicy
• Paweł Kowalski – Kancelaria Prawna Rachelski&Wspólnicy
• Michał Tomasiak – Kancelaria Prawna Rachelski&Wspólnicy

 

Patronat medialny Law Business Quality.

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Akceptuję zasady Polityki prywatności