lederboard

Prognoza IT 2016 ogłoszona podczas Forum Wyzwania IT 2016


Tradycyjny model przetwarzania w połączeniu z prywatną chmurą to najpopularniejszy scenariusz IT brany pod uwagę przez polskie firmy w perspektywie trzech lat. Tak wynika z trzeciej edycji badania Prognoza IT, przeprowadzonego przez Hewlett Packard Enterprise Polska.

 

Badanie Prognoza IT 2016 potwierdza, że powszechna digitalizacja biznesu istotnie wpływa na funkcjonowanie polskich przedsiębiorstw. Globalne trendy dają o sobie znać we wszystkich sektorach, którymi objęte było badanie – w finansach, handlu, przemyśle i instytucjach publicznych. Wszędzie rośnie presja na tempo wprowadzania zmian i dopasowywania modelu działania do zmieniających się warunków gospodarczych.

Menedżerowie IT zdają sobie sprawę, że ich rola ulega transformacji. Biznes wymaga już nie tylko utrzymania systemów, ale czynnego udziału w realizacji pomysłów, które pozwalają zdobyć nowych klientów. Miarą sukcesu jest to, jak szybko firmy potrafią przekształcić innowacyjne idee w gotowe produkty i usługi. IT musi szybciej dostarczać projekty, wdrażać innowacje i przetwarzać dane.

Zdecydowana większość, bo aż 85% menedżerów IT uważa, że w perspektywie dwóch lat digitalizacja znacząco wpłynie na funkcjonowanie ich firm. Trendem, który będzie miał największy wpływ na oblicze nowoczesnego przedsiębiorstwa jest mobilność, zdaniem 77% uczestników badania. Od tego, jak firmy poradzą sobie z wyzwaniami związanymi z mobilnością zależeć będzie skuteczność realizacji strategii biznesowej. Większość menedżerów IT (66%), że najważniejszym z nich jest bezpieczeństwo.

– Żyjemy w erze Idea Economy – mówi Sabine Sauter, szefowa polskiego oddziału Hewlett Packard Enterprise. – Przełomowe pomysły biznesowe, wsparte technologią oraz innowacyjne wykorzystanie IT może zapewnić firmie nie tylko sprawne funkcjonowanie, ale także zdobycie przewagi konkurencyjnej i pozyskanie nowych klientów.

Digitalizacja biznesu prowokuje pytania o rolę działów IT w dokonującej się transformacji. Badanie wykazało, że zdaniem samych CIO, zarządy wciąż oczekują od IT przede wszystkim sprawnego utrzymania istniejących systemów i płynnego działania infrastruktury informatycznej. To najważniejszy wymóg stawiany szefowi IT w niemal co czwartej firmie.

Z drugiej strony rośnie liczba firm, które widzą rolę IT jako partnera, który przejmuje nowe obowiązki, bliżej biznesu. Obecnie w 16% organizacji oczekuje się od CIO aktywnego udziału w tworzeniu produktów i usług. Dla 9% obowiązkiem jest także wspieranie innowacyjnych procesów w firmie. To znak, że docenia się IT jako czynnik zwiększający efektywność biznesu.

Wyniki badania Prognoza IT 2016 zostały zaprezentowane 28 kwietnia podczas konferencji Forum Wyzwania IT 2016 w Warszawie. W badaniu wzięło udział 109 menedżerów IT, na stanowiskach: CIO, CTO, IT Manager, z firm różnej wielkości. Badanie zostało przeprowadzone w styczniu i lutym br. przez Hewlett Packard Enterprise Polska we współpracy z firmą Infotarget.

Więcej informacji na: www.eliasworldmedia.com/HewlettPackardEnterprise.

 

O firmie Hewlett Packard Enterprise
Hewlett Packard Enterprise jest liderem w branży technologii dla przedsiębiorstw i pomaga klientom osiągnąć więcej w krótszym czasie. Dzięki najbogatszej ofercie produktów – od chmury po centra danych i aplikacje robocze – nasze rozwiązania technologicznie oraz usługi pozwalają klientom na całym świecie zwiększyć wydajność i bezpieczeństwo infrastruktur informatycznych.

Oświadczenia dotyczące przyszłości
Niniejszy dokument zawiera oświadczenia dotyczące przyszłości, mieszczące się w definicji zasad Safe Harbor ustawy o reformie przepisów procesowych dotyczących papierów wartościowych Private Securities Litigation Reform Act z 1995 r. Nieodzownymi elementami tych oświadczeń są ryzyko, niepewność i przypuszczenia. W efekcie wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności lub błędnych przypuszczeń wyniki Hewlett Packard Enterprise mogą się różnić od wyrażonych lub sugerowanych we wspomnianych oświadczeniach. Jako oświadczenia dotyczące przyszłości można zaklasyfikować wszelkie oświadczenia z wyjątkiem faktów historycznych, w tym stwierdzenia dotyczące planów, strategii i celów firmy Hewlett Packard Enterprise na przyszłość, inne stwierdzenia wyrażające oczekiwania lub wiarę, a także wszelkie założenia leżące u podstaw wymienionych wcześniej stwierdzeń. Ryzyko, niepewność i założenia mogą doprowadzić do sytuacji, w której oczekiwane zyski nie zostaną osiągnięte. Mogą się też wiązać z innymi ryzykownymi sytuacjami, które opisano w dokumentach złożonych przez firmę Hewlett Packard Enterprise w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, w tym między innymi sytuacje opisane w oświadczeniu rejestracyjnym spółki Hewlett Packard Enterprise (Formularz 10) z dnia 1 lipca 2015 r. z późniejszymi poprawkami. Hewlett Packard Enterprise nie przyjmuje żadnych zobowiązań w zakresie uaktualniania oświadczeń dotyczących przyszłości.

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Akceptuję zasady Polityki prywatności