lederboard

Przed czym chroni ubezpieczenie mieszkania?

Ubezpieczenie mieszkania chroni nieruchomość przed następstwem nieszczęśliwych zdarzeń. Ubezpieczyć można niemal wszystko – od murów po wyposażenie. Towarzystwa ubezpieczeniowe posiadają gotowe warianty polis, z których można łatwo skorzystać, ale klienci mają również możliwość kształtowania ich niemal dowolnie, według własnych potrzeb.

 

Ubezpieczenie mieszkania to rodzaj dobrowolnej polisy chroniącej mienie ubezpieczonego. W tym przypadku, jak się można domyśleć, mieniem tym jest mieszkanie. Zakres ubezpieczenia nie jest ściśle określony, można  go indywidualnie dopasowywać do potrzeb klienta. Oczywiście, im więcej ryzyk, od których ubezpieczona jest nieruchomość, tym cena polisy wyższa.

Polacy najczęściej ubezpieczają mieszkania od następstw zalania, pożaru, dewastacji czy niszczycielskiego działania sił natury. Polisa może zabezpieczać mury, czyli chronić przed uszkodzeniem konstrukcję budynku lub obejmować zniszczenie wyposażenia, jak i jego kradzież.

Ubezpieczenie mieszkania chroni więc przede wszystkim przed następstwem zdarzeń, które wynikają z działania sił, na które klient nie ma wpływu. Na rynku ubezpieczeniowym dostępne są także polisy chroniące przed przypadkowym zniszczeniem z winy domowników. Wykupując taki produkt, możemy uzyskać odszkodowanie między innymi, gdy dojdzie do stłuczenia lustra, armatury łazienkowej albo kosztownego terrarium.

Ubezpieczenie mieszkania – ile trzeba zapłacić?

Koszt ubezpieczenia mieszkania zależy od liczby szkód, od których będziemy chcieli zabezpieczyć nieruchomość. Polisa obejmująca zniszczenie murów i wyposażenia, będzie droższa, ale pozwoli zabezpieczyć mieszkanie w sposób kompleksowy.

Na koszty związane z polisą bezpośredni wpływ mają też między innymi takie czynniki jak to, czy w lokalu zarejestrowana jest działalność gospodarcza. Ubezpieczając nieruchomość przeznaczoną pod wynajem, również trzeba będzie zapłacić więcej.

Zmiennych wpływających na cenę polisy jest wiele. W wypadku ubezpieczeń mieszkaniowych trudno nawet określić miarodajne widełki wysokości składki. Najlepiej skorzystać ze specjalnych kalkulatorów dostępnych na stronach internetowych towarzystw ubezpieczeniowych. Po podaniu wymaganych informacji wyliczą one dokładną cenę wybranego wariantu polisy.

Co wpływa na cenę polisy mieszkaniowej?

Chociaż bez szczegółowej analizy sytuacji danej nieruchomości, nie sposób określić dokładnych kosztów polisy, można wskazać najważniejsze zmienne, wpływające na wysokość składki. Są to:

    • lokalizacja nieruchomości – klient zapłaci więcej, jeśli jego mieszkanie znajduje się w gęsto zabudowanym terenie miejskim, a mniej, gdy lokalizacja obejmuje obszary wiejskie. Istotne jest także piętro – mieszkania na parterze są bardziej narażone na dewastację, więc w ich przypadku składka będzie wyższa;
    • liczba szkód – lokale z bezszkodową historią można ubezpieczyć taniej niż mieszkania, w których w przeszłości doszło do nieszczęśliwego zdarzenia i wypłaty odszkodowania z tego tytułu;
    • staż ubezpieczeniowy – w niektórych towarzystwach ubezpieczeniowych stali klienci w zamian za okazaną lojalność zapłacą mniej. Jeśli zamierzamy korzystać z polisy przez wiele lat, warto więc wybrać ubezpieczyciela, który oferuje taką zniżkę.

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Akceptuję zasady Polityki prywatności