Prawo i polityka kosmiczna na Łazarskim


Instytut Prawa Lotniczego i Kosmicznego Uczelni Łazarskiego jest gospodarzem 25. edycji Summer Course on Space Law and Policy. Organizatorem wydarzenia jest Europejskie Centrum Prawa Kosmicznego (ECSL) działające przy Europejskiej Agencji Kosmicznej. Międzynarodowy kurs otworzył wykład inauguracyjny prof. Sergio Marchisio, Przewodniczącego ECSL. Cykl spotkań i wykładów potrwa od 29 sierpnia do 9 września br.

 

Summer Course on Space Law and Policy odbywa się w Polsce po raz pierwszy. Jego tematyka obejmuje zagadnienia z obszaru prawa i polityki kosmicznej. Kurs skierowany jest do studentów, absolwentów i profesjonalistów związanych z sektorem od strony prawnej, politycznej i biznesowej. Celem spotkania jest przedstawienie aktualnych wyzwań sektora kosmicznego oraz dostarczenie rzetelnej wiedzy, niezbędnej zarówno w rozwoju zawodowym, jak i naukowym. Summer Course on Space Law and Policy jest doskonałą okazją do bezpośredniego spotkania światowej klasy specjalistów, a także wymiany wiedzy i doświadczeń w tym zakresie. Program przewiduje również odwiedzenie firm i instytucji działających w przemyśle kosmicznym, a także Centrum Badań Kosmicznych PAN.

W ramach trwającego dwa tygodnie kursu odbędą się wykłady, warsztaty i seminaria, które poprowadzą czołowi eksperci, akademicy i praktycy specjalizujący się w przemyśle kosmicznym. Uczestnicy omówią krajowe i międzynarodowe ramy prawne oraz regulacje związane z działaniem w przestrzeni kosmicznej. Spotkanie będzie także doskonałą okazją do debaty na temat prawa kosmicznego i polityki kosmicznej w kontekście lotów suborbitalnych. Wśród prelegentów znajdą się m.in. prof. dr. Kai-Uwe Schrogl – Szef Departamentu Strategii Europejskiej Agencji Kosmicznej, Marco Ferrazzani – Szef Departamentu Prawnego Europejskiej Agencji Kosmicznej, prof. Tanja Masson-Zwaan – Przewodnicząca Międzynarodowego Instytutu Prawa Kosmicznego działającego przy Międzynarodowej Federacji Astronautycznej czy prof. Philippe Achilleas – Dyrektor Instytutu Prawa Kosmicznego i Telekomunikacyjnego w Paryżu.

Kurs został podzielony na bloki tematyczne zakończone warsztatami. Podczas pierwszego tygodnia odbędą się następujące panele: Development of Space Law & Related Regiments; Air and Space; New Developments in Aerospace. W kolejnym tygodniu przewidziano: Private Law Aspects; Security, Sustainability and Aerospace; Environmental Aspects of Space Activities; Working in Aerospace Sector.

 

Zdj¦Öcie 1

 

– Przyjazd międzynarodowych autorytetów jest wielkim zaszczytem i wyróżnieniem dla naszej uczelni. Seminarium to także wyjątkowa okazja do rozmowy z zaproszonymi gośćmi. W tym roku w wydarzeniu weźmie udział aż 51 uczestników z 21 krajów – mówi prof. nadzw. dr hab. Anna Konert, ekspert prawa lotniczego, prodziekan Wydziału Prawa i Administracji na Uczelni Łazarskiego. – Naturalną konsekwencją naszej specjalizacji z prawa lotniczego i prowadzonych w tym obszarze aktywności jest powstanie na uczelni platformy dyskusji, umożliwiającej wymianę informacji i opinii, a także promocję szeroko rozumianej problematyki lotniczej. Prawo kosmiczne to dyscyplina, która wobec ostatnich wydarzeń na arenie międzynarodowej ma przed sobą poważne wyzwania i cieszy się coraz to większym zainteresowaniem opinii publicznej – dodaje prof. Konert.

Współcześnie technologie kosmiczne mają coraz większe znaczenie dla rozwoju gospodarki światowej. Przystąpienie Polski do Europejskiej Agencji Kosmicznej w 2012 roku pozwala na aktywny udział polskich przedsiębiorców w europejskich projektach kosmicznych.

W 2013 roku na Uczelni Łazarskiego zostało utworzone Regionalne Centrum Międzynarodowego Stowarzyszenia Przewoźników Lotniczych – IATA. Uczelnia jest także siedzibą Polskiego Klubu Lotniczego. Działający przy uczelni Instytut Prawa Lotniczego i Kosmicznego obejmuje m.in. patronatem merytorycznym działalność dydaktyczną prowadzoną w ramach Akademii Transportu Lotniczego, powstałej przy Centrum Kształcenia Podyplomowego. Akademia zaprasza na studia podyplomowe z prawa lotniczego, zarządzania bezpieczeństwem i kadrami w lotnictwie, a także na prestiżowy MBA w tej dziedzinie.

Udział w kursie ma charakter zamknięty i poprzedzony był selektywnym procesem rekrutacji. Więcej informacji o wydarzeniu znajduje się na stronie Europejskiego Centrum Prawa Kosmicznego: http://www.esa.int/About_Us/ECSL_European_Centre_for_Space_Law/Summer_Course_on_Space_Law_and_Policy.

 

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Akceptuję zasady Polityki prywatności