Profesor Władysław Stróżewski został odznaczony medalem „Gloria Artis”


Uroczystość wręczenia odbyła się 22 kwietnia 2015 r. w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie. „Profesor Stróżewski jest współzałożycielem i współpracownikiem naszej instytucji. Prawda, dobro i piękno były zawsze wektorami jego myśli i jego poczynań” – powiedział prof. Jacek Purchla, dyrektor MCK.

„Nasuwa mi się pytanie, które nurtuje zawsze tych nagradzanych i tych ganionych: za co to?” – powiedział, jak zawsze skromny i serdeczny, Profesor Stróżewski. Pytanie – retoryczne oczywiście, bo każdy z licznie zgromadzonych w sali „Pod Kruki” mógł podać aż nadto wiele dowodów na zasadność tego wyróżnienia – stało się swego rodzaju motywem przewodnim uroczystości.

Za co? Za filozoficzną refleksję nad sztuką, za niekwestionowany autorytet naukowca i człowieka, za artyzm myśli.

Profesor Stróżewski podziękował swoim poprzednikom – od Sokratesa poczynając, na Stefanie Świeżawskim, Mieczysławie Albercie Krąpcu i Romanie Ingardenie kończąc – badaczy filozofii wartości, bez których, jak stwierdził, nie otrzymałby dziś medalu „Gloria artis”.

Gloria-artis-prof-Strozewski-fotP-Mazur_5

„Szczególnie bliski jest mi Ingarden, do którego osiągnięć nawiązuję w pracach z dziedziny filozofii sztuki – mówił Profesor – Mamy zresztą w tej dziedzinie, oprócz Ingardena, innych wielkich mistrzów – Władysława Tatarkiewicza i Henryka Elzenberga. Polska ma nie tylko prawo, ale i obowiązek chlubienia się tymi ludźmi”.

Medal Zasłużony Kulturze „Gloria Artis” wręczył – w imieniu profesor Małgorzaty Omilanowskiej oraz Kapituły nagrody – Jacek Olbrycht, dyrektor generalny w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Podkreślił, że profesor Stróżewski sam najlepiej reprezentuje wartości, które uczynił przedmiotem swoich badań.

Adresy gratulacyjne przekazali m.in.: Kancelaria Prezydenta RP, Sejmik Województwa Małopolskiego, Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski, a także władze kilku uczelni, z którymi Profesor Stróżewski jest związany: Uniwersytetu Jagiellońskiego, Akademii Muzycznej w Krakowie oraz Akademii „Igantianum”.

Na zakończenie wzruszającej uroczystości prof. Jacek Purchla przeczytał jeszcze dwa adresy gratulacyjne: od posła RP Macieja Orzechowskiego oraz dyrekcji liceum w Koźminie Wielkopolskim, które ukończył laureat medalu. Przypominając, że nie tylko Kraków i Małopolska są dumne z Profesora Stróżewskiego, pamięta o nim także rodzinna Wielkopolska, a jego zasługi przekraczają nie tylko granice województw, ale także Polski.

Uroczystość uświetnił występ Aleksandry Kuls, która wykonała Chaconnę BWV 1004 z 2. Partity d-moll na skrzypce solo J.S.Bacha.

Gloria-artis-prof-Strozewski-fotP-Mazur_3

Władysław Stróżewski urodził się w 1933 r. w Krotoszynie. Po ukończeniu studiów na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (tutaj również został doktorem filozofii) przyjechał w 1957 r. do Krakowa i rozpoczął pracę w Katedrze Historii Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prof. Stróżewski jest m.in. wykładowcą na UJ oraz jezuickiej Akademii „Ignatianum”. Przez wiele lat wykładał również filozofię w krakowskiej Akademii Muzycznej. Tematyka muzyczna jest mu szczególnie bliska w badaniach nad estetyką. Jego słynne studium „Pytania o arche” miało w 1977 r. swój pierwodruk w prestiżowym czasopiśmie muzykologicznym „Res Facta”.

Pierwsze wydanie książki „Dialektyka twórczości” ukazało się w 1983 r. nakładem Polskiego Wydawnictwa Muzycznego. W kręgu jego zainteresowań naukowych znajdują się kwestie ontologii, estetyki, filozofii człowieka, filozofii wartości, historii filozofii. Wszechstronność, a zarazem jasność przedstawiania problemów powoduje, że nie tylko wykłady, lecz także książki Stróżewskiego (m.in. „Dialektyka twórczości”, „Istnienie i sens”, „Istnienie i wartość”, „Logos, wartość, miłość”, „O wielkości. Szkice z filozofii człowieka”, „Ontologia”, „Wokół piękna. Szkice z estetyki”) cieszą się niesłabnącym powodzeniem, nie tylko wśród zawodowych filozofów.

Od kilkudziesięciu lat jest związany z katolickim miesięcznikiem „Znak” w Krakowie, początkowo jako jego redaktor, obecnie zaś członek zespołu pisma. Jest także redaktorem naczelnym „Kwartalnika Filozoficznego”, członkiem czynnym Polskiej Akademii Umiejętności oraz przewodniczącym Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Filozoficznego. Prof. Stróżewski jest również przewodniczącym jury prestiżowej Nagrody im. Jana Długosza, przyznawanej corocznie przy okazji krakowskich Targów Książki za najwybitniejsze dzieło humanistyki polskiej. W 2013 r. otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Miasta Krakowa.

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Akceptuję zasady Polityki prywatności