lederboard

Ranking rzetelności polskich przedsiębiorstw: wschodnia Polska liderem uczciwości

Solidność w biznesie można mierzyć na różne sposoby. W oparciu o dane Krajowego Rejestru Długów, eksperci Rzetelnej Firmy sprawdzili, które województwa mogą pochwalić się największą grupą rzetelnych przedsiębiorców. Jak wynika z ich ustaleń, sytuacja wygląda najlepiej we wschodniej Polsce – na Podlasiu, Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Najgorzej jest z kolei na Śląsku i Mazowszu.

 

 

 

Jak wynika z danych Krajowego Rejestru Długów na koniec lipca 2022 r., najwięcej do oddania mają przedsiębiorcy z województwa mazowieckiego. Ich zaległości wynoszą ponad 2 mld zł. Kolejne na liście dłużników są firmy ze Śląska (1,2 mld zł) oraz Wielkopolski (925 mln zł). Na drugim biegunie znalazły się z kolei województwa: podlaskie (153 tys. zł), opolskie (159 tys. zł) oraz świętokrzyskie (177 tys. zł). Autorzy zestawienia zrezygnowali jednak z porównywania przedsiębiorców wyłącznie ze względu na wartość zadłużenia.

Żeby obiektywnie zweryfikować rzetelność firm w poszczególnych województwach, eksperci Krajowego Rejestru Długów i Rzetelnej Firmy wzięli pod uwagę: zadłużenie w KRD w przeliczeniu na 1000 firm działających w danym regionie, średnie zadłużenie przypadające na jednego dłużnika oraz odsetek dłużników w województwie w stosunku do wszystkich działających tu firm. Im mniejsze zaległości, tym więcej punktów i wyższa pozycja danego regionu w rankingu. Po zsumowaniu wszystkich kategorii, uzyskano wskaźnik, który pokazuje poziom rzetelności polskich przedsiębiorców.

Wschodnia Polska na czele rzetelnych

W tym roku najlepiej zaprezentowały się województwa podlaskie (42 pkt.) i podkarpackie (40 pkt.). Trzecie miejsce na podium zajęło województwo lubelskie (35 pkt.). Najgorzej zaś wypadł Śląsk, który we wszystkich kategoriach znajdował się wśród trzech najniżej ocenianych regionów. Przedsiębiorcy z tej części Polski uzyskali łącznie zaledwie 5 pkt. Na przedostatnim miejscu znalazły się firmy z województwa mazowieckiego (7 pkt.), a niechlubne podium zamknęły województwa kujawsko-pomorskie oraz pomorskie (po 13 pkt.).

Biorąc pod uwagę wyłącznie wysokość zadłużenia, zobaczylibyśmy ranking, w którym najmniej rzetelne okazałyby się najbardziej uprzemysłowione regiony. Czyli takie, w których działa największa liczba firm. Tymczasem nie jest to odzwierciedlenie rzeczywistości. Przykładem są województwa dolnośląskie, wielkopolskie i kujawsko-pomorskie. Pierwsze dwa, pomimo wysokiej ogólnej kwoty zadłużenia, nie znalazły się wcale na samym dole rankingu. Niechlubne 14 miejsce, na 16 możliwych, zajęło za to województwo kujawsko-pomorskie, które pod względem łącznego zadłużenia notowanego w KRD plasuje się pośrodku stawki – mówi Andrzej Kulik, ekspert Rzetelnej Firmy.

Dwie twarze przedsiębiorców z Dolnego Śląska i Małopolski

Pierwszym czynnikiem, który eksperci Rzetelnej Firmy i KRD wzięli pod uwagę, jest średnie zadłużenie jednego przedsiębiorcy. Najwięcej do oddania mają przeciętnie dłużnicy z województwa mazowieckiego (ponad 37 tys. zł). Kolejni na liście są przedsiębiorcy z Małopolski (35 tys. zł) oraz Śląska (34,7 tys. zł). W porównaniu do nich znacznie lepiej wyglądają z kolei firmy z województw: zachodniopomorskiego (28,2 tys. zł), lubuskiego (29,5 tys. zł) oraz dolnośląskiego (29,6 tys. zł). Niestety dla przedsiębiorców z tego ostatniego, była to jedyna kategoria, w której zaprezentowali się tak dobrze.

Średnie zadłużenie przypadające na jednego dłużnika to jednak nie wszystko. Warto również sprawdzić, jaki ich odsetek w danym województwie stanowią dłużnicy notowani w KRD. Im niższy poziom tego wskaźnika, tym wyższe miejsce w rankingu rzetelności. Najlepiej pod tym względem wyglądają firmy z Podkarpacia. Tylko niespełna 7 proc. z nich figuruje w bazie danych Krajowego Rejestru Długów. Dobrze wypadli także przedsiębiorcy z Małopolski i Podlasia, gdzie odsetek zadłużonych to niewiele ponad 7 proc. wszystkich firm.

Przykład województwa dolnośląskiego pokazuje, dlaczego przy ocenie rzetelności przedsiębiorców warto brać pod uwagę kilka wskaźników. Firmy z tego regionu wypadły bowiem bardzo dobrze w zestawieniu uwzględniającym średnie zadłużenie w bazie KRD, a równocześnie miały drugi najgorszy wynik w statystyce pokazującej odsetek zadłużonych. Kolejnym dowodem jest województwo małopolskie, gdzie sytuacja była odwrotna: bardzo wysokie średnie zadłużenie szło w parze z korzystnym współczynnikiem wszystkich firm zalegających ze spłatą zobowiązań w województwietłumaczy Andrzej Kulik, ekspert Rzetelnej Firmy.

Firmy z Górnego i Dolnego Śląska z wysokim odsetkiem dłużników

Problem nieterminowego regulowania zobowiązań wyraźnie widać na Górnym Śląsku, gdzie zadłużona jest co dziewiąta firma (11,43 proc.). Niewiele lepiej jest w województwie dolnośląskim, gdzie trudności z płaceniem na czas ma ponad 11 proc. przedsiębiorców. Podobna sytuacja występuje w województwie kujawsko-pomorskim (prawie 11 proc.).

Do KRD trafiają dłużnicy, którzy nie regulują na czas swoich zobowiązań finansowych. Oczywiście wpływ na to ma szereg czynników. Te problemy mogą wynikać między innymi z nietrafionych inwestycji, błędów w zarządzaniu, utraty klientów, a w tym roku także z kryzysu gospodarczego spowodowanego wojną za wschodnią granicą. Jednak część przedsiębiorców używa wcześniej opisanych okoliczności wyłącznie jako wymówki, by opóźniać bądź wstrzymywać płatności. W ten sposób kredytują swoją działalność kosztem innych firm, które przez to stają się niewypłacalne – mówi Adam Łącki, prezes Zarządu Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej SA.

Ostatnim czynnikiem, który autorzy zestawienia wzięli pod uwagę, oceniając rzetelność polskich przedsiębiorstw, było podzielenie łącznego długu w konkretnym województwie na 1000 działających tam firm. Pod tym względem najlepiej prezentuje się województwo podlaskie (niespełna 2,2 mln zł). Na drugim miejscu znalazły się firmy z Podkarpacia (ponad 2,2 mln zł), a ostatnie miejsce na podium przypadło województwu małopolskiemu (prawie 2,5 mln zł). Najgorzej wypadły firmy ze Śląska (blisko 4 mln zł), Mazowsza (ponad 3,9 mln zł) oraz województw: kujawsko-pomorskiego i pomorskiego, w których zadłużenie na 1000 firm wyniosło ponad 3,6 mln zł.

 

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Akceptuję zasady Polityki prywatności