lederboard

Randstad: firmy chcą zatrudniać i podnosić płace


Rekordowa grupa, bo aż 35% przedsiębiorstw chce w najbliższym półroczu podwyższyć wynagrodzenia swoich pracowników; na bardzo wysokim poziomie utrzymują się też plany zwiększania zatrudnienia w firmach – wynika z najnowszej edycji badania Randstad „Plany pracodawców”.

 

O rezultatach 28. edycji sondażu Instytutu Badawczego Randstad i TNS Polska poinformowano 7 grudnia w komunikacie dla mediów.

Tradycyjny okres podwyżek wynagrodzeń, obejmujący pierwszy kwartał roku, będzie w 2016 r. wyjątkowo gorący. Aż 35% badanych firm przyznało, że w tym czasie planuje zwiększenie pensji swoich pracowników. Jest to o 10 punktów procentowych więcej niż przed rokiem, co oznacza jednocześnie najwyższy poziom deklaracji w tym obszarze w prawie siedmioletniej historii badania – podkreśla komunikat.

Według badania, poprawy wynagrodzenia najczęściej mogą się spodziewać osoby zatrudnione w przemyśle (40%), usługach (39%) oraz sektorze transportowym, magazynowym i logistyce (38%). Jedynie w sektorze budownictwa plany zwiększenia wynagrodzeń są wyraźnie mniej popularne i dotyczą tylko co piątej firmy (20%). W ujęciu regionalnym podwyżki pensji będą miały miejsce w całym kraju, przy czym nieco częściej na zachodzie i północy (odpowiednio 41% i 40%). Co ważne, obejmą zarówno duże miasta, jak i oddalone od aglomeracji wsie.

„Dwie trzecie przedsiębiorstw planujących przyznanie podwyżek swoim pracownikom deklaruje, że będą one na poziomie poniżej 7%. Natomiast 14% firm zamierza przekroczyć ten poziom. Co ciekawe, aż co piąta firma jeszcze nie potrafi ocenić wysokości przyszłych podwyżek, co może sugerować, że nastawiają się na działania reaktywne, odpowiadające na konkretne przypadki negocjacji z pracownikami” – powiedziała cytowana w komunikacie prasowym Agnieszka Bulik, dyrektor ds. prawnych i public affairs Randstad.

Z sondażu wynika też, że prawie dwie trzecie badanych firm deklaruje, że podwyżki zostaną przyznane większości pracowników. Natomiast nieco ponad jedna trzecia obejmie podwyżkami mniejsze grupy, stanowiące do 50% całej załogi – w tych przedsiębiorstwach, głównymi kryteriami ich przyznawania są indywidualne osiągnięcia pracowników, takie jak wyniki finansowe czy ocena ich pracy.

Tworzenie nowych etatów na przełomie roku planuje 31% firm, co oznacza spadek o 2 p.p. wobec poprzedniego kwartału. Jest to jednak o 5 p.p. więcej niż przed rokiem i o 12 p.p. więcej niż w 2013 r.

W perspektywie regionalnej największą dynamikę rozwoju zatrudnienia deklarują firmy województw pomorskiego i zachodniopomorskiego (37%). Obszary centrum, wschodu i zachodu kraju pozostają na wysokim poziomie dynamiki przyrostu miejsc pracy przekraczającym 30%. Tylko w regionach dolnośląskim, górnośląskim i małopolską – dynamika ta będzie wyraźnie mniejsza (26%).

Branżowymi liderami zwiększania zatrudnienia – zaznaczono w badaniu – będą handel i naprawy oraz logistyka, transport i gospodarka magazynowa (po 35%). Podobnie jak w poprzednich kwartałach silne wzrosty planuje również sektor przemysłowy (33%). Najmniejszą otwartość do tworzenia obecnie miejsc pracy deklarują firmy usługowe (16%).

Według sondażu, korzystne perspektywy dla rozwoju przedsiębiorstw niewątpliwie są mocno związane z ich kondycją finansową. Dwie trzecie badanych firm, zdaniem ich przedstawicieli, znajduje się w dobrej lub bardzo dobrej sytuacji materialnej (67%). I choć należą do nich częściej przedsiębiorstwa o kapitale zagranicznym i mieszanym (odpowiednio 83% i 82%) oraz firmy duże, zatrudniające powyżej 250 pracowników (75%) – czyli tradycyjnie najmocniejsze podmioty gospodarcze, to ze złą lub bardzo złą kondycją finansową boryka się jedynie 5% przedsiębiorstw. Stanowi to niemal o połowę mniejszą grupę, niż miało to miejsce na początku 2014 r. (9%, II/2014).

Pomimo wysokich ocen dla sytuacji samych firm, już drugi kwartał z rzędu spada optymizm biznesu w odniesieniu do perspektyw dla gospodarki. Obecnie tylko 23% badanych spodziewa się wzrostu gospodarczego w kolejnym półroczu, podczas gdy jeszcze w maju tego roku odsetek ten sięgał 32%.

Agnieszka Bulik oceniła to następująco: „Wzrost niepewności przedsiębiorców co do przyszłej koniunktury niewątpliwie jest zabarwiony zmieniającym się otoczeniem politycznym i oczekiwaniem na ukonstytuowanie nowych władz. Na pewno bardzo istotny wpływ na wystudzenie optymizmu biznesu ma też coraz bardziej zaostrzająca się sytuacja międzynarodowa.”

„To, że ponad jedna trzecia pracodawców planuje podwyżki płac to dobra wiadomość dla pracowników. Jest to jednocześnie sygnał, że przedsiębiorstwa są w lepszej formie niż przed rokiem, a pracownicy mają mocniejszą pozycję przetargową” – podsumował wyniki prezes Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych Sławomir Majman.

Plany Pracodawców to sondaż Instytutu Badawczego Randstad, w którym respondentami są pracodawcy wyrażający opinie w najważniejszych obszarach ich działalności, m.in.: planowanych zmian w poziomie zatrudnienia i wynagrodzeń, czy przewidywanych zmian kondycji firm i gospodarki. Pytania kierowane są bezpośrednio do osób odpowiedzialnych za politykę kadrową (w małych przedsiębiorstwach jest to zarząd lub właściciel firmy). Publikacja wyników „Planów Pracodawców” odbywa się w kooperacji z Departamentem Informacji Gospodarczej Państwowej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych.

Wywiady bieżącej, 28. edycji badania, zostały zrealizowane w okresie od 7 października do 10 listopada 2015 r. Badanie realizowane przez ekspertów TNS metodą CATI (indywidualne wywiady kwestionariuszowe wspomagane komputerowo) zostało zainicjowane w listopadzie 2008 r. i odbywa się w cyklu kwartalnym. Od 20. edycji badanie jest przeprowadzane na reprezentatywnej ze względu na region i wielkość firmy próbie 1000 firm (margines błędu statystycznego dla próby N=1000 wynosi 3,1%). Z próby wykluczono firmy zatrudniające poniżej 10 osób, firmy doradztwa personalnego oraz firmy, dla których agencje pracy tymczasowej nie świadczą usług.

Randstad Polska Sp. z o. o. (część holenderskiego Randstad Holding nv.) jest jedną z największych na polskim rynku agencją doradztwa personalnego i pracy tymczasowej.

 

(gm)

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Akceptuję zasady Polityki prywatności