lederboard

Przyrost danych i ilość zagrożeń sprawiają, że backup staje się nowym fundamentem cyberbezpieczeństwa

Dane, nazywane ropą XXI wieku, są dziś największą wartością przedsiębiorstw. Ich ilość rośnie w tempie wykładniczym. W 1992 roku globalnie powstawało 100 GB danych dziennie, w 97’ 100 GB na godzinę, dziś jest to ponad 50 000 GB na…sekundę. Wszystko wskazuje na to, że te wartości będą nadal rosły. IoT, Machine Learning, Big Data… – te technologie jeszcze bardziej napędzają przyrost danych.

 

 

 

Warto zauważyć, że za ok 30% generowanych informacji odpowiada biznes. Firmy muszą więc nie tylko opracowywać strategie ich ochrony, ale zabezpieczyć się na wypadek najgorszego – utraty danych lub dostępu do krytycznych usług i aplikacji. Nie powinno zatem dziwić, że rozwiązanie do backupu jest drugim, najchętniej wykorzystywanym rodzajem oprogramowania z zakresu security i plasuje się tuż za antywirusami. Na rozwiązania do backupu danych firmy przeznaczają średnio 10% całkowitego budżetu IT. Takie wnioski płyną z raportu Backup, Disaster Recovery i Cyberbezpieczeństwo przygotowanego przez Xopero Software S.A.

Motywatory rozwoju

Rozwój technologii i ilości przetwarzanych danych (m.in. Internet of Things, Machine Learning czy Big Data) to jeden z ważniejszych czynników mających wpływ na wzrost zainteresowania i popularności rozwiązań do backupu i disaster recovery. Kolejnym z nich są coraz bardziej restrykcyjne uwarunkowania prawne dotyczące bezpieczeństwa danych, wdrażane zarówno na szczeblu rządowym, jak i globalnym. Mowa tu chociażby o GDPR czy dyrektywie unijnej PSD2. Wreszcie, kluczowym motywatorem rozwoju branży backupu i disaster recovery jest szalejąca cyberprzestępczość.

Z badań Xopero Software wynika, że przedsiębiorcy najbardziej obawiają się ataków ransomware (79,8%), awarii, utraty lub kradzieży sprzętu (46,8%), uszkodzenia plików (41,5%), ataków malware (37,2%) oraz zagrożeń z wykorzystaniem socjotechnik (35,1%). Co czwarty przedsiębiorca boi się ataków wielowektorowych (28,7%), katastrof naturalnych (26,6%) i cryptominingu (25,5%). Mniejszy niepokój wywołują takie zagrożenia jak ataki DoS/DDoS, spear phishing, spoofing czy shadow IT.

Disaster Recovery – biznes staje na nogi

Jeszcze do niedawna użytkownicy wymagali od rozwiązań do backupu przede wszystkim efektywnego zabezpieczenia danych z możliwością szybkiego odzyskania w przypadku ich utraty. W ostatnich latach, głównym wyzwaniem dla backupu, stało się zabezpieczenie ciągłości w realizowaniu procesów biznesowych, co przekłada się na zapewnienie dostępu do krytycznych usług i systemów, w przypadku wystąpienia katastrofy.

O procedurach Disaster Recovery (DR) mówiono w odniesieniu do dużych systemów informatycznych i telekomunikacyjnych. Przed katastrofami zabezpieczały się głównie banki, instytucje finansowe lub operatorzy telekomunikacyjni. Czyli te podmioty, u których nawet najmniejszy brak dostępu do świadczonych usług mógł wywołać milionowe straty, a nawet kosztować je istnienie. Dziś po DR sięgają małe, średnie i duże firmy. Wynika to nie tylko ze wzrostu świadomości o zagrożeniach, ale także większej dostępności i przystępności samych rozwiązań.

Cloud backup – bezpiecznie w chmurze

W miarę ewolucji technologii i wymagań organizacyjnych, przedsiębiorstwa zmieniają swoje strategie tworzenia kopii zapasowych i plany odzyskiwania awaryjnego. Niepodważalnie wpływ na to ma rozwój cloud computingu. Chmura publiczna wniosła nowy element do branży backupu, zapewniając szybkie odzyskiwanie, centralne zarządzanie, oszczędność kosztów i skuteczny sposób na zapewnienie ciągłości działania.

Dzisiaj możemy zaobserwować bum na usługi i rozwiązania dostępne w chmurze, który dyktuje trendy związane z backupem. Nie mówimy tutaj tylko o przechowywaniu danych. Rosnąca ilość systemów i usług, które pracują w chmurze, wymusza na producentach rozwiązań do backupu możliwość ich zabezpieczenia – mówi Grzegorz Bąk, Product Development Manager w Xopero Software – Naprawdę dobrym tego przykładem jest Microsoft 365, gdzie pomimo faktu przechowywania dokumentów w chmurze, użytkownicy bardzo często mają świadomość potrzeby ich backupu, a trzeba nadmienić, że jest to jedna z łatwiej dostępnych i popularniejszych usług chmurowych dla MŚP. Dlatego możliwość backupu coraz większej ilości usług dostępnych w chmurze, będzie zapewne jednym z dominujących trendów w najbliższych miesiącach – dodaje.

Rośnie poziom inwestycji – 13% firm wydaje rocznie ponad 12 mln dolarów na chmurę publiczną, a 50% przeszło 1,2 mln dolarów. 3 razy szybciej rosną wydatki na chmurę publiczną w stosunku do inwestycji w prywatną (24% do 8%). Z badań Xopero Software wynika, że w 2020 roku z backupu w chmurze zamierzało korzystać 56,38% przedsiębiorców.

Multi-cloud – bo jedna chmura to za mało…

Niezaprzeczalnym trendem na nadchodzące miesiące będzie rozwój multi-cloud. Koncepcja ta zakłada korzystanie z kilku usług chmurowych w jednej architekturze. Mowa tu o chmurach publicznych (m.in. AWS, Azure, Google), prywatnych czy usługach typu SaaS (Software-as-a-Service). Wśród nich m.in. Microsoft 365, G Suite czy Salesforce.

Z raportu 2019 State of the Cloud wynika, że multi-cloud stał się preferowaną praktyką wśród przedsiębiorstw – decyduje się na nie 61% firm z sektora MŚP. Wzrosło również wykorzystanie strategii hybrydowej łączącej chmurę publiczną i prywatną – dziś wybiera ją 35% firm. Organizacje korzystają średnio z 5 różnych usług w chmurze.

W Polsce te statystyki są zdecydowanie niższe. W badaniu “Chmura publiczna w Polsce 2019” przeprowadzonego przez IDG i Oktawave, zaledwie co trzecia firma deklarowała wdrożenie środowiska multicloud.

Rozwój chmur publicznych sprawił, że użytkownicy mają coraz większe oczekiwania wobec rozwiązań do backupu, a jednym z nich jest ułatwienie migracji środowisk IT do chmur typu AWS, czy Microsoft Azure, a także migracja środowisk między nimi. Zapewnia to zarówno optymalizację kosztów utrzymania infrastruktury, a także możliwość szybkiego przywrócenia ciągłości biznesowej, nawet w przypadku największych katastrof – dodaje Grzegorz Bąk.

Więcej na temat rynku kopii zapasowych, cloud backupu oraz DR w raporcie Backup, Disaster Recovery i Cyberbezpieczeństwo, dostępnym do pobrania bezpłatnie tutaj.

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Akceptuję zasady Polityki prywatności