lederboard

Problematyka umów handlowych w obrocie międzynarodowym


Budowanie relacji z zagranicznymi kontrahentami i zawieranie z nimi umów handlowych przysparza nierzadko wiele problemów natury prawnej i organizacyjnej. Gwarancją sukcesu w działalności biznesowej jest świadome kształtowanie relacji między stronami. Najważniejszą kwestią pozostaje określanie stosunków umownych wykorzystywanych w kontraktach.

Wybór prawa, jakiemu podlegać będzie umowa oraz jurysdykcji, w ramach której rozwiązywane będą spory ma kluczowe znaczenie w rozwiązywaniu ewentualnych sytuacji spornych. Swoboda wyboru prawa, mimo iż ograniczona, pozwala na wielorakie kształtowanie stosunków prawnych w obrocie międzynarodowym. Warsztaty organizowane przez naszą firmę  przeznaczone są dla eksporterów, którzy chcieliby zwiększyć swoją wiedzę oraz umiejętności w zakresie rozwiązywania ewentualnych sporów międzynarodowych. Nasi Eksperci podzielą się z Państwem swoją wiedzą i doświadczeniem, co z całą pewnością przełoży się na zwiększenie możliwości handlowych i poprawę relacji z kontrahentami zagranicznymi.

 

Główne zagadnienia konferencji:

  • Wybór prawa właściwego dla kontraktów międzynarodowych
  • Ochrona interesów kontrahenta w handlu międzynarodowym
  • Rozwiązywanie sporów międzynarodowych

 

Grupa docelowa:

  • Dyrektorzy eksportu
  • Dyrektorzy handlowi
  • Prawnicy
  • Pracownicy odpowiedzialni za umowy handlowe i eksportow

 

Miejsce i data:

15 lipca, godzina 9.00

Centrum Konferencyjne GOLDEN FLOOR / Millenium Plaza

Al. Jerozolimskie 123 A, 02-017 Warszawa

Patronat medialny LAW BUSINESS QUALITY.

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Akceptuję zasady Polityki prywatności